Nyhetsarkiv

Sida 90 av 91
Kabelstandarder i nya kläder
Nya europeiska standarder för lågspänningskablar ersätter gamla harmoniseringsdokument.
Läs mer  Publicerad den 20 oktober 2005
På remiss
Förslag till ny standard annonseras offentligt genom att de förs upp på remisslistan. Förslagen kan beställas från SEK och kommentarer och synpunkter är välkomna. Även den som inte tänker kommentera förslagen kan ha nytta av listan, eftersom den visar vad som är på gång och vilka nya standarder som är att vänta.
Publicerad den 17 oktober 2005
Fokus på användarvänlighet minskar riskerna
Hur gör den som konstruerar en medicinteknisk apparat för att minska riskerna för olyckor på grund av handhavandefel? Jo, genom att följa den internationella standarden IEC 60601-1-6 (SS-EN 60601-1-6). Standarden beskriver ett tillvägagångssätt som bygger på konstruktion för användar-vänlighet. Ulf Boström, sekreterare i SEK TK 62, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk, skriver om detta i en artikel i Intertek ETL Semko MedTech Info. Läs artikeln här.
Publicerad den 10 oktober 2005
Egenskaper vid brand
För att stärka deltagandet i arbetet i kommittén FIRE HAZARD TESTING inom IEC bildar SEK en svensk referensgrupp, TK 89. Ett inledande möte hölls den 30 september.
Läs mer  Publicerad den 28 september 2005
Nya standarder
Vilka standarder har fastställts den senaste tiden? Svar på den frågan kan man enkelt få här. Här listas de nya och reviderade svenska standarder som SEK fastställt de senaste tre månaderna, i förekommande fall med uppgift om internationell och europeisk motsvarighet.
Publicerad den 19 september 2005
« 1 ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 »

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.