TK 27 - Industriell elvärme
Registrerad den 14 november 1994

Internationell motsvarighet:  IEC TC 27,

IEC TC 27 utarbetar och underhåller internationell standard för utrustning för industriell elvärme. Standarderna behandlar särskilt säkerhetsfordringar och metoder för mätning och provning av prestanda, med beaktande av utrustningens påverkan på omgivningen och på det matande nätet. Till det som behandlas hör bland annat ljusbågsugnar, reduktionsugnar, ugnar för omsmältning med ledande slagg, induktionsugnar, motståndsugnar och mikrovågsanläggningar för uppvärmning. Centrala standarder från kommittén är IEC 60398 (SS-EN 60398) om provning av industriella elnvärmeanläggningar och IEC 60519-serien (SS-EN 60519-serien) med säkerhetsfordringar på olika typer av anläggningar, den senare kommer att revideras de närmaste åren.

 

Läs mer om motsvarande kommitté i IEC här

tillbaka | skriv ut | Anmäl intresse  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.