Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Elinstallationsreglerna

Hur arbetar ditt företag idag, hur säkerställer ni att alla anställda har rätt kompetens och att ni följer elsäkerhetslagen?

Att arbeta utifrån Elinstallationsreglerna från SEK Svensk Elstandard är det enklaste sättet för att följa lagar och föreskrifter, och utföra säkra elinstallationer som inte skadar någon eller orsakar annan elskada.

Elinstallationsreglerna underlättar

Elinstallationsreglerna underlättar för dig och ger dig de grundläggande reglerna för en säker elinstallation. Har du den senaste utgåvan av Elinstallationsreglerna? I den finns det senaste om bland annat förenklad skyddsutjämning till huvudjordningsskenan och elinstallationer för solceller. Den nu gällande, tredje utgåvan av Elinstallationsreglerna, innehåller även ett nytt avsnitt om laddning av elfordon, regler för medicinska utrymmen och rekommendationer om användning av ljusbågsdetektorer.

Köp SEK Handbok 444 nu!

SEK Handbok 444 – Elinstallationsreglerna med kommentarer underlättar ditt arbete.

Gröna ramar markera kommentarer som hjälper och underlättar för dig. Kommentarerna i SEK Handbok 444 förklarar och fördjupar innehållet i standarden SS 436 40 00, Elinstallationsreglerna. Standarden baseras på både europeisk och internationell standard, och har ett mindre antal tillägg av svensk standard.

Har du den senaste utgåvan av Elinstallationsreglerna?

Alltför många arbetar efter gamla, ersatta utgåvor av Elinstallationsreglerna. Se till att just du arbetar efter den senaste, tredje, utgåvan av Elinstallationsreglerna.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of