Sista sommaren för SS-EN 50272-3  |  den 21 juni 2017

Den gamla truckladdningsstandarden SS-EN 50272-3 upphör att gälla den 14 augusti.

Standarden SS-EN 50272-3 för laddning av eldrivna truckar, städmaskiner och liknande gäller inte från och med 14 augusti 2017. Då gäller istället SS-EN 62485-3 som kom 2015. Under en övergångsperiod har båda standarderna gällt parallellt, men det är alltså snart slut med det. Trots skillnaden i beteckning är de båda standarderna mycket lika. Det som framförallt skiljer dem åt, är att beräkningen av det minsta ventilationsluftflödet sker på ett annat och mer rättvisande sätt i den nyare standarden, som också innehåller fordringar beträffande golvmaterial och utrustning för batteribyte.

Motsvarande standard för stationära batterier, SS-EN 50272-2 från 2001, gäller fortfarande. Kompletterande standarder för installationer med litiumbatterier är under arbete i en del 5 för stationära och en del 6 för truckar med mera. Arbetet sker i kommittén för batteristandarder
TC 21 inom IEC, den internationella standardiseringsorganisationen inom el och elektronik. Svenska företag och myndigheter deltar genom den svenska kommitté, SEK TK 21, som organiseras av SEK Svensk Elstandard, en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna.

Se preview här på SS-EN 62485-3, Laddningsbara batterier och batterianläggningar – Säkerhet – Del 3: Traktionsbatterier.

Prenumerera här på det månatliga nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard för att få information om fastställd och upphävd svensk standard inom el och elektronik.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.