TK 64 - Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock
Registrerad den 20 juni 1994

Internationell motsvarighet:  CENELEC SC 64A, CENELEC SC 64B, CENELEC TC 64, IEC TC 64, IEC SyC LVDC,

IEC TC 64 utarbetar internationella standarder * som behandlar skydd mot elchock, oberoende av spänning * för konstruktion, utförande och kontroll av alla typer av elinstallationer för spänning under 1 kV växelström, med undantag av de installationer som behandlas av TC 9, TC 18, TC 44, TC 71 och TC 97. * Kommittén samarbetar med TC 99 avseende högspänningsinstallationer i byggnader. Standarderna ger bl a fordringar på installation och samordning av elmateriel, lägger fast grundläggande säkerhetsfordringar avseende skydd mot elchock och andra risker uppstår vid användning av elektricitet. Standarderna i IEC 60364-serien ligger till grund för nationella elinstallationsregler i flera länder, däribland de gemensamma europeiska reglerna antagna i CENELEC HD 60364-serien. Den svenska versionen återfinns i SS 436 40 00.

 

Läs mer om motsvarande kommitté i IEC här

tillbaka | skriv ut | Anmäl intresse  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.