TK 106 - Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Registrerad den 4 april 2000

Internationell motsvarighet:  CENELEC TC 106X, IEC TC 106,

IEC TC 106 arbetar med standardisering av metoder för mätning och beräkning för bedömning av människors exponering för elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält. I uppgiften ingår: * karakterisering av den elektromagnetiska miljön, vad avser människors exponering * mätmetoder, instrument och rutiner * beräkningsmetoder * metoder för bedömning av exponeringen från bestämda källor * grundstandarder för andra källor * bedömning av osäkerhet Hela området från 0 Hz till 300 GHz omfattas. I arbetet ingår inte att bestämma gränser för exponering, eller metoder för att minska exponering.

 

Läs mer om motsvarande kommitté i IEC här

tillbaka | skriv ut | Anmäl intresse  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.