Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Program
SEK Åskskyddskurs
Del 2

Efter avslutad utbildning kommer du att kunna fastställa vilka anläggningar som kräver åskskydd enligt gällande svensk standard, samt kunna påvisa ekonomiska förluster eller besparingar för beställaren. Utöver detta kommer du även att kunna skapa beslutsunderlag och dokumentation för projekt.

Program

08.30 Registrering med fika
09.00 Introduktion Åskskyddshandboken, åskskador i samhället
Behov och fördelar med åskskydd, utbildning i mjukvaruprogrammet
som medföljer Åskskyddshandboken
10.30 Workshop - medtag egen dator
12.00 Lunch
13.00 Åskskyddssystemets uppbyggnad
15.00 Dokumentation från programvaran och genomgång av skapade projekt under workshop
16.00 Avslutning, utdelning av deltagarbevis

För en skräddarsydd, företagsanpassad kurs kontakta
Krister Elfgren på 08-444 14 07 eller krister.elfgren@elstandard.se

Priser

Pris SEK åskkurs

Endagsutbildning. Välj om du behöver åskskyddshandboken och excelprogramvaran eller inte.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of