Tekniskt omsorgsstöd  |  den 8 november 2018

Förslag till internationellt arbete för ekonomisk bedömning av tekniskt stöd för vård i hemmet.

Den internationella standardiseringsorganisationen IEC har sänt ut förslag till två nya arbeten inom området tekniskt omsorgsstöd. Det ena gäller ett förslag till referensdokument och blankett för en ekonomisk bedömning av införande av teknikstödda omsorgstjänster i hemmet. Det andra förslaget ska visa på hur referensdokumentet kan användas, med ett exempel på en tjänst för övervakning av kroniskt sjuka i hemmet med tekniska hjälpmedel. Syftet med förslagen är att ge en metod för bedömning av de eventuella ekonomiska fördelarna med att använda tekniska hjälpmedel, istället för konventionella tjänster eller som komplement till dem.

De båda förslagen, som har beteckningarna SyCAAL/117/NP respektive SyCAAL/119/NP, finns bland de aktuella förslagen till nya standardiseringsprojekt här och kan beställas från
SEK Svensk Elstandard på telefon 08 444 14 00 eller på adressen snc@elstandard.se. Sista dag för röstning inom IEC är 2018-11-30 respektive 2018-12-14, så SEK välkomnar eventuella synpunkter i god tid innan dess.

Arbetena är tänkta att drivas i systemkommittén ”Active assisted living” inom IEC och den svenska spegelkommittén är SEK SK Tekniskt omsorgsstöd. Om förslagen röstas igenom och projekten startar är svenska företag, organisationer, myndigheter med flera välkomna att delta genom den svenska kommittén.

Läs mer om IEC SyC AAL här. IEC är sedan 1906 den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik, där SEK Svensk Elstandard representerar Sverige och svenska intressenter.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.