Organisation

SEKs högsta beslutande organ är fullmäktige som består av representanter för statliga och enskilda intressenter. Organisationen omfattar därutöver styrelsen, elektrotekniska rådet, certifieringsrådet, kansliet och de tekniska kommittéerna. SEKs kansli stödjer och samordnar intressenternas medverkan i standardiseringsarbetet.

I fullmäktige finns följande organisationer representerade.

Förutom beslut om budget och avgifter för medverkan i SEK utser fullmäktige en styrelse för SEK som tillika utgör ledningen för den svenska nationalkommittén av IEC och CENELEC. Styrelsen har bl a det övergripande ansvaret för hur SEK är representerat inom IEC och CENELEC.

För samordning i tekniska frågor och för samråd inför policybeslut i det tekniska arbetet finns ett elektrotekniskt råd. Elektrotekniska rådet är öppet för medverkan från SEKs intressenter. Elektrotekniska rådet har även ett övergripande ansvar för SEKs tekniska kommittéer och deras verksamhet.


På motsvarande sätt finns för certifieringsfrågor och för samråd inför möten inom IECs certiferingssamarbeten ett certifieringsråd.

I certifieringssamarbetet är SEK aktiv i IECEE med samordning av certifiering av konsumentprodukter och liknande utrustning med avseende på säkerhet samt i IECEx för apparater för användning i miljöer där det föreligger risk för explosion. Provning och certifiering utförs av Intertek Semko AB och SP.

SEKs tekniska kommittéer utgör en till svenska förhållanden anpassad spegelorganisation av IECs och CENELECs tekniska kommittéer. De utgör svenska referensorgan i arbetet med internationell och europeisk standard och är rådgivande till SEK vid internationella remisser och inför röstningar på förslag till standard samt i andra beslut i tekniska frågor inom respektive ansvarsområde. Vid behov kan teknisk kommitté under vissa förutsättningar utarbeta förslag till svensk standard när europeisk eller internationell motsvarighet saknas.

 


SEKs organisation    

SEK Kalender 2018    

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.