Hetaste standardiseringsområdet  |  den 14 november 2017

Solel är ett av de aktivaste områdena inom internationell standardisering.

Runt om i världen deltar specialister i arbetet med internationella standarder för komponenter, produkter och anläggningar för solel. Inte bara från USA, Japan och Kina, utan också från t ex Kenya och Indien. Solenergi är i hög grad en fråga för länderna närmare ekvatorn, där installationer med solel för lokala elnät är en möjlighet att snabba på landsbygdens elektrifiering, se t ex AFSECs guide (PDF) här.

Om installation av anläggningar med solceller (solpaneler) står det i Elinstallationsreglerna, standarden SS 436 40 00 – som kom i ny utgåva i maj 2017. Men alla andra standarder som berör solel tas fram i den internationella grupp som heter IEC TC 82 och standarderna därifrån blir också svensk standard genom att de fastställs av SEK Svensk Elstandard.

IEC är den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik och verksamheten i IEC TC 82 spänner över hela solelområdet. Några aktuella projekt handlar om sådant som takmontering, underhåll och säkerhetsfordringar på rörliga solföljande anordningar. Men också de ingående delarna behandlas, som olika krav och provningsmetoder för material i solceller och solpaneler, både halvledarkomponenterna och deras egenskaper och olika typer av tätningar och skyddsfilmer.

Även de tillhörande elektronikenheterna omfattas och flera standarder och pågående projekt handlar om deras olika egenskaper och hur man provar dem. Exempel på det är EMC, som berör elektromagnetiska störningar, och energieffektivitet.

Faktiskt är IEC TC 82 den av de tekniska kommittéer inom IEC som har flest pågående projekt, för tillfället närmare sjuttio stycken. Internationella standarder från IEC antas oftast också som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, den äldsta av de tre svenska standardiseringsorganisationerna.

SEK erbjuder också svenska företag, myndigheter, högskolor och organisationer att delta i och bidra till det arbete som pågår inom IEC TC 82. Det sker genom den svenska spegelkommittén SEK TK 82 och genom deltagande i olika arbetsgrupper i IEC TC 82, tillsammans med specialister från andra länder. Läs mer här om SEK TK 82 och här om IEC TC 82 och standarderna på solelområdet.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.