Svensk Elstandard
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Bli Guldsponsor för
IEC General Meeting 2020

Är ni ett teknikdrivet företag som verkar på en internationell arena? Nu finns det möjlighet att som en av fem Guldsponsorer knyta värdefulla kontakter i ett globalt sammanhang.

Exklusivt sponsorskap vid tekniska kommittémöten

Som Guldsponsor får ni exklusivt sponsra upp till fem tekniska kommittémöten. I anslutning till mötena får ni bjuda in till sammankomster, filmvisningar, fika eller afterwork för att knyta värdefulla kontakter.

Exklusiv sponsor vid något av Young Professionals möten

Som Guldsponsor har ni en unik möjlighet att knyta kontakter med unga talanger i branschen. Ni får presentera ditt företag och er verksamhet samt anordna event och överraskningar i anslutning till någon av de tillställningar som anordnas med
Young Professionals. Möjligheten att bjuda in till Technical Visit ute på ert företag ingår också, ett event som kan skapa relationer för framtiden.

Utställningsyta vid huvudmöten och VIP-lounge

Ett Guldsponsorskap ger er möjlighet att ställa ut i anslutning till de huvudmöten som anordnas. På IECs huvudmöten deltar experter från hela världen och de mest inflytelserika i branschen. Utställningsytan är centralt placerad och ni får ha egen personal i montern. Som Guldsponsor får ni även tillgång till en del i en VIP-lounge på Stockholm Waterfront dit ni kan bjuda intressanta personer för egna möten och nätverksträffar.

Arrangera en Technical Visit

Genom att arrangera en Technical Visit på ert företag får ni möjlighet att i studiesyfte visa upp innovationer och intressanta delar av er verksamhet, vilket kan ge möjlighet till kunskapsutbyte med deltagarna.

Dessutom innebär ett Guldsponsorskap att ni får:

 • Bifoga presentationsmaterial och profilprodukter i välkomstpaket som delas ut till samtliga 1 500 internationella experter vid General Meeting i Stockholm 2020.
 • Exponera ert företag och verksamhet med redaktionell nyhetstext i
  SEK Aktuellt som distribueras till SEKs samtliga medlemsföretag.
 • En halvsidesannons i sponsorprogrammet som delas ut till samtliga internationella deltagare vid IEC General Meeting i Stockholm 2020.
 • Stående omnämnande som Guldsponsor med kortare företagspresentation i SEK Aktuellt och på SEKs hemsida från det att avtal tecknas fram till
  IEC General Meeting 2020.
 • Exponeras som Guldsponsor med logotype på den internationella registreringswebbsidan för IEC General Meeting 2020.

  Krister Elfgren

  SEK Svensk Elstandard

  Försäljningsansvarig

  08-444 14 07

  krister.elfgren@elstandard.se

  Bli Huvudsponsor

  SEK_IEC_GM2020_Stockholm_Sponsorskap_diamant_Puffbild

  En unik möjlighet att som en av tre exklusiva partners till SEK representera svenskt näringsliv.

  SEK Svensk Elstandard

  Post: Box 1284, 164 29 Kista

  Besök: Kistagången 16, Kista

  E-post: senc@elstandard.se

  Tel: 08-444 14 00

  Members of