Ny svensk standard

Nedan finns en lista över ny svensk standard på det elektrotekniska området fastställd av SEK de senaste tre månaderna. Eftersom fastställelse normalt sker i slutet av månaden kan uppgifter saknas för innevarande månad.

Uppgifterna hämtas dynamiskt från SEKs databas.

Vill du att vi aviserar om ny fastställd och upphävd svensk standard? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

sortering: datum | beteckning | tk  
 
SS 428 08 34, utg 3:2013/R1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Stickproppar och uttag för allmänbruk - Särskilda fordringar på stickproppar och uttag använda i Sverige
Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Particular requirements for plugs and socket-outlets used in Sweden
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS 447 06 13-12, utg 1:2017
CLC/TS 50131-12:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Larmsystem - Inbrotts- och överfallslarm - Del 12: Till- och frånkoppling av inbrottslarmsystem - Metoder och fordringar
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 12: Methods and requirements for setting and unsetting of Intruder Alarm Systems (IAS)
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 140401-802, utg 2:2007/A3:2017
EN 140401-802:2007/A3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Detail specification: Fixed low power film SMD resistors - Rectangular - Stability classes 1; 2
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 140401-803, utg 2:2007/A3:2017
EN 140401-803:2007/A3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Detail specification: Fixed low power film SMD resistors - Cylindrical - Stability classes 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 50588-1, utg 1:2015/R1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 14 Transformatorer
Transformatorer - Medelstora krafttransformatorer, inklusive distributionstransformatorer, för högst 36 kV systemspänning - Del 1: Allmänna fordringar
Medium voltage transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 50620, utg 1:2017
EN 50620:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Kablar - Kablar för anslutning av elfordon
Electric cables - Charging cables for electric vehicles
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 55016-1-4, utg 3:2010/A2:2017
CISPR 16-1-4:2010/A2:2017 | EN 55016-1-4:2010/A2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
EMC - Utrustning och metoder för mätning av radiostörningar och immunitet - Del 1-4: Utstrålade störningar
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antennas and test sites for radiated disturbance measurements
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 55035, utg 1:2017
CISPR 35:2016 | EN 55035:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Multimediautrustning - EMC-fordringar - Immunitet
Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 60034-12, utg 3:2017
IEC 60034-12:2016 | EN 60034-12:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 2 Elektriska maskiner
Roterande elektriska maskiner - Del 12: Startegenskaper hos kortslutna enhastighets trefas asynkronmotorer
Rotating electrical machines - Part 12: Starting performance of single-speed three-phase cage induction motors
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 60068-2-69, utg 3:2017
IEC 60068-2-69:2017 | EN 60068-2-69:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Miljötålighetsprovning - Del 2-69: Provningsmetoder - Te/Tc: Lödbarhetsprovning med vätningsvåg (kraftmätning) av komponenter för ytmontering
Environmental testing - Part 2-69: Tests - Test Te/Tc: Solderability testing of electronic components and printed boards by the wetting balance (force measurement) method
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 60115-8-1, utg 1:2017
IEC 60115-8-1:2014 | EN 60115-8-1:2015
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Fasta motstånd för elektronikutrustningar - Del 8-1: Förlaga till detaljspecifikation för fasta ytskiktsmotstånd för låg effekt för ytmontering, för utrustning i produktklass G
Fixed resistors for use in electronic equipment - Part 8-1: Blank detail specification: Fixed surface mount (SMD) low power film resistors for general electronic equipment, classification level G
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 60143-1, utg 2:2015/AC1:2017
IEC 60143-1:2015/C1:2017 | EN 60143-1:2015/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 33 Kondensatorer för kraftteknik
Kraftkondensatorer - Seriekondensatorer för kraftanläggningar - Del 1: Allmänt
Series capacitors for power systems - Part 1: General
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 60300-3-3, utg 2:2017
IEC 60300-3-3:2017 | EN 60300-3-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 56 Tillförlitlighet
Ledning av tillförlitlighet - Del 3-3: Vägledning - Livstidskostnad (LCC)
Dependability management - Part 3-3: Application guide - Life cycle costing
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 60384-3, utg 2:2017
IEC 60384-3:2016 | EN 60384-3:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 3: Gruppspecifikation för tantalelektrolytkondensatorer för ytmontering med fast dielektrikum av mangandioxid
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 3: Sectional specification - Surface mount fixed tantalum electrolytic capacitors with solid (MnO2) electrolyte
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 60664-3, utg 2:2017
IEC 60664-3:2016 | EN 60664-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 109 Isolationsnivå för elektriska anläggningsdelar med märkspänning under 1000 V
Isolationsnivå för elektriska anläggningsdelar och utrustningar i lågspänningssystem - Del 3: Användning av täckskikt för att erhålla erforderlig isolationsgrad på kretskort
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 60674-2, utg 2:2017
IEC 60674-2:2016 | EN 60674-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 15/112 Isolermaterial och isolersystem
Fasta isolermaterial - Plastfilmer för elektriska ändamål - Del 2: Provningsmetoder
Specification for plastic films for electrical purposes - Part 2: Methods of test
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 60695-11-5, utg 2:2017
IEC 60695-11-5:2016 | EN 60695-11-5:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 89 Brandriskprovning
Provning av brandegenskaper - Del 11-5: Provningslågor - Provning med spetslåga - Provningsapparater och arrangemang för bestämning av överensstämmelse samt riktlinjer
Fire hazard testing - Part 11-5: Test flames - Needle-flame test method - Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 60695-1-30, utg 3:2017
IEC 60695-1-30:2017 | EN 60695-1-30:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 89 Brandriskprovning
Provning av brandegenskaper - Del 1-30: Vägledning vid bestämning av brandegenskaper hos elektrotekniska produkter - Förvalsprovning - Allmänna riktlinjer
Fire hazard testing - Part 1-30: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Preselection testing process - General guidelines
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 60747-16-1, utg 1:2002/A2:2017
IEC 60747-16-1:2001/A2:2017 | EN 60747-16-1:2002/A2:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Del 16-1: Integrerade mikrovågskretsar - Förstärkare
Semiconductor devices - Part 16-1: Microwave integrated circuits - Amplifiers
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 60749-44, utg 1:2017
IEC 60749-44:2016 | EN 60749-44:2016
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Mekaniska och klimatiska provningsmetoder - Del 44: SEE-provning med neutronstråle
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 44: Neutron beam irradiated single event effect (SEE) test method for semiconductor devices
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 60793-1-60, utg 1:2017
IEC 60793-1-60:2017 | EN 60793-1-60:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optofibrer - Del 1-60: Mätning och provning - Svängningslängd
Optical fibres - Part 1-60: Measurement methods and test procedures - Beat length
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 60793-1-61, utg 1:2017
IEC 60793-1-61:2017 | EN 60793-1-61:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optofibrer - Del 1-61: Mätning och provning - Polarisationsöverhörning
Optical fibres - Part 1-61: Measurement methods and test procedures - Polarization crosstalk
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 60793-2-70, utg 1:2017
IEC 60793-2-70:2017 | EN 60793-2-70:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optofibrer - Del 2-70: Produktspecifikationer - Gruppspecifikation för polarisationsbevarande fibrer
Optical fibres - Part 2-70: Product specifications - Sectional specifications for polarization-maintaining fibres
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 60794-1-2, utg 4:2017
IEC 60794-1-2:2017 | EN 60794-1-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optokablar - Del 1-2: Artspecifikation - Grundläggande provningsmetoder - Allmän vägledning
Optical fibre cables - Part 1-2: Generic specification - Basic optical cable test procedures - General guidance
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 60794-2-22, utg 1:2017
IEC 60794-2-22:2016 | EN 60794-2-22:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Optokablar - Del 2-22: Inomhuskablar - Detaljspecifikation för förgrenade optiska kablar avsedda att avslutas med kontaktdon
Optical fibre cables - Part 2-22: Indoor optical fibre cables - Detail specification for multi-simplex breakout optical cables to be terminated with connectors
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 60810, utg 3:2015/A1:2017
IEC 60810:2014/A1:2017 | EN 60810:2015/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampor för vägfordon - Prestandabeskrivningar
Lamps for road vehicles - Performance requirements
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 60825-1, utg 5:2014/AC1:2017
EN 60825-1:2014/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 76 Laserutrustningar och optisk strålningssäkerhet
Laser - Säkerhet - Del 1: Klassificering av utrustning samt fordringar
Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and requirements
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 60839-11-31, utg 1:2017
IEC 60839-11-31:2016 | EN 60839-11-31:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Larmsystem - Del 11-31: Passerkontrollsystem - IP-interoperabilitet baserad på webbtjänster - Kärnspecifikation
Alarm and electronic security systems - Part 11-31: Electronic access control systems - Core interoperability protocol based on Web services
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 60839-11-32, utg 1:2017
IEC 60839-11-32:2016 | EN 60839-11-32:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Larmsystem - Del 11-32: Passerkontrollsystem - IP-interoperabilitet baserad på webbtjänster - Övervakning av passerkontroll
Alarm and electronic security systems - Part 11-32: Electronic access control systems - Access control monitoring based on Web services
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 61010-2-202, utg 1:2017
IEC 61010-2-202:2016 | EN 61010-2-202:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - Säkerhet - Del 2-202: Särskilda fordringar på eldrivna ställdon för ventiler
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-202: Particular requirements for electrically operated valve actuators
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 61076-2-113, utg 1:2017
IEC 61076-2-113:2017 | EN 61076-2-113:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 48B Anslutningsdon
Anslutningsdon för elektronikutrustning - Del 2-113: Runda anslutningsdon - Detaljspecifikation för anslutningsdon M12 med skruvfattning med kontakter för kraft och för dataöverföring med frekvenser upp till 100 MHz
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 2-113: Circular connectors - Detail specification for connectors with M12 screw locking with power and signal contacts for data transmission with frequency up to 100 MHz
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 61252, utg 1:1996/A2:2017
IEC 61252:1993/A2:2017 | EN 61252:1995/A2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 29 Elektroakustik
Elektroakustik - Specifikation för personburna bullermätare
Electroacoustics - Specifications for personal sound exposure meters
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 61260-2, utg 1:2016/A1:2017
IEC 61260-2:2016/A1:2017 | EN 61260-2:2016/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 29 Elektroakustik
Akustik - Filter för oktavband och delar av oktavband - Del 2: Typprovning
Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave-band filters - Part 2: Pattern-evaluation tests
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 61291-5-2, utg 2:2017
IEC 61291-5-2:2017 | EN 61291-5-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptiska förstärkare - Del 5-2: Specifikationer för kvalificering - Tillförlitlighetskvalificering
Optical amplifiers - Part 5-2: Qualification specifications - Reliability qualification for optical fibre amplifiers
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 61326-3-1, utg 2:2017
IEC 61326-3-1:2017 | EN 61326-3-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål - EMC-fordringar - Del 3-1: Immunitetsfordringar på system av betydelse för säkerheten (säkerhetskritiska system) och på utrustning med säkerhetsfunktion - Allmänna tillämpningar i industri
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) - General industrial applications
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 61672-2, utg 2:2014/A1:2017
IEC 61672-2:2013/A1:2017 | EN 61672-2:2013/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 29 Elektroakustik
Elektroakustik - Ljudnivåmätare - Del 2: Typprovning
Electroacoustics - Sound level meters - Part 2: Pattern evaluation tests
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 61709, utg 3:2017
IEC 61709:2017 | EN 61709:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 56 Tillförlitlighet
Funktionssäkerhet hos elektronikkomponenter - Referensbetingelser för felbenägenhet och stressmodeller för omräkning
Electronic components - Reliability - Reference conditions for failure rates and stress models for conversion
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 61755-3-10, utg 1:2017
IEC 61755-3-10:2016 | EN 61755-3-10:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Optiska gränssnitt för kontaktdon - Del 3-10: Kontaktparametrar för icke dispersionsskiftade singelmodfibrer med fysisk kontakt mellan kontakterade fibrer - Icke-vinklade hållinjerade optiska kontakter utan ferruler
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Connector optical interfaces - Part 3-10: Connector parameters of non-dispersion shifted single mode physically contacting fibres - Non-angled, ferrule-less, bore alignment connectors
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 61757-1-1, utg 1:2017
IEC 61757-1-1:2016 | EN 61757-1-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptiska givare - Del 1-1: Töjningsmätning - Töjningsgivare baserade på Bragg-gitter i fiber (FBG)
Fibre optic sensors - Part 1-1: Strain measurement - Strain sensors based on fibre Bragg gratings
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 61857-31, utg 1:2017
IEC 61857-31:2017 | EN 61857-31:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 15/112 Isolermaterial och isolersystem
Elektriska isolersystem (EIS) - Procedurer för termisk utvärdering - Del 31: Tillämpningar med beräknad livstid mindre än 5000 timmar
Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation - Part 31: Applications with a designed life of 5 000 h or less
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 61869-6, utg 1:2017
IEC 61869-6:2016 | EN 61869-6:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 38 Mättransformatorer
Mättransformatorer - Del 6: Allmänna tilläggsfordringar för mättransformator med låg uteffekt
Instruments transformers - Part 6: Additional general requirements for low-power instrument transformers
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 62127-2, utg 1:2008/A2:2017
IEC 62127-2:2007/A2:2017 | EN 62127-2:2007/A2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Ultraljud - Hydrofoner - Del 2: Kalibrering av hydrofoner för användning vid ultraljudsfält upp till 40 MHz
Ultrasonics - Hydrophones - Part 2: Calibration for ultrasonic fields up to 40 MHz
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 62211, utg 2:2017
IEC 62211:2017 | EN 62211:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Induktiva komponenter - Ledning av funktionssäkerhet
Inductive components - Reliability management
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 62325-451-1, utg 2:2017
IEC 62325-451-1:2017 | EN 62325-451-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Kommunikation på energimarknaden - Del 451-1: Affärskvittensprocess och dess CIM-profil för den europeiska marknaden
Framework for energy market communications - Part 451-1: Acknowledgement business process and contextual model for CIM European market
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 62325-451-4, utg 2:2017
IEC 62325-451-4:2017 | EN 62325-451-4:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Kommunikation på energimarknaden - Del 451-4: Affärsprocesser för balansavräkning och slutavräkning, kontextuella modeller och samlingsmodeller för den europeiska marknaden
Framework for energy market communications - Part 451-4: Settlement and reconciliation business process, contextual and assembly models for European market
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 62433-3, utg 1:2017
IEC 62433-3:2017 | EN 62433-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
EMC-modellering för integrerade kretsar - Del 3: Modeller för simulering av kretsens uppträdande - Modellering av utstrålad emission (ICEM-RE)
EMC IC modelling - Part 3: Models of integrated circuits for EMI behavioural simulation - Radiated emissions modelling (ICEM-RE)
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 62612, utg 1:2013/A1:2017
IEC 62612:2013/A1:2015 | EN 62612:2013/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lysdiodlampor (LED) för allmänna belysningsändamål för spänning överstigande 50 V - Prestandafordringar
Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply voltages > 50 V - Performance requirements
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 62612, utg 1:2013/A11:2017
EN 62612:2013/A11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lysdiodlampor (LED) för allmänna belysningsändamål för spänning överstigande 50 V - Prestandafordringar
Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply voltages > 50 V - Performance requirements
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 62676-4, utg 1:2016/R1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Larmsystem - Utrustning och system för TV-övervakning (CCTV) - Del 4: Tillämpningsanvisningar
Video surveillance systems for use in security applications - Part 4: Application guidelines
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 62714-3, utg 1:2017
IEC 62714-3:2017 | EN 62714-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Dataformat för utbyte av konfigurationsdata för industriella automationssystem (AutomationML) - Del 3: Geometri och kinematik
Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation markup language - Part 3: Geometry and kinematics
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 62717, utg 1:2017
IEC 62717:2015 | EN 62717:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lysdiodmoduler (LED) för allmänna belysningsändamål - Prestandafordringar
LED modules for general lighting - Performance requirements
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 62820-1-1, utg 1:2017
IEC 62820-1-1:2016 | EN 62820-1-1:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Kommunikationsanläggningar i byggnader - Del 1-1: Systemfordringar - Allmänt
Building intercom systems - Part 1-1: System requirements - General
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 62931, utg 1:2017
IEC 62931:2017 | EN 62931:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Lysdiodrör med sockel GX16t-5 - Säkerhet
GX16t-5 capped tubular LED lamp - Safety specifications
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 
SS-EN 62949, utg 1:2017
IEC 62949:2017 | EN 62949:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 108 Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning
Utrustning för anslutning till data- och telenät - Särskilda fordringar med avseende på säkerhet
Particular safety requirements for equipment to be connected to paired conductor communication networks
Fastställelsedatum: 2017-09-06
Läs mer
 

 

 

 

 

 

Ny fastställd och
upphävd standard

 

september 2017

juni 2017

maj 2017

april 2017

mars 2017

februari 2017

 

 

Här kan du köpa standarder:

SEK Shop
 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.