Styrelsen är förutom en ordförande sammansatt av representanter för någon av följande 6 kategorier:

  1. Tillverkare av elektroteknisk eller elektronisk utrustning
  2. Elproducenter, elnätföretag och elhandelsföretag
  3. Tjänsteproducenter som användare av elektroteknisk eller elektronisk utrustning
  4. Statliga myndigheter och statliga verk
  5. Anläggningsprojektörer, installatörer och industriella elanvändare
  6. Företag och organisationer verksamma med provning, certifiering och utbildning, besiktningsföretag samt teknik-, konsument- och yrkesorienterade föreningar och institut
samt en representant utsedd av Sveriges standardiseringsråd, SSR.

Styrelsens sammansättning april 2017

Ordförande Åke Danemar

Vice ordförande Stina Wallström, IKEA of Sweden

Ledamöter
Anders Engberg, Intertek Semko AB
Elisabet Falemo, Elsäkerhetsverket
Johan Martinsson, Installatörsföretagen
Ulf Moberg, Svenska Kraftnät
Magnus Norrman, Ericsson AB
Maria Sandqvist, Energimyndigheten

 


 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.