TK 64 - Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock
Registrerad den 20 juni 1994

Internationell motsvarighet:  CENELEC SC 64A, CENELEC SC 64B, CENELEC TC 64, IEC TC 64, IEC SyC LVDC,

IEC TC 64 utarbetar internationella standarder * som behandlar skydd mot elchock, oberoende av spänning * för konstruktion, utförande och kontroll av alla typer av elinstallationer för spänning under 1 kV växelström, med undantag av de installationer som behandlas av TC 9, TC 18, TC 44, TC 71 och TC 97. * Kommittén samarbetar med TC 99 avseende högspänningsinstallationer i byggnader. Standarderna ger bl a fordringar på installation och samordning av elutrustning, lägger fast grundläggande säkerhetsfordringar avseende skydd mot elchock och andra risker uppstår vid användningen av elektricitet. IEC 60364 ligger till grund för nationella elinstallationsregler i flera länder, däribland de gemensamma europeiska reglerna antagna i CENELEC HD 384. Den svenska versionen återfinns i SS 436 40 00.

 

Läs mer om motsvarande kommitté i IEC här

tillbaka | skriv ut | Anmäl intresse  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.