IoT och elnät  |  den 6 december 2018

Den internationella gruppen som tar fram internationella standarder för internet of things, IoT, har ett par projekt för tillämpningar i elnät.

Det ena projektet (ISO/IEC 30144) ska leda till en arkitektur för ett nät med sensorer för stationer och ställverk. I det kinesiska förslag som projektet baseras på anges sju delsystem: IR-diagnos, inbrottslarm, brandlarm, översvämningslarm, SF6-övervakning, temperaturövervakning och miljöövervakning. Utöver det innehåller förslaget en del specifikationer och krav som kan behöva diskuteras.

Det andra projektet (ISO/IEC 30160) ska resultera i ett ramverk för styrning av förbrukare i industrier och liknande – industrial facility demand response energy management (FDREM) – som är anslutna till smarta elnät. Projektet har en nära koppling till arbetena med internationella standarder för smarta elnät i IEC TC 57 och smart industri i IEC TC 65.

Gruppen JTC 1/SC 41 är gemensam för de båda standardiseringsorganisationerna ISO och IEC. Den svenska referensgruppen är SEK TK IoT inom SEK Svensk Elstandard, den svenska medlemmen i IEC. Intresserade företag, organisationer, myndigheter och högskolor är välkomna att delta i arbetet. Läs mer här om SEK TK IoT.

SEK Svensk Elstandard bjuder in till ett seminarium om IoT och elenergi tisdagen den 15 januari kl 13:00-16:00. Rubriken är: Hur kan Sverige använda IoT för effektivisering, styrning och nya tjänster inom elenergi? Läs mer här.

tillbaka | till nyhetsarkivet | skriv ut

 

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.