Statisk elektricitet

den 13 juni 2016

Den nya SEK Handbok 433 visar vad man kan göra för att minska risken för antändning och elstötar till följd av statisk elektricitet, främst vid hantering av vätskor, gaser och pulver. Den behandlar de ingående processerna och hur de elektrostatiska riskerna uppstår.

Handboken vänder sig till dem som konstruerar, bygger och underhåller utrustning och anläggningar för produktion, lagring och hantering av brandfarliga vätskor och gaser eller brännbart pulver eller damm. Den lämpar sig också för dem som utbildar personal för dessa anläggningar eller som av andra skäl vill skaffa sig kunskaper om elektrostatiska fenomen i industriella processer.

Den nya utgåvan är reviderad och utökad, jämfört med den tidigare från 2003. Framförallt avsnitten om vätskor och dissipativa material har omarbetats och utökats.

Läs mer om den nya SEK Handbok 433, Statisk elektricitet i explosionsfarliga områden, och se preview här.

Här kan du beställa den tryckta handboken (bok).

Här beställer du SEK Handbok 433 i nedladdningsbart format (PDF).

 

Trevlig sommar!
2016-07-01
Nu börjar allt fler gå på ledighet men SEK håller öppet hela sommaren.
Läs mer  

Månadens standard juni 2016
2016-06-29
Reviderad standard för rutinprovning av ljud-, bild- och IT-utrustning –
SS-EN 62911.
Läs mer  

Intelligent device managament
2016-06-22
Industrins digitalisering påverkar också hanteringen av livscykler för utrustning och system.
Läs mer  

IT för hälsan
2016-06-20
Förslag till grundläggande internationell standard för programvara för hälso- och sjukvård.
Läs mer  

Nyhetsarkiv
 Följ SEK på Facebook
Sök svensk standard
  

Avancerad sök
SEK Aktuellt

Nummer 3,
juli 2016,
finns nu för nedladdning som pdf.

Senaste numret av SEK Aktuellt
Smart energi
IEC Smart Grids

Smarta elnät behöver internationella standarder från IEC. Läs mer här!

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på information om fastställd och upphävd svensk standard här!
Anmäl dig här!
Amälan till SEK TK och arbetsgrupper

Anmäl dig till verksamheten här!

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2016 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.