Svensk Elstandard
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Bli Silversponsor för
IEC General Meeting 2020

Vill ni som högteknologiskt företag synas i ett unikt globalt sammanhang?
IEC General Meeting 2020 ger er som Silversponsor en unik möjlighet att visa upp ert företag för internationella kollegor i branschen.

Utställningsyta vid huvudmöten

Som Silversponsor har ni möjlighet att ställa ut i anslutning till huvudmötena vid
IEC General Meeting 2020. På dessa möten deltar de mest inflytelserika människorna i branschen vilket gör det till ett unikt tillfälle att synas. Utställningsytan möjliggör för er att till exempel visa film, interaktiva spel, intresseväckande roll-ups eller innovationer kring er verksamhet.

Marknadsföring i välkomstpaketet

Som Silversponsor får ni bifoga ett presentationsmaterial samt profilprodukter i det välkomstpaket som delas ut till samtliga 1500 internationella deltagare.

Redaktionell nyhetstext

Ni får möjlighet att exponera ert företag och er verksamhet med en redaktionell nyhetstext i SEK Aktuellt. Tidningen distribueras till SEKs samtliga medlemsföretag. Som Silversponsor erbjuds ni även ett stående omnämnande med en kortare företagspresentation i SEK Aktuellt redan från och med 2019 och fram till IEC General Meeting 2020.

Dessutom innebär ett Silversponsorskap att ni får:

  • En kvartssidas annons i sponsorprogrammet som delas ut till samtliga internationella deltagare vid IEC General Meeting i Stockholm 2020.
  • Stående omnämnande som Silversponsor med kortare företagspresentation på SEKs hemsida under hela perioden från 2019 och fram till
    IEC General Meeting 2020.
  • Exponeras som Silversponsor med logotype på den internationella registreringswebbsidan för IEC General Meeting 2020.

Krister Elfgren

SEK Svensk Elstandard

Försäljningsansvarig

08-444 14 07

krister.elfgren@elstandard.se

Bli Guldsponsor

SEK_IEC_GM2020_Stockholm_Sponsorskap_guld_Puffbild

Knyt värdefulla kontakter med världens elektrotekniska expertis, som en av fem guldsponsorer.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: senc@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of