Månadens standard april 2017  |  den 19 april 2017

EMC för järnvägar

Hela serien EMC-standarder för järnväg har uppdaterats, både de övergripande delarna om bl a emission från hela järnvägssystemet till omgivningen och de följande delarna om tåg, och apparater ombord på tåg, och om fasta installationer för signalering och elförsörjning.

Eftersom alltfler elektroniska apparater kan förekomma – installeras eller bäras – i omedelbar närhet till järnvägar och spårvägar, är de europeiska standarderna i serien EN 50121 ett viktigt hjälpmedel för att hålla störningarna till omgivningen på en godtagbar nivå. Detsamma gäller i den andra riktningen, att järnvägen och dess utrustning ska tåla de elektromagnetiska störningar som kan förekomma i dess närhet.

I de delar som behandlar apparater i lok och vagnar, SS-EN 50121-3-1, och på marken, SS-EN 50121-4 och SS-EN 50121-5, behandlas nu störningar med frekvenser upp till 6 GHz. En förändring i den del som behandlar kompletta lok och vagnar respektive elförsörjning, SS-EN 50121-3-1 och SS-EN 50121-5, är att värden för utstrålade elektromagnetiska fält i området 9 kHz till 150 kHz flyttats till en informativ bilaga.

Den bilaga ZZ som kopplar ihop innehållet i standarderna med de väsentliga kraven i EMC-direktivet 2014/30/EU har uppdaterats i de delar som berör produkter och tagits bort från de övriga.

Se preview här på den allmänna delen SS-EN 50121-1 som i en inledning ger en översikt över standardens syfte och uppbyggnad. Genom funktionen preview i SEK Shop kan vem som helst för varje standard från SEK Svensk Elstandard fritt och utan kostnad ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning. Se preview här på SS-EN 50121-5 om fasta installationer för elförsörjning.

En annan järnvägsstandard som fastställts i april är SS-EN 50633, Järnvägstillämpningar - Fasta installationer - Skyddsprinciper för banmatningssystem med växelspänning eller likspänning. Den gäller inte bara för bandrift, utan också anläggningar för trådbussar och andra liknande system för vägfordon. Se preview här.

Även SS-EN 50633 är en europeisk standard som fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. Den behandlar de särskilda skyddsprinciper som gäller för banmatning och beskriver och specificerar skyddssystemens funktion.

Dessa standarder har tagits fram i europeiskt samarbete inom standardiseringsorganisationen CENELEC, där svenska företag och myndigheter deltar genom den svenska kommitté, SEK TK 9, som organiseras av SEK Svensk Elstandard, en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna. Läs mer här.

Läs mer om standarder i arbetet med offerter och specifikationer här.

Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Så att du inte missar tillägg och uppdateringar? Läs mer om SEK e-standard här.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.