SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Webbshop

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Köpvillkor

Allmänt 

Beställningar av våra produkter sker via elstandard.se. Vid en beställning träffas avtal om köp först när vi bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. Orderbekräftelsen skickas automatiskt till den e-postadress som kunden angivit under Mina sidor. E-postadressen går även att se under Kontouppgifter i Kassan, men går bara att ändra under Mina sidor. En genomförd beställning innebär att du som kund godkänner köpvillkoren samt samtycker till att namn, e-postadress, postadress och telefonnummer och i förekommande fall leveransadress, företagsnamn och organisationsnummer registreras i vårt kundregister.

Vi reserverar oss för eventuella fel i artikelinformationen och förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående avisering. 

Vi ingår endast avtal med juridisk person, myndig person, alternativt omyndig med målsmans medgivande.

Pris

Samtliga priser på elstandard.se är angivna i svenska kronor. Alla priser anges exklusive moms. Moms läggs på i Kassan, 6 % för både tryckta och digitala publikationer. 

Fraktkostnad tillkommer på samtliga beställningar av fysiska varor och visas i Kassan innan köpet bekräftas. 

Avgift för pappersfaktura är 39 kr.

Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som SEK Svensk Elstandard inte råder över, t ex större valutaförändringar eller ändrad moms.

Betalning

I kassan väljer kunden önskat betalningsalternativ. Betalning kan för företag göras via faktura, swish eller med betalkort. För privatpersoner kan betalning göras via swish eller med betalkort.

Betalkort

Vi tar emot betalningar via VISA eller MasterCard/Eurocard. Nets är vår leverantör av betalningslösningar och kortbetalningarna sker över en säker anslutning. (Läs mer om Nets här.) Beloppet reserveras vid beställningstillfället och förs över till SEK Svensk Elstandard först när de tryckta publikationerna skickas, alternativt när de digitala kopiorna finns tillgängliga för kunden. Ett kvitto på betalningen skickas sedan till den e-postadress som angivits under Mina sidor. Kvittot kan du även hitta på Mina sidor, under Mitt konto, genom att klicka på ordernumret. Skulle täckning saknas eller betalning av annan anledning inte gå igenom har vi rätt att annullera beställningen alternativt efterfakturera beloppet. 

Faktura

Endast företagskunder kan välja betalningsalternativet faktura. Vid pappersfaktura tillkommer en avgift på 39 kr. Vid fakturering är betalningstiden 30 dagar. Vid sen betalning tillkommer dröjsmålsavgifter och dröjsmålsränta enligt lag. SEK Svensk Elstandard erbjuder enbart e-postfaktura och e-faktura till länder utanför Sverige (INTE pappersfaktura).

Övrigt

Endast företagskunder kan välja betalningsalternativet faktura. Vid fakturering är betalningstiden 30 dagar. Vid sen betalning tillkommer dröjsmålsavgifter och dröjsmålsränta enligt lag.

Leverans

Leverans av tryckta publikationer sker endast inom Sverige om ej annat avtalats. För tryckta publikationer är normal leveranstid 3–5 arbetsdagar efter det att beställningen mottagits. Skulle leveranstiden överstiga normal leveranstid underrättas kunden via e-post. Kunden har då rätt att avstå alternativt ändra beställningen.

Digitala publikationer finns tillgängliga direkt efter köptillfället och hämtas från Mina sidor. Instruktioner för hur detta går till lämnas via e-post direkt efter köptillfället.  

Delleverans kan inträffa när en beställd produkt är restnoterad. En delleverans medför ingen merkostnad för kunden. Om kunden anser att leveransen dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans är det på kundens ansvar att ordern avbeställs innan den skickas.

Alla leveranser sker med av oss vald speditör. Som standard skickas paket upp till 500 gram via PostNord Varubrev och övriga via Schenker Parcel (företagsadress). Det är på kundens ansvar att se till att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt och att kunden följer upp leveransen hos speditören. Observera att det inte är tillåtet att ange en boxadress som leveransadress. Om försändelsen går i retur på grund av felregistrerade kunduppgifter kommer kunden att debiteras för frakt och omkostnader.

Vid transport till kunden bär vi ansvar för att produkten kommer fram i oskadat skick. Vid transport från kunden till oss är däremot kunden ansvarig för produkten.

Regler för slutanvändning av SEK Svensk Elstandards publikationer

Kunden har rätt att:

 1. Använda digitala publikationer på valfri enhet/plattform som kunden innehar. Kunden måste ha ett särskilt tillstånd för att använda publikationen samtidigt i flera plattformar. 
 2. Göra en säkerhetskopia av publikationen med stöd av kundens rättighet att använda publikationen. (Gäller digitala publikationer)
 3. Återge mindre delar av publikationen för icke-kommersiellt bruk utan avgift enligt följande (under förutsättning att SEK Svensk Elstandard, publikationens beteckning inklusive eventuellt utgåvenummer anges):
  • För publikationer med färre än 25 sidor får högst 10 % återges
  • För publikationer med 26-100 sidor får högst 3 sidor återges
  • För publikationer med fler än 100 sidor får högst 5 sidor återges och då högst 3 sidor i följd
 4. Göra en papperskopia av digital publikation.
 5. Använda publikationen för privat bruk eller i yrkesutövande. Den som medger, medverkar eller på annat sätt bistår till obehörig kopiering eller användning av publikationen bryter mot reglerna för slutanvändning av SEK Svensk Elstandards publikationer. 

Kunden har inte rätt att:

 1. Använda, kopiera eller överföra publikationen på annat sätt än vad som beskrivs i dessa användningsregler.
 2. Kopiera, ändra, anpassa eller översätta publikationen eller delar av den på något sätt eller i något syfte utöver vad som anges i 2 och 3, utan SEK Svensk Elstandards medgivande.
 3. Ta bort, ändra eller försvåra produktidentifikation på publikationen.
 4. Ta bort eller ändra noteringar om upphovsrätt och restriktioner på publikationen.
 5. I övrigt göra något utöver det som uttryckligen anges under punkt 1-5.
All återgivning av hela publikationer eller delar därav från SEK Svensk Elstandard kräver särskilt tillstånd.

Ångerrätt och retur

Kunden ska lämna meddelande om retur inom fjorton (14) dagar från den dag kunden tog emot produkten. Returporto och fraktkostnader betalas av kunden. Innan retur sker ska kunden invänta av SEK Svensk Elstandard översänd information om returadress och eventuellt returnummer. Ångerrätt gäller enbart för tryckta publikationer. Dessutom måste följande punkter uppfyllas vid åberopade av ångerrätt:

 • Publikationen ska ej vara använd eller skadad. Detta gäller dock inte om den förstörts eller förändrats på grund av omständighet som inte kan hänföras till kunden.
 • Publikationen ska returneras i sådant emballage att inte försändelsen skadas under transport.

Om ovanstående punkter ej uppfylls godkänns inte returen och varan returneras tillbaka till kunden som även debiteras för fraktkostnaden. 

Vid osäkerhet eller frågor om en beställning är kunden välkommen att kontakta SEK Svensk Elstandard på 08-444 14 00 eller shop@elstandard.se

Observera att ångerrätten inte gäller digitala publikationer då dessa pga sin beskaffenhet inte kan återlämnas.

Villkor för utbildningar

Anmäler du dig till en utbildning som arrangeras av SEK Svensk Elstandard åtar du dig närvara, oavsett om deltagandet är digitalt eller fysiskt. Vid förhinder vill vi att du meddelar oss detta innan utbildningen startar. Vid avbokning 1 vecka innan avgiftsbelagt utbildningstillfället debiteras 50 % av avgiften. Vid utebliven närvaro vid avgiftsbelagt utbildningstillfälle debiteras 100 % av avgiften.

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist där köparen är företag avgörs som regel i domstol.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, ska hänföras till force majeure, vilket innebär att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of