SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Integritetspolicy SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är av regeringen utsedd som svensk standardiseringsorganisation och fastställer svensk standard inom det elektrotekniska området.

SEK Svensk Elstandard är svensk nationalkommitté av den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) och den internationella standardiseringsorganisationen IEC (International Electrotechnical Commission).

På SEK Svensk Elstandard (nedan kallad SEK) värnar vi om din integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integrationspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvariga samlar in och använder persondata och hur den hanteras på denna webbplats enligt gällande lagar och förordningar såsom (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar information om dig när du ansöker om deltagande i vår verksamhet, en konferens eller en kurs alternativt handlar från SEK Shop. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan vår hantering av de personuppgifter du lämnar till oss. Vi informerar dig också om dina rättigheter avseende den personliga information som vi har.

Information vi samlar in om dig när du använder vår webbplats

 • När du använder vår webbplats lagrar vi information om din användning från den utrustning du använder (till exempel smartphone eller dator). Denna tekniska information inkluderar vilken webbläsare du använder, vilket operativsystem och vilken IP-adress. Cookies hjälper oss att anpassa och förbättra användarupplevelsen på webbsidan. All data som samlas in för statistikändamål är anonymiserad.

Uppgifter som du själv lämnar till oss
Anmälan till event
När du anmäler dig till ett event som SEK arrangerar, som t ex en kurs eller konferens, samlar vi information om dig för att kunna hantera din anmälan.

 • Personuppgifter: namn, telefonnummer, e-post, ev matallergi, företag, fakturaadress
 • Rättslig grund: Intresseavvägning

SEK Shop
För att handla hos oss behöver du skapa ett konto i vår webbshop.

 • Personuppgifter: namn, e-post, telefonnummer, företag, fakturaadress och eventuell leveransadress
 • Rättslig grund: Avtal

Prenumeration på standarder – SEK e-Standard.
För att prenumerera på standarder behöver du skapa ett konto i vår webbshop.

 • Personuppgifter: namn, e-post, telefonnummer, företag, fakturaadress
 • Rättslig grund: Avtal

Deltagande i teknisk kommitté, arbetsgrupp eller temagrupp

 • Personuppgifter: namn, e-post, födelsedatum, telefonnummer, företag, avdelning, företagsadress, fakturaadress och eventuell leveransadress
 • Rättslig grund: Intresseavvägning

Prenumeration på nyhetsbrev

 • Personuppgifter: e-post, namn och företag
 • Rättslig grund: Samtycke

Rekrytering

 • Personuppgifter: namn, e-post, telefon, annan information som du skickar med i CV/personligt brev
 • Rättslig grund: Intresseavvägning

Information vi samlar in från IEC och CENELEC
Plenarmöten och arbetsgruppsmöten.
När du anmäler dig till ett möte som arrangeras av SEK hanteras information du lämnat endast med syfte att hantera ditt deltagande på bästa sätt.

 • Personuppgifter: namn, e-post, ev. matallergi, företag, land, titel, kön, telefonnummer och eventuellt även passuppgifter och adress
 • Rättslig grund: Intresseavvägning

Vad används uppgifterna till?

SEK behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. All data används och behandlas för att tillhandahålla och fullfölja åtaganden, utföra och förbättra SEKs tjänster till dig som medlem, kund eller besökare på webbsidan.

Kundvård

Vi använder oss av dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor eller köper något från vår webbshop.

Nyhetsbrev

Vi använder dina uppgifter endast till att skicka ut nyhetsbrevet Månadens standard.

Administration av tekniska kommittéer, arbetsgrupper och/eller temagrupper

Vi använder oss av dina personuppgifter för att administrera ditt deltagande i tekniska kommittéer och arbetsgrupper.

Rekrytering

Vi använder dina personuppgifter för att hantera och administrera arbetsansökningar, om du söker arbete hos oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för ändamålet av behandlingen. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Då SEK har ett intresse av att behålla ett historiskt arkiv i standardiseringsarbetet sparas uppgifterna gällande medlemskap i vår databas även efter ditt utträde om du inte meddelar oss att du vill få dina uppgifter borttagna.

Vilka kan vi komma att dela din information med?

Dina personuppgifter behandlas av SEK samt av våra personuppgiftsbiträden. Om du deltar i en teknisk kommitté eller arbetsgrupp delas dina personuppgifter med IEC och CENELEC.

I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för uppfyllande av SEKs rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Överföring av personuppgifter till tredje land

SEK överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur skyddas dina uppgifter?

SEK och våra personuppgiftsbiträden skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att förhindra obehörig åtkomst.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land, d v s land utanför EU/EES, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Cookies

SEK använder cookies på webbsidorna. Cookies är en liten textfil från vår webbserver som lagras i besökarens dator. Cookies används för att samla in statistik om våra läsare och för att personanpassa delar av sajten och våra produkter och tjänster. Om du vill undvika cookies från SEK och våra samarbetspartners kan du ta bort dessa och välja att cookies inte lagras i din webbläsare. Det gör du i inställningarna för din webbläsare. Tänk på att dina personliga inställningar på våra webbsidor därmed försvinner. Du påminns också om att ändrade inställningar i din webbläsare kan påverka funktionaliteter och visst innehåll i våra digitala tjänster.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har om dig.

 • Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.
 • Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.
 • Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Vi kan ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer t ex från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Detsamma gäller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.
 • Du har alltid rätt att invända mot viss typ av behandling, exempelvis mot direktmarknadsföring, och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
 • Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s k dataportabilitet).
 • Om du har lämnat samtycke till viss behandling har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallar du ditt samtycke kommer behandlingen som baseras på ditt samtycke att upphöra, om inte SEK bedömer att det finns en annan rättslig grund för behandlingen.

  För att utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss på:

  SEK Svensk Elstandard
  Box 1284
  164 29 Kista
  E-post: sek@elstandard.se
  Telefon: +46 8 444 14 00

  Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

  Ändringar i integritetspolicyn

  SEK gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen. Om väsentliga förändringar görs, som kräver ditt samtycke, kommer vi att meddela dig detta.

  Kontakta oss

  Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om denna integritetspolicy.

  SEK Svensk Elstandard
  Box 1284
  164 29 Kista
  E-post: sek@elstandard.se
  Telefon: +46 8 444 14 00

  SEK Svensk Elstandard

  Post: Box 1284, 164 29 Kista

  Besök: Kistagången 16, Kista

  E-post: sek@elstandard.se

  Tel: 08-444 14 00

  Members of