Svensk Elstandard
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Förenkla, kvalitetssäkra och spar resurser

Att utgå från standarder gör att man kan garantera kvaliteten och undvika missförstånd. Du slipper uppfinna hjulet på nytt varje gång, och spar därmed resurser.

Standarder inom det elektrotekniska området kan bland annat sätta nivåer för säkerhet och prestanda och beskriva metoder för beräkning och provning. De kan också vägleda vid konstruktion och installation och behandla terminologi, dokumentation. Elektrotekniska standarder är i dessutom i de flesta fall internationella, vilket innebär tillgång till nya marknader med produktionsbesparingar och synergier mellan länderna.

Alla som arbetar med projektering av komplicerade system vet hur krävande det är att få med alla de viktiga detaljerna. Om man glömmer något kan det bli problem efteråt, om det till exempel skulle uppstå tvister om vad som skulle ha levererats. Med andra ord kan användandet av standarder underlätta och spara kostnader även i arbetet med offerter och specifikationer.

I webbshopen köper du de standarder
och handböcker du behöver

Vid upphandlingar kan det till exempel underlätta enormt att använda färdiga standarder, både som utgångspunkt i specifikationsarbetet och för att hänvisa till i avtal som sedan skrivs. Det gör att innehållet i tjänsten blir tydligt för både köpare och leverantör, och arbetet blir enkelt att följa upp.

Speciellt smart är det att prenumerera på uppdateringar av standarder. Det gör att du kan följa med i utvecklingen och säkerställa att företagets arbete och processer inte bara är effektiva, utan också juridiskt och ekonomiskt säkra.

Sök efter standarder

SEK_Standarder

Hitta standarder inom dina elektrotekniska områden.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of