Fastighetsnät  |  den 3 december 2018

Ny standard för fastighetsnät i bostadshus för att möta nya krav på prestanda och livslängd.

När ett fastighetsnät specificeras och planeras förenklas processen om man utgår från standarder. För nät i bostadshus gäller standarden SS-EN 50173-4 som nu finns i ny utgåva. Den omfattar både nät med fiber och med kopparkabel och behandlar även nät som också används för kabel-tv.

Den nya utgåvan stöder de nya kanalklasserna I och II och de nya fiberkategorierna OM5 och OS1a. Den förtydligar målen för olika delar av installationen och innehåller också flera ändringar och uppdateringar i förhållande till den förra utgåvan. Den ska användas tillsammans med den nya utgåvan av SS-EN 50173-1 och ingår i ett ekosystem av standarder som också innehåller elinstallationsreglerna SS 436 40 00 och standarder för provning av den färdiga installationen.

För mer information, ladda ner preview här på de inledande avsnitten i SS-EN 50173-4, Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 4: Bostäder. Se preview här på SS-EN 50173-1, Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 1: Allmänna fordringar. Med funktionen preview får man en introduktion till standarden, genom att ladda hem förord, inledning, innehållsförteckning och avsnittet med syfte och omfattning.

Standarderna i serien EN 50173 är framtagna i europeiskt samarbete med specialister från olika länder och stöder applikationer enligt ISO/IEC och ITU-T. Standarderna har fastställts som svensk standard av
SEK Svensk Elstandard, som är utsedd som nationell standardiseringsorganisation av regeringen. Från svenskt håll har bl a Installatörsföretagen och EUU, Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter, deltagit i arbetet genom SEK TK 215, läs mer här.

För att inte missa tillägg och nyutgåvor kan man ha sitt standardbibliotek på nätet. Läs mer om SEK e-standard här.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.