SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK Tekniska Kommittéer
sätter standarden

Omkring 800 experter från olika svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet deltar i den elektrotekniska standardiseringen, som i de flesta fall är ett internationellt samarbete.

Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet i SEK Svensk Elstandards tekniska kommittéer och vara med och påverka internationell standard.

Som exportland är det viktigt att vi deltar i det internationella standardiseringsarbetet. Eftersom standarden för våra produkter sätts internationellt, gäller det att vi får gehör för våra önskemål för att kunna behålla en bred export av produkter.

Deltagarna i SEKs tekniska kommittéer har tillgång till all information och dokumentation inom sina respektive teknikområden. Genom att aktivt delta i IECs tekniska kommittéer, och som experter i olika arbetsgrupper och projekt är de med och påverkar internationell standard. Det ger dem möjlighet att vara initiativtagare och hindra konkurrenterna från att ensamma sätta standarderna och bestämma spelreglerna.

Sök en teknisk kommitté

Visa336699
FöregåendeNästa

Boka konferensrum

Boka konferensrum

Använd vårt formulär för att boka nästa möte i SEKs ljusa lokaler i Kista.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of