Förutsättningar för deltagande

Alla svenska organisationer, företag, institutioner, myndigheter och statliga verk kan delta i SEKs standardiseringsarbete.

Som ledamot i SEKs tekniska kommittéer har man tillgång till information och dokumentation inom respektive teknikområde. Man påverkar internationell och europeisk standard genom aktiv medverkan som delegat till IECs och CENELECs tekniska kommittéer och som expert i olika arbetsgrupper och projekt eller genom att kommentera förslag som remitteras till SEKs teknsika kommittéer.

Ledamöter i SEK tekniska kommittéer betalar en årsavgift som används för SEKs tekniska verksamhet och SEKs medlemsavgifter till IEC och CENELEC.

Deltagande i SEK temagrupper är avgiftsfritt. Temagrupperna arbetar med bredare och allmännare frågeställningar för områden av mer övergripande karaktär. Den temagrupp som finns idag är TG Smart tillverkning.

Ja, jag vill veta mer om SEKs tekniska kommittér.

Ja, jag vill delta i arbetet i en teknisk kommitté!

Ja, jag vill delta i arbetet i en arbetsgrupp!

 

 

 

 Arbetsordning för SEKs tekniska kommittéer, TK

 Arbetsordning för SEKs systemkommittéer, SK

 Prislista serviceavgifter 2018

 Arbetsordning för SEKs temagrupper, TG

Att tänka på när du deltar som expert utanför Sverige   

IEC Code of conduct for delegates and experts   

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.