Elskrot  |  den 7 april 2017

Översiktlig broschyr om standarders roll för behandling och sanering

Det europeiska WEEE-direktivet om elskrot kompletteras med mera praktisk vägledning i europiska standarder och specifikationer. Syftet med de olika standarderna och var i återvinningsprocessen de kan användas visas i en broschyr från den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC. Ladda hem broschyren (på engelska) här.

Europeiska standarder, EN, inom el och elektronik fastställs som svensk standard, SS-EN, av SEK Svensk Elstandard, en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna.

De standarder och specifikationer som idag finns i serien SS-EN 50625 med krav gällande insamling, logistik och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) är:
SS-EN 50625-1 med generella behandlingskrav, se preview här.
SS-EN 50625-2-1 om behandling av lampor, se preview här.
SEK TS 50625-3-1 om sanering, se preview här.
SS-EN 50625-2-2 om behandling av utrustning som innehåller katodstrålerör eller platta bildskärmar, se preview här.
SEK TS 50625-3-2 om sanering av lampor som fastställdes i januari i år, se preview här.

För att underlätta för tillverkare och importörer att uppfylla kraven i det europeiska RoHS-direktivet om begränsning av farliga ämnen i el och elektronik, har SEK gett ut SEK Handbok 451, RoHS – Miljö – En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Läs mer om den här.

Standarder, tekniska specifikationer och SEK handböcker kan beställas från shop.elstandard.se. Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Så att du inte missar tillägg och uppdateringar?

Läs mer om SEK e-standard här.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.