Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

IT-säkerhet för maskiner

2019-09-30

Ny teknisk rapport för att möta risker med uppkopplade maskiner.

Även i maskiner måste säkerhetskritiska komponenter och system skyddas från dataintrång och annan yttre påverkan. Särskilt gäller det ju för industrimaskiner som är anslutna till datanät, som i sin tur kan vara anslutna till administrativa system eller som på annat sätt kan exponeras från påverkan utifrån. Till exempel genom att vara uppkopplade för uppdatering eller tillståndsbaserat underhåll.

Vägledning för hur man kan möta sådana säkerhetshot mot moderna, uppkopplade maskiner finns nu i SEK TR 63074, en teknisk rapport framtagen i ett internationellt samarbete. Den fokuserar på kopplingen mellan IT-säkerhet (hot) och de säkerhetskritiska funktionerna i maskinen, alltså de som har betydelse för personsäkerhet och för skydd av materiella tillgångar och av miljön. Särskilt behandlas påverkan på det säkerhetskritiska systemets egenskaper och dess förmåga att fungera som det ska.

SEK TR 63074 återger den tekniska rapporten IEC TR 63074 från IEC, den internationella elektrotekniska standardiseringsorganisationen. Läs mer i de inledande avsnitten genom att ladda ner preview på SEK TR 63074, Safety of machinery – Security aspects related to functional safety of safety-related control systems (IEC/TR 63074:2019).

Rapporten ansluter till den internationella IT-säkerhetsstandarden IEC 62443. Läs introduktionen i den första delen, SEK TS 62443-1-1, i preview. För olika åtgärder hänvisar den särskilt till IEC 62443-3-3 (SS-EN IEC 62443-3-3 i Sverige) som vi berättat om tidigare.

IEC TR 63074 är framtagen i kommittén för maskiners elutrustning inom IEC. Svenska företag och myndigheter är med genom SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC. Från samma kommitté kommer bland annat SS‑EN IEC 62046 om hur man använder ljusbommar, ljusridåer och liknande utrustning för att upptäcka personer eller föremål i farliga områden. Den som inte deltar i arbetet genom SEK, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK  e-standard.

För den som konstruerar maskiners elutrustning finns en vägledning genom konstruktionsarbetet i SEK Handbok 456. Från en överblick över maskinens funktioner och struktur, via säkerhetsfrågor och kretsarnas och utrustningens uppbyggnad till dokumentation och provning.

Ingvar Eriksson

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning

08-444 14 16

ingvar.eriksson@elstandard.se

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of