Nyhetsarkiv

Sida 109 av 110
Fokus på användarvänlighet minskar riskerna
Hur gör den som konstruerar en medicinteknisk apparat för att minska riskerna för olyckor på grund av handhavandefel? Jo, genom att följa den internationella standarden IEC 60601-1-6 (SS-EN 60601-1-6). Standarden beskriver ett tillvägagångssätt som bygger på konstruktion för användar-vänlighet. Ulf Boström, sekreterare i SEK TK 62, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk, skriver om detta i en artikel i Intertek ETL Semko MedTech Info. Läs artikeln här.
Publicerad den 10 oktober 2005
Egenskaper vid brand
För att stärka deltagandet i arbetet i kommittén FIRE HAZARD TESTING inom IEC bildar SEK en svensk referensgrupp, TK 89. Ett inledande möte hölls den 30 september.
Läs mer  Publicerad den 28 september 2005
Nya standarder
Vilka standarder har fastställts den senaste tiden? Svar på den frågan kan man enkelt få här. Här listas de nya och reviderade svenska standarder som SEK fastställt de senaste tre månaderna, i förekommande fall med uppgift om internationell och europeisk motsvarighet.
Publicerad den 19 september 2005
Nya Elinstallationsregler
INAKTUELLT!
Se istället SEK Handbok 444.I samband med att Starkströms-föreskrifterna ELSÄK-FS 1999:5 (Blå boken) nu har kommit ut i ny utgåva ELSÄK-FS 2004:1 har innehållet ändrats till att huvud-sakligen omfatta grundläggande elsäkerhetskrav. För detaljerade regler hänvisas till svensk standard.
Läs mer  Publicerad den 1 augusti 2005
Ny handbok från SEK
Miljöhänsyn vid konstruktion och standardisering är ämnet för den nya SEK handbok 441 som utkom i augusti. Den innehåller också avsnitt om materialdeklarationer och standarden för märkning enligt WEEE-direktivet. Handboken vänder sig till dem som konstruerar elektriska och elektroniska produkter och till dem som drar upp riktlinjer för konstruktionsarbete och produktplanering.
Läs mer  Publicerad den 21 juli 2005
« 1 ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 »

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.