Styrelsen är förutom en ordförande sammansatt av representanter för någon av följande 6 kategorier:

  1. Tillverkare av elektroteknisk eller elektronisk utrustning
  2. Elproducenter, elnätföretag och elhandelsföretag
  3. Tjänsteproducenter som användare av elektroteknisk eller elektronisk utrustning
  4. Statliga myndigheter och statliga verk
  5. Anläggningsprojektörer, installatörer och industriella elanvändare
  6. Företag och organisationer verksamma med provning, certifiering och utbildning, besiktningsföretag samt teknik-, konsument- och yrkesorienterade föreningar och institut
samt en representant utsedd av Sveriges standardiseringsråd, SSR.

Styrelsens sammansättning april 2016

Ordförande Åke Danemar

Vice ordförande Magnus Callavik, ABB AB

Ledamöter
Anders Engberg, Intertek Semko AB
Elisabet Falemo, Elsäkerhetsverket
Ulf Lindé, Ericsson AB
Ulf Moberg, Svenska Kraftnät
Maria Sandqvist, Teknikföretagen
Jan Siezing, Installatörsföretagen

 


Styrelse SEK Svensk Elstandard    

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.