Styrelsen är förutom en ordförande sammansatt av representanter för någon av följande 6 kategorier:

  1. Tillverkare av elektroteknisk eller elektronisk utrustning
  2. Elproducenter, elnätföretag och elhandelsföretag
  3. Tjänsteproducenter som användare av elektroteknisk eller elektronisk utrustning
  4. Statliga myndigheter och statliga verk
  5. Anläggningsprojektörer, installatörer och industriella elanvändare
  6. Företag och organisationer verksamma med provning, certifiering och utbildning, besiktningsföretag samt teknik-, konsument- och yrkesorienterade föreningar och institut
samt en representant utsedd av Sveriges Standardiseringsförbund.

Styrelsens sammansättning april 2018

Ordförande Stina Wallström, IKEA of Sweden AB

Vice ordförande Elisabet Falemo, Elsäkerhetsverket

Ledamöter
Emanuel Badehi Kullander, Teknikföretagen
Anders Engberg, Intertek Semko AB
Johan Martinsson, Installatörsföretagen
Ulf Moberg, Svenska Kraftnät
Magnus Norrman, Ericsson AB
Leif A Pettersson, ABB AB
Maria Sandqvist, Energimyndigheten

 


 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.