Ansvarig svensk kommitté:   

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61332, utg 2:2006
CENELEC Publikation: EN 61332:2005
IEC Publikation: IEC 61332:2005

Svensk titel:
Magnetiska komponenter och material - Klassificering av mjuka ferritmaterial

Engelsk titel:
Soft ferrite material classification

Fastställelsedatum: 2006-02-27  |  Upphävandedatum: 2019-12-23
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61332, utg 1:1997  |  Ersätts av: SS-EN 61332, utg 3:2017.

ICS: 29.100.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.