Installation med fiber  |  den 6 augusti 2018

Rapporten med krav på fibertekniker är nu uppdaterad.

Denna kravspecifikation ger underlag för att säkerställa att fibertekniker har tillräcklig kompetens med hänsyn till installation och framtida driftsäkerhet. Därigenom försäkras god kvalitet för den fiberoptiska infrastrukturen. Kravspecifikationen hanterar hela kedjan från stomnät till access- och fastighetsnät.

Uppdateringen har gjorts av den tekniska kommittén SEK TK 215 för data- och teleinstallationer, med stöd av SEK TK 86, fiberoptik. Kravspecifikationen ansluter till det system av europeiska och svenska standarder som finns för nät och installationer för informationsöverföring, både med fiber och med metalliska kablar. Se preview och beställ dokumentet här.

SEK Svensk Elstandard är utsedd som nationell standardiseringsorganisation av regeringen för de områden som omfattas av den internationella och europeiska standardiseringsorganisationerna IEC respektive CENELEC. Genom SEK deltar svenska företag, universitet och myndigheter i arbetet med standarder, till gagn för näringsliv och samhälle.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.