SEK Åskskyddskurs 2018  |  den 1 februari 2018

Anmäl dig nu!

Åskskyddskursen är lämplig för t ex beställare, konsulter, arkitekter, elinstallatörer och besiktningsingenjörer. Kursen, som kommer att hållas på flera orter i landet, bygger på standarden SS-EN 62305.

Kursledaren går igenom Åskskyddshandboken SEK Handbok 452 som beskriver standarden och lyfter fram praktiska exempel. Kursen utgår från risker och behov, visar på olika åtgärder och lär ut dimensionering och utförande. Ett medföljande program för att göra riskberäkningar och fastställa behovet av åskskydd gås också igenom.

Den som inte har köpt kursboken SEK Handbok 452 Åskskyddshandboken kan beställa den tillsammans med kursen.
Läs mer och anmäl dig här till SEK Åskskyddskurs 2018.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.