Svensk Elstandard
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK Svensk Elstandard gör standarder för medicinteknisk utrustning gratis tillgängliga

2020-04-15

SEK Svensk Elstandard gör standarder för medicinteknisk utrustning gratis tillgängliga

På grund av den världsomfattande corona-epidemin har det uppstått en akut brist på ventilatorer i sjukvården. Nu ökas produktionen av sådana runt om i världen. Också industrier som i vanliga fall tillverkar andra produkter, ställer om produktionen för att börja tillverka ventilatorer.

Den internationella standardiseringsorganisationen IEC och ISO har därför beslutat att tillfälligt göra de standarder tillgänglig gratis, som behandlar säkerhet och väsentliga egenskaper hos ventilatorer och de mest relevanta standarder som det hänvisas till i dem. SEK Svensk Elstandard, som sedan 1907 är den svenska medlemmen i IEC, svarar på inbjudan från IEC att göra de motsvarande nationella standarder tillgängliga på samma sätt. Alltså under en begränsad tid och till företag som inte tidigare tillverkat ventilatorer och som nu förbereder sig för att börja göra det.

– Tillgång till relevanta standarder för medicinteknisk utrustning spelar en avgörande roll för att öka produktionen av ventilatorer, säger Thomas Korssell, VD på SEK Svensk Elstandard. SEK ger därför svenska tillverkare tillgång till relevanta standarder.

De standarder från SEK Svensk Elstandard som omfattas är:

SS-EN 60601-1, utg 2.1:2013, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Del 1: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda
med de separata tilläggen
SS-EN 60601-1, utg 2:2006/AC1:2014
SS-EN 60601-1, utg 2:2006/A12:2014

SS-EN 60601-1-2, utg 4:2015, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 1-2: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda – Tilläggsstandard för elektromagnetiska störningar

SS-EN 60601-1-6, utg 3:2010, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet och väsentliga prestanda – Del 1-6: Allmänna fordringar – Tilläggsstandard: Användarvänlighet
med det separata tillägget
SS-EN 60601-1-6, utg 3:2010/A1:2015

SS-EN 60601-1-8, utg 2:2007, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 1-8: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda – Tilläggsstandard för larmsystem
med de separata tilläggen
SS-EN 60601-1-8, utg 2:2007/C1:2010
SS-EN 60601-1-8, utg 2:2007/A1:2013
SS-EN 60601-1-8, utg 2:2007/A1:2013/AC1:2014
SS-EN 60601-1-8, utg 2:2007/A11:2017

SS-EN 60601-1-11, utg 2:2015, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Del 1-11: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentlig prestanda – Tilläggsstandard för utrustning och system för användning i hemlik vårdmiljö

Intresserade kan ta kontakt med Thomas Borglin för att få gratis tillgång till dessa standarder: thomas.borglin@elstandard.se. Standarderna är framtagna i den tekniska kommittén IEC TC 62, där svenska företag och regioner deltar genom SEK TK 62, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk.
Thomas Borglin

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, dokumentation och allmänna tekniska frågor

08-444 14 11

thomas.borglin@elstandard.se

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of