Månadens standard januari 2018  |  den 24 januari 2018

Två nya byggstenar i arbetet med industrins digitalisering och strävan efter ett friktionsfritt informationsflöde.

Det handlar om nya delar av standarden för egenskapslistor (LOP) för utrustning för processindustrin, listor som ligger till grund för utväxling av produktdata i elektroniska kataloger, reservdelslistor och liknande. De båda nya delarna gäller tillbehör till ventiler och ställdon
(SS-EN 61987-24-2) respektive flödesförändrande tillbehör
(SS-EN 61987-24-3). I tidigare delar i serien beskrivs bland annat egenskapslistor för reglerventiler och givare för tryck och temperatur.

Egenskapslistor kan till exempel också användas i offerter och i CAE-system eller i underhållssystem. Listorna i serien SS-EN 61987 överensstämmer med reglerna i SS-EN 61360-1 (IEC 61360-1).
Se preview här på SS-EN 61987-24-2 och här på SS-EN 61987-24-3. De ska användas tillsammans med SS-EN 61987-10, se preview här. Med funktionen preview kan man för varje standard från SEK fritt ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning.

Senare i vinter kommer en ny utgåva av SS-EN 62683 som är motsvarande standard för att ange produktdata och produktegenskaper för kopplingsapparater för lågspänning, alltså till exempel tryckknappar, gränslägesbrytare och kontaktorer.

Tänket bakom egenskapslistor beskrivs i inledningen i SS-EN 61987-10, som man alltså kan läsa i preview. Grunden är att varje typ av apparat – produkt – definieras av en egenskapslista (LOP) som innehåller de egenskaper som gäller för den apparattypen. Egenskaperna anges med hjälp av standardiserade dataelement. På det sättet stöder egenskapslistorna datautbyte mellan olika system.

Användningen av egenskapslistor syftar alltså till att förenkla utbyte av data om produkter och minska risken för feltolkning och duplicering, i offerter eller vid inventering, och gör det möjligt att koppla samman produktdata med materialdeklarationer. Elektroniska kataloger och datablad är givna användningsområden.

Grunden lades 1995 när den internationella standarden IEC 61360-1 för dataelementtyper kom ut. I den läggs fast principer för hur man definierar egenskaper för tekniska produkter. Den förklarar också hur man gör för att med hjälp av dataelement representera sådant som normalt beskrivs och definieras med ord. Något som ju är själva grunden för att bygga elektroniska kataloger och liknande.

Principerna och metoderna i IEC 61360-1 kan användas inom alla teknikområden, även om syftet från början främst var att tillgodose behoven inom elektronikindustrin. Också IEC 61360-1 har fastställts som svensk standard SS-EN 61360-1 och en ny utgåva kommer senare i vinter.

För alla elektrotekniska områden finns en katalog på nätet med dataelementtyper, dvs för närvarande 440 klasser och 1440 karakteristiska egenskaper för komponenter och material. Den här databasen, IEC common data dictionary (IEC CDD) finns fritt tillgänglig på nätet på http://std.iec.ch/iec61360 .

Förra året kom den kompletterande IEC 62569-1 som ger principer och metoder för att i ett livscykelperspektiv specificera objekt med hjälp av fördefinierade egenskaper i databasen CDD. Även IEC 62569-1 har antagits som europeisk standard, EN, och fastställts som svensk standard, SS-EN, av SEK Svensk Elstandard.

Arbetet med de grundläggande standarderna IEC 61360 och IEC 62569 har gjorts i den internationella kommittén IEC TC 3, som har det omständliga men heltäckande namnet: ”Information structures and elements, identification and marking principles, documentation and graphical symbols”. Genom en överenskommelse mellan de internationella standardiseringsorganisationerna IEC och ISO är det IEC TC 3 som har hand om de allmänna och grundläggande reglerna för teknisk dokumentation. Ansvaret för sekretariatet för IEC TC 3 ligger sedan många år på SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC sedan 1907.

Alla standarderna som nämnts här har tagits fram i underkommittén IEC SC 3D, ”Product properties and classes and their identification”, som har arbetat för bättre kommunikation mellan datorer sedan 1991. IEC har också slutit ett avtal om samarbete med organisationen som har hand om eCl@ss-systemet för klassificering och beskrivning av produkter. Projektet att mappa mellan CDD och eCl@ss ska vara avslutat till julen 2018, säger Gernot Rossi på Siemens i Tyskland, som är sekreterare i IEC SC 3D.

- Den första fasen är framgångsrikt avslutad, men det finns fortfarande mycket att göra för att för att det av den manuella mappningen ska kunna bli en automatisk, kontinuerlig mappning, tillägger han.

En förutsättning för allt det här är förstås en användbar strukturering av funktioner och produkter. IEC T 3 har länge arbetat med sådant och standarden IEC 81346-1 (SS-EN 81346-1) är grundläggande för detta. En introduktion med vägledning finns i SEK Handbok 439, Dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella anläggningar.

Arbetet med de här standarderna sker alltså i ett internationellt samarbete, där svenska specialister deltar genom den tekniska kommittén SEK TK 3, som organiseras av SEK Svensk Elstandard. Läs mer här.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.