Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60794-4-10, utg 1:2007
CENELEC Publikation: EN 60794-4-10:2007
IEC Publikation: IEC 60794-4-10:2006

Svensk titel:
Optokablar - Del 4-10: Kablar för förläggning på kraftledning - Familjespecifikation för OPGW (Optical Ground Wires)

Engelsk titel:
Optical fibre cables - Part 4-10: Aerial optical cables along electrical power lines - Family specification for OPGW (Optical Ground Wires)

Fastställelsedatum: 2007-11-19  |  Upphävandedatum: 2017-12-03
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 16
Används tillsammans med: SS-EN 60794-1-1, SS-EN 60794-1-2 och SS-EN 60794-4.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60794-4-10, utg 2:2015.

ICS: 33.180.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.