TK 9 - Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Registrerad den 11 november 1994

Internationell motsvarighet:  CENELEC JPC Rail, CEN/CLC JWG CBU, CENELEC SC 9XA, CENELEC SC 9XB, CENELEC SC 9XC, CENELEC TC 9X, IEC TC 9,

IEC TC 9 har till uppgift att utarbeta internationella standarder inom järnvägsområdet, vilket omfattar rullande materiel, fasta installationer och system för styrning och övervakning av järnvägsdriften. Även t ex spårvägar, tunnelbanor och trådbussar omfattas av arbetet. Standarderna behandlar system, komponenter och mjukvara och avser elektroniska, elektriska och, i viss mån, mekaniska aspekter samt mjukvara. CENELEC TC 9X med underkommittéer arbetar inom samma område. Uppgift och arbetsprogram i CENELEC här (pdf - engelska)

 

Uppgift och arbetsprogram i IEC här (pdf - engelska)

tillbaka | skriv ut | Anmäl intresse  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.