Tillförlitlig elektronik  |  den 21 april 2017

Internationellt projekt ska underlätta prediktering av funktionssäkerhet.

En internationell standard med en databas med uppgifter om felbenägenhet (failure rate) hos elektronikkomponenter. Ett förslag att starta ett sådant projekt är ute för röstning och kommentering inom IEC, den internationella standardiseringsorganisationen inom el och elektronik. Förslaget kommer från den franska nationalkommittén, dvs den franska motsvarigheten till SEK Svensk Elstandard.

Det föreslagna arbetet är tänkt att resultera i en ny standard som ska komplettera standarden IEC 61709 (i Sverige SS-EN 61709) som beskriver referensbetingelser för felbenägenhet och stressmodeller för omräkning. För att man ska kunna prediktera funktionssäkerheten hos systemet behövs dock tillhörande uppgifter om felbenägenheten hos olika typer av komponenter, något som saknats sedan den tidigare IEC 62380 upphävdes.

Felbenägenheten hos komponenter och underenheter ligger till grund för bestämning av andra parametrar, som utrustningens funktionssäkerhet och tillgänglighet, och vid feleffekts- och kritikalitetsanalys, FMECA. Arbetet föreslås utgå från den franska standarden UTE C 80-801 (FIDES).

Den tänkta standarden ska vara till hjälp vid prediktering av tillförlitlighet och vid konstruktion för tillförlitlighet och därmed möjliggöra en realistisk bedömning av elektroniska apparaters funktionssäkerhet.

Förslaget, som är ganska kortfattat, har beteckningen 56/1730/NP och kan fram till den 26 maj 2017 beställas från SEK Svensk Elstandard här. Intresserade svenska företag, högskolor, myndigheter och organisationer är välkomna att delta genom den tekniska kommittén SEK TK 56 – Tillförlitlighet, läs mer här. Bland pågående projekt märks en kommande IEC 62853 om tillförlitlighet i öppna system och en revision av IEC 31010 med metoder för riskbedömning. Se mer här om tillförlitlighet.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.