Svensk Elstandard
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

IEC General Meeting 2020 i Stockholm ställs in med anledning av Coronaviruset (Covid-19)

Det är med sorg som styrelsen för SEK Svensk Elstandard, i samråd med IEC, har tagit det tunga beslutet att helt ställa in den internationella konferensen IEC General Meeting 2020, planerad att hållas 28 september till 9 oktober i Stockholm.

IEC General Meeting 2020 in Stockholm 28 september – 9 october is cancelled due to the global uncertain health emergency of the coronavirus covid-19. For further details, please see the AC/11/2020 issued by the IEC.

IEC - International Electrotechnical Commission - är en global organisation med uppdrag att skapa världsstandard på det elektrotekniska området. Nära 90 länder deltar i arbetet och IEC General Meeting är den årliga stora mötesplatsen för de tusentals experter som utgör organisationens kärna.

Med hänsyn taget till att IEC General Meeting samlar så många experter från olika länder är det inte försvarbart att anordna konferensen i Stockholm år 2020. Ingen kan i dag säkert säga hur den pandemi vi nu upplever kommer att påverka våra liv och vårt samhälle i september, men att låta drygt 2 000 deltagare från hela världen mötas i Stockholm så snart efter sommaren är en risk vi inte kan ta.

IEC kommer, i samarbete med SEK, framöver att kontakta samtliga tekniska kommittéer som skulle ha deltagit på årsmötet och på bästa sätt, för respektive kommitté, försöka lösa den uppkomna situationen med inställda fysiska möten. 

SEKs styrelse ber om allas förståelse för det beslut som tagits i en svår situation där deltagarnas hälsa och välbefinnande har satts i första rummet. Vi hänvisar också till IECs officiella framställan i dokument AC/11/2020 om att ställa in IEC GM 2020.

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta SEK Kansli, SEK@elstandard.se, 08 444 14 00.

Med vänlig hälsning

Stina Wallström
Styrelseordförande SEK Svensk Elstandard
Swedish national committee of IEC

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of