New work proposal

New Work Item Proposal (NP) är termen som används inom IEC då nya förslag till standardiseringsprojekt presenteras. Förslagen visas här i en rullande tremånaderslista.

Intressenter som önskar delta eller få ytterligare information i ärendena gällande nya standardiseringsförslag ombeds kontakta SEK kansli, 08-444 14 00 alt via snc@elstandard.se.

Förslagen kan beställas kostnadsfritt från SEK på snc@elstandard.se. Antalet kostnadsfria standardiseringsförslag är begränsat till tre. Vid beställning av fler än tre förslag och för utskick av pappersexemplar tas en avgift om 300 kr/förslag ut.

Ladda ner denna lista som excel-fil. (endast Internet Explorer och Firefox)

80/853/NP
PNW 80-853: Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – Cybersecurity – General requirements, methods of testing and required test results
Deadline: 2017-09-29

103/166/NP
PNW 103-166: Transmitting equipment for radiocommunication - Radio-Over-Fibre TECHNOLOGIES AND THEIR PERFORMANCE STANDARD - Part 3: Foreign object and debris (FOD) detection radar system
Deadline: 2017-09-29

34/411/NP
PNW 34-411: DIGITAL ADDRESSABLE LIGHTING INTERFACE – Part 105: Particular requirements for control gear – Firmware Transfer
Deadline: 2017-09-29

37B/159/NP
PNW 37B-159: Components for low-voltage surge protection - Part 362: Selection and application principles for low-voltage power system surge isolation transformers (SIT)
Deadline: 2017-10-06

37B/158/NP
PNW 37B-158: Components for low-voltage surge protection- Part 361: Performance requirements and test methods for low-voltage power system surge isolation transformers (SIT)
Deadline: 2017-10-06

112/392/NP
PNW TS 112-392: Future IEC/TS 62836: Measurement of internal electric field in insulating materials-pressure wave propagation method
Deadline: 2017-10-06

82/1317/NP
PNW 82-1317: Terrestrial photovoltaic (PV) modules for consumer products - Design qualification and type approval
Deadline: 2017-10-13

59L/147/NP
PNW 59L-147: Electrically operated toothbrushes - Method for measuring performance
Deadline: 2017-10-13

57/1904/NP
PNW 57-1904: Profiles for energy consumption data (“My Energy Data”)
Deadline: 2017-10-20

65/677/NP
PNW TS 65-677: Reliability of Industrial Automation Devices and Systems – Part 1: Assurance of automation devices reliability data and specification of their source
Deadline: 2017-10-20

65E/549/NP
PNW 65E-549: OPC Unified Architecture – Part 14: PubSub
Deadline: 2017-10-20

117/76/NP
PNW 117-76: Solar thermal electric plants - Part 4-1: General requirements for the design of solar power tower plants
Deadline: 2017-10-27

80/858/NP
PNW 80-858: Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Global navigation satellite systems (GNSS) - Part 5: BeiDou satellite navigation system (BDS) – Receiver equipment - Performance requirements, methods of testing and required test results
Deadline: 2017-10-27

100/2972/NP
PNW 100-2972: LCD multi-screen display terminals – Part 2: Measuring methods
Deadline: 2017-11-03

46F/379/NP
PNW 46F-379: Radio-Frequency-Connectors, Part XX: Sectional specification for RF coaxial connectors with 1,35 mm inner diameter of outer conductor, with screw coupling, 50 Ohm characteristic impedance, for use up to 90 GHz.
Deadline: 2017-11-03

100/2971A/NP
PNW 100-2971: LCD multi-screen display terminals - Part 1: Conceptual model
Deadline: 2017-11-03

48B/2594/NP
PNW 48B-2594: IEC 6XXXX/ED.1: Connectors for electronic equipment - Part 1: Copper LC style connector for use with 1-pair balanced twisted pair cabling
Deadline: 2017-11-03

29/959/NP
PNW 29-959: Electroacoustics - Personal listeners
Deadline: 2017-11-17

91/1461/NP
PNW 91-1461: Flexibility Test Method for Flexible Optic-Electric Circuit
Deadline: 2017-11-17

80/863/NP
PNW 80-863 ED1: Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Data Interface - Part 1: Route Plan Based on S-100
Deadline: 2017-11-17

62D/1526/NP
PREPNW TS 62D-1: Non-invasive sphygmomanometers - Part 5: Requirements for the repeatability and reproducibility of NIBP simulators for testing
Deadline: 2017-12-01

 

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.