Ny svensk standard

Nedan finns en lista över ny svensk standard på det elektrotekniska området fastställd av SEK de senaste tre månaderna. Eftersom fastställelse normalt sker i slutet av månaden kan uppgifter saknas för innevarande månad.

Uppgifterna hämtas dynamiskt från SEKs databas.

Vill du att vi aviserar om ny fastställd och upphävd svensk standard? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

sortering: datum | beteckning | tk  
 
SS-EN 50402, utg 2:2018
EN 50402:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
Elektrisk utrustning för detektering och mätning av syre eller brännbara eller giftiga gaser och ångor - Funktionssäkerhet hos fast monterade system för detektering
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible or toxic gases or vapours or of oxygen - Requirements on the functional safety of fixed gas detection systems
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 50463-1, utg 2:2018
EN 50463-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Energimätning i rälsfordon - Del 1: Allmänt
Railway application - Energy measurement on board trains - Part 1: General
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 50463-2, utg 2:2018
EN 50463-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Energimätning i rälsfordon - Del 2: Energimätning
Railway application - Energy measurement on board trains - Part 2: Energy measuring
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 50463-3, utg 2:2018
EN 50463-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Energimätning i rälsfordon - Del 3: Hantering av data
Railway application - Energy measurement on board trains - Part 3: Data handling
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 50463-4, utg 2:2018
EN 50463-4:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Energimätning i rälsfordon - Del 4: Kommunikation
Railway application - Energy measurement on board trains - Part 4: Communication
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 50463-5, utg 2:2018
EN 50463-5:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Energimätning i rälsfordon - Del 5: Bedömning av överensstämmelse
Railway application - Energy measurement on board trains - Part 5: Conformity assessment
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 55016-2-1, utg 3:2014/A1:2018
CISPR 16-2-1:2014/A1:2017 | EN 55016-2-1:2014/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
EMC - Utrustning och metoder för mätning av radiostörningar och immunitet - Del 2-1: Mätning av ledningsbundna störningar
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity - Conducted disturbance measurements
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60061-1, utg 1:1993/A56:2018
IEC 60061-1:1969/A56:2017 | EN 60061-1:1993/A56:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet - Del 1: Lampsocklar
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60061-2, utg 1:1993/A52:2018
IEC 60061-2:1969/A52:2017 | EN 60061-2:1993/A52:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet - Del 2: Lamphållare
Lighting equipment - Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60061-3, utg 1:1993/A53:2018
IEC 60061-3:1969/A53:2017 | EN 60061-3:1993/A53:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet - Del 3: Mätdon
Lighting equipment - Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60061-4, utg 1:1992/A15:2018
IEC 60061-4:1990/A15:2017 | EN 60061-4:1992/A15:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet - Del 4: Allmänna riktlinjer
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 4: Guidelines and general information
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60079-13, utg 2:2018
IEC 60079-13:2017 | EN 60079-13:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
Explosiv atmosfär - Del 13: Utrustning skyddad genom placering i trycksatt rum eller byggnad ”p” och i rum med mekanisk ventilation ”v”
Explosive atmospheres - Part 13: Equipment protection by pressurized room "p" and artificially ventilated room "v"
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60079-30-1, utg 2:2018
IEC/IEEE 60079-30-1:2015 | EN 60079-30-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
Explosiv atmosfär - Del 30-1: Värmekablar - Allmänna fordringar och provning
Explosive atmospheres - Part 30-1: Electrical resistance trace heating - General and testing requirements
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60317-0-10, utg 1:2018
IEC 60317-0-10:2017 | EN 60317-0-10:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 0-10: Allmänna fordringar - Rund, blank eller lackerad, lindningstråd av koppar, omspunnen med polyesterglasfibergarn, smält, olackerat eller impregnerat
Specifications for particular types of winding wires - Part 0-10: General requirements - Polyester glass-fibre wound fused, unvarnished, or resin or varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60317-0-7, utg 2:2018
IEC 60317-0-7:2017 | EN 60317-0-7:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 0-7: Allmänna fordringar - Rund lindningstråd av koppar, lackerad utan isolationsfel (FIW)
Specifications for particular types of winding wires - Part 0-7: General requirements - Fully insulated (FIW) zero-defect enamelled round copper wire
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60317-70, utg 1:2018
IEC 60317-70:2017 | EN 60317-70:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 70: Rund, blank eller lackerad, lindningstråd av koppar, omspunnen med polyesterglasfibergarn, smält eller impregnerat, temperaturindex 155
Specifications for particular types of winding wires - Part 70: Polyester glass-fibre wound unvarnished and fused or resin/varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire, temperature index 155
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60317-71, utg 1:2018
IEC 60317-71:2017 | EN 60317-71:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 71: Rund, blank eller lackerad, lindningstråd av koppar, omspunnen med polyesterglasfibergarn, smält eller impregnerat, temperaturindex 180
Specifications for particular types of winding wires - Part 71: Polyester glass-fibre wound unvarnished and fused or resin/varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire, temperature index 180
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60317-72, utg 1:2018
IEC 60317-72:2017 | EN 60317-72:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 72: Rund, blank eller lackerad, lindningstråd av koppar, omspunnen med polyesterglasfibergarn, smält eller impregnerat, temperaturindex 200
Specifications for particular types of winding wires - Part 72: Polyester glass-fibre wound fused, silicone resin or varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire, temperature index 200
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60384-15, utg 1:2018
IEC 60384-15:2017 | EN 60384-15:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 15: Gruppspecifikation för tantalelektrolytkondensatorer med fast eller icke fast dielektrikum
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 15: Sectional specification: Fixed tantalum capacitors with non-solid or solid electrolyte
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60384-8, utg 2:2015/AC1:2018
IEC 60384-8:2015/C1:2017 | EN 60384-8:2015/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Elektronikkomponenter - Del 8: Gruppspecifikation: Fasta kondensatorer med keramiskt dielektrikum, klass 1
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 8: Sectional specification: Fixed capacitors of ceramic dielectric, Class 1
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60539-1, utg 3:2016/AC1:2018
IEC 60539-1:2016/C1:2017 | EN 60539-1:2016/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Termistorer - Direktuppvärmda termistorer med negativ temperaturkoefficient - Del 1: Artspecifikation
Directly heated negative temperature coefficient thermistors - Part 1: Generic specification
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60645-1, utg 4:2018
IEC 60645-1:2017 | EN 60645-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 29 Elektroakustik
Elektroakustik - Audiometrar - Del 1: Utrustning för tonaudiometri och talaudiometri
Electroacoustics - Audiometric equipment - Part 1: Equipment for pure-tone and speech audiometry
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60695-11-2, utg 3:2018
IEC 60695-11-2:2017 | EN 60695-11-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 89 Brandriskprovning
Provning av brandegenskaper - Del 11-2: Provningslågor - 1 kW nominell förblandad låga - Provningsapparater och arrangemang för bestämning av överensstämmelse samt riktlinjer
Fire hazard testing - Part 11-2: Test flames - 1 kW nominal pre-mixed flame - Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 60809, utg 2:2015/A1:2018
IEC 60809:2014/A1:2017 | EN 60809:2015/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampor för vägfordon - Måttfordringar, elektriska och ljustekniska fordringar
Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 61000-4-12, utg 3:2018
IEC 61000-4-12:2017 | EN 61000-4-12:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4-12: Mät- och provningsmetoder - Provning av immunitet mot dämpade svängningar (ringvåg)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-12: Testing and measurement techniques - Ring wave immunity test
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 61000-4-5, utg 3:2014/A1:2018
IEC 61000-4-5:2014/A1:2017 | EN 61000-4-5:2014/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4-5: Mät- och provningsmetoder - Provning av immunitet mot stötpulser
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 61057, utg 2:2018
IEC 61057:2017 | EN 61057:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 78 Säkerhet vid arbete - metoder, verktyg och materiel
Arbete med spänning - Isolerande lyftutrustningar för montering på fordon eller vagn
Live working - Insulating aerial devices for mounting on a chassis
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 61076-3-104, utg 3:2018
IEC 61076-3-104:2017 | EN 61076-3-104:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 48B Anslutningsdon
Anslutningsdon för elektronikutrustning - Del 3-104: Rektangulära anslutningsdon - Detaljspecifikation för 8-poligt skärmat anslutningsdon med fast don och kabeldon för dataöverföring med frekvenser upp till 2 000 MHz
Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 3-104: Detail specification for 8-way, shielded free and fixed connectors for data transmissions with frequencies up to 2 000 MHz
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 61189-5-503, utg 1:2018
IEC 61189-5-503:2017 | EN 61189-5-503:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Mönsterkort - Provning av material för mönsterkort, mönsterkort och kretskort - Del 5-503: Provning av material och kretskort - CAF-provning av mönsterkort
Test methods for electrical materials, printed board and other interconnection structures and assemblies - Part 5-503: General test method for materials and assemblies - Conductive anodic filaments (CAF) testing of circuit boards
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 61280-4-4, utg 2:2018
IEC 61280-4-4:2017 | EN 61280-4-4:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Delsystem för fiberoptisk kommunikation - Grundläggande provningsmetoder - Del 4-4: Installationer med optokablar - Mätning av polarisationsmoddispersion i installerade länkar
Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 4-4: Cable plants and links - Polarization mode dispersion measurement for installed links
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 61300-2-55, utg 1:2018
IEC 61300-2-55:2017 | EN 61300-2-55:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptik - Anslutningsdon och passiva komponenter - Provning och mätning - Del 2-55: Provning - Monterad adapters hållfasthet
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-55: Tests - Strength of mounted adaptor
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 61373, utg 2:2010/AC1:2018
IEC 61373:2010/C1:2011 | EN 61373:2010/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägsanläggningar - Stöt- och vibrationsfordringar på utrustning i fordon
Railway applications - Rolling stock equipment - Shock and vibration tests
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 61511-1, utg 2:2017/A1:2018
IEC 61511-1:2016/A1:2017 | EN 61511-1:2017/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Funktionssäkerhet - Säkerhetskritiska system för processindustrin - Del 1: Allmänt, definitioner samt fordringar på system, maskinvara och tillämpningsprogram
Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 1: Framework, definitions, system, hardware and application programming requirements
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 61810-2, utg 3:2018
IEC 61810-2:2017 | EN 61810-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 94/95 Reläer och reläskydd
Elektromekaniska elementarreläer - Del 2: Funktionssäkerhet
Electromechanical elementary relays - Part 2: Reliability
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 61810-2-1, utg 2:2018
IEC 61810-2-1:2017 | EN 61810-2-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 94/95 Reläer och reläskydd
Elektromekaniska elementarreläer - Del 2-1: Funktionssäkerhet - Verifiering av B10-värden
Electromechanical elementary relays - Part 2-1: Reliability - Procedure for the verification of B10 values
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 61851-21-1, utg 1:2018
IEC 61851-21-1:2017 | EN 61851-21-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 69 Elbilsdrift
Elbilsdrift - Konduktiv laddning - Del 21-: Fordringar på fordonet - EMC-fordringar vid laddning med laddare i fordonet
Electric vehicle conductive charging system - Part 21-1: Electric vehicle on-board charger EMC requirements for conductive connection to AC/DC supply
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 61987-24-2, utg 1:2018
IEC 61987-24-2:2017 | EN 61987-24-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Datastrukturer och dataelement i kataloger över processutrustning - Del 24-2: Egenskapslista för tillbehör till ventiler och ställdon för elektroniskt datautbyte
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 24-2: List of properties (LOPs) of valve/actuator accessories for electronic data exchange
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 61987-24-3, utg 1:2018
IEC 61987-24-3:2017 | EN 61987-24-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Datastrukturer och dataelement i kataloger över processutrustning - Del 24-3: Egenskapslista för flödesförändrande tillbehör för elektroniskt datautbyte
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 24-3: Lists of properties (LOPs) of flow modification accessories for electronic data exchange
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62056-5-3, utg 3:2018
IEC 62056-5-3:2017 | EN 62056-5-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 5-3: Tillämpningsskikt DLMS/COSEM
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 5-3: DLMS/COSEM application layer
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62056-8-5, utg 1:2018
IEC 62056-8-5:2017 | EN 62056-8-5:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 8-5: Smalbandig kommunikationsprofil OFDM G3-PLC för grannskapsnätverk
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-5: Narrow-band OFDM G3-PLC communication profile for neighbourhood networks
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62271-100, utg 2:2009/A2:2018
IEC 62271-100:2008/A2:2017 | EN 62271-100:2009/A2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Del 100: Effektbrytare för växelström
High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: Alternating current circuit-breakers
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62271-211, utg 1:2015/AC1:2018
IEC 62271-211:2014/C2:2017 | EN 62271-211:2014/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Del 211: Direkt anslutning av krafttransformatorer till gasisolerade metallkapslade ställverk med märkspänning högre än 52 kV
High-voltage switchgear and controlgear - Part 211: Direct connection between power transformers and gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62343, utg 2:2018
IEC 62343:2017 | EN 62343:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Dynamiska moduler - Allmänt och vägledning
Dynamic modules - General and guidance
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62386-301, utg 1:2018
IEC 62386-301:2017 | EN 62386-301:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer (DALI) - Del 301: Särskilda fordringar på ingångsenheter - Tryckknappar
Digital addressable lighting interface - Part 301: Particular requirements - Input devices - Push buttons
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62386-302, utg 1:2018
IEC 62386-302:2017 | EN 62386-302:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer (DALI) - Del 302: Särskilda fordringar på ingångsenheter - Ingångsenheter med fasta värden
Digital addressable lighting interface - Part 302: Particular requirements - Input devices - Absolute input devices
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62386-303, utg 1:2018
IEC 62386-303:2017 | EN 62386-303:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer (DALI) - Del 303: Särskilda fordringar på ingångsenheter - Närvarosensorer
Digital addressable lighting interface - Part 303: Particular requirements - Input devices - Occupancy sensor
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62386-304, utg 1:2018
IEC 62386-304:2017 | EN 62386-304:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer (DALI) - Del 304: Särskilda fordringar på ingångsenheter - Ljussensorer
Digital addressable lighting interface - Part 304: Particular requirements - Input devices - Light sensor
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62586-1, utg 2:2018
IEC 62586-1:2017 | EN 62586-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 85 Elektrisk mätutrustning
Mätning av elkvalitet i elnät - Del 1: Instrument för mätning av elkvalitet (PQI)
Power quality measurement in power supply systems - Part 1: Power quality instruments (PQI)
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62586-2, utg 2:2018
IEC 62586-2:2017 | EN 62586-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 85 Elektrisk mätutrustning
Mätning av elkvalitet i elnät - Del 2: Funktionsprovning och fordringar beträffande osäkerhet
Power quality measurement in power supply systems - Part 2: Functional tests and uncertainty requirements
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62612, utg 1:2013/A11:2017/AC1:2018
EN 62612:2013/A11:2017/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lysdiodlampor (LED) för allmänna belysningsändamål för spänning överstigande 50 V - Prestandafordringar
Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply voltages > 50 V - Performance requirements
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62680-1-2, utg 2:2018
IEC 62680-1-2:2017 | EN 62680-1-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Gränssnitt för seriebuss för datakommunikation (USB) - Del 1-2: Gemensamma komponenter - Specifikation för strömförsörjning (USB PD)
Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62733, utg 1:2015/AC1:2018
IEC 62733:2015/C1:2017 | EN 62733:2015/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Programmerbara komponenter i driftdon - Allmänna fordringar och säkerhet
Programmable components in electronic lamp controlgear - General and safety requirements
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62827-2, utg 1:2018
IEC 62827-2:2017 | EN 62827-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Trådlös energiöverföring - Styrning - Del 2: Styrning av flera energimottagare
Wireless power transfer - management - Part 2: Multiple device control management
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SS-EN 62944, utg 1:2018
IEC 62944:2016 | EN 62944:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Audio-, video- och multimediasystem - Tillgänglighet till digital television - Riktlinjer beträffande funktioner
Audio, video and multimedia systems and equipment - Digital television accessibility - Functional specifications
Fastställelsedatum: 2018-01-24
Läs mer
 
SEK TS 50625-3-3, utg 1:2017
CLC/TS 50625-3-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Insamling, logistik och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) - Del 3-3: Sanering av utrustning som innehåller katodstrålerör eller platta bildskärmar
Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 3-3: Specification for de-pollution - WEEE containing CRTs and flat panel displays
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SEK TS 50625-3-4, utg 1:2017
CLC/TS 50625-3-4:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Insamling, logistik och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) - Del 3-4: Sanering av temperaturväxlare
Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 3-4: Specification for de-pollution - temperature exchange equipment
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SEK TS 50625-3-5, utg 1:2017
CLC/TS 50625-3-5:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Insamling, logistik och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) - Del 3-5: Sanering av solcellsmoduler (solpaneler)
Collection, logistics & Treatment requirements for WEEE - Part 3-5: Technical specification for de-pollution - Photovoltaic panels
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SEK TS 50625-4, utg 1:2017
CLC/TS 50625-4:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Insamling, logistik och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) - Del 4: Insamling, sortering, lagring och transport av skrotad elektrisk och elektronisk utustning
Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 4: Specification for the collection and logistics associated with WEEE
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SEK TS 50625-5, utg 1:2017
CLC/TS 50625-5:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Insamling, logistik och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) - Slutlig behandling av fraktioner från skrotad elektrisk och elektronisk utrustning - Koppar och ädelmetaller
Collection, logistics & Treatment requirements for WEEE - Part 5: Specification for the final treatment of WEEE fractions - Copper and precious metals
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SEK TS 61000-5-10, utg 1:2017
IEC/TS 61000-5-10:2017 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 77C Skydd mot elektromagnetiska högeffekttransienter
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 5-10: Vägledning för installation och skydd - Skydd av anläggningar mot HEMP och IEMI
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5-10: Installation and mitigation guidelines - Guidance on the protection of facilities against HEMP and IEMI
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 50126-1, utg 2:2017
EN 50126-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Specifikation och demonstration av tillförlitlighet, tillgänglighet, underhållsmässighet och säkerhet (RAMS) - Del 1: Generell RAMS-process
Railway Applications - The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) - Part 1: Generic RAMS Process
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 50126-2, utg 1:2017
EN 50126-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Specifikation och demonstration av tillförlitlighet, tillgänglighet, underhållsmässighet och säkerhet (RAMS) - Del 2: Systeminriktad säkerhetsmetodik
Railway Applications - The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) - Part 2: Systems Approach to Safety
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 50360, utg 2:2017
EN 50360:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Produktstandard för fastställande av trådlösa kommunikationsenheters överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna och gränsvärdena för exponering avseende elektromagnetiska fält (300 MHz - 6 GHz), apparater som används intill örat
Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices, with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 300 MHz to 6 GHz: devices used next to the ear
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 50385, utg 2:2017
EN 50385:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Produktstandard för fastställande av radiobasstationers överensstämmelse med gränsvärden avseende exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält (110 MHz - 100 GHz), när de släpps ut på marknaden
Product standard to demonstrate the compliance of base station equipment with radiofrequency electromagnetic field exposure limits (110 MHz - 100 GHz), when placed on the market
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 50398-1, utg 1:2017
EN 50398-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Larmsystem - Integrerade system - Del 1: Allmänna fordringar
Alarm systems - Combined and integrated systems - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 50401, utg 2:2017
EN 50401:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Produktstandard för fastställande av radiobasstationers överensstämmelse med gränsvärden avseende exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält (110 MHz - 100 GHz), när de tas i drift
Product standard to demonstrate the compliance of base station equipment with radiofrequency electromagnetic field exposure limits (110 MHz - 100 GHz), when put into service
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 50566, utg 2:2017
EN 50566:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Produktstandard för fastställande av trådlösa kommunikationsenheters överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna och gränsvärdena för exponering avseende elektromagnetiska fält (30 MHz - 6 GHz), handhållna och kroppsburna apparater som används nära kroppen
Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 30 MHz to 6 GHz: hand-held and body mounted devices in close proximity to the human body
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 50625-2-4, utg 1:2017
EN 50625-2-4:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Insamling, logistik och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) - Del 2-4: Fordringar på behandling av solcellsmoduler (solpaneler)
Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 2-4: Treatment requirements for photovoltaic panels
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 50647, utg 1:2017
EN 50647:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Bestämning av arbetstagares exponering för elektriska och magnetiska fält från utrustning och installationer för produktion, transmission och distribution av el
Basic standard for the evaluation of workers' exposure to electric and magnetic fields from equipment and installations for the production, transmission and distribution of electricity
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 50663, utg 1:2017
EN 50663:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Produktstandard för bedömning av elektrisk och elektronisk lågeffektutrustnings överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna avseende exponering för elektromagnetiska fält (10 MHz till 300 GHz)
Product standard for assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 50664, utg 1:2017
EN 50664:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Produktstandard för fastställande av överenstämmelse med gränsvärden för elektromagnetisk exponering (0 Hz - 300 GHz) för utrustning som endast är avsedd att användas av arbetstagare, på plats eller när de när de tas i drift
Product standard to demonstrate the compliance of equipment intended for use only by workers with limits on human exposure to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz), when put into service or in situ
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 50665, utg 1:2017
EN 50665:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Produktstandard för bedömning av elektrisk och elektronisk utrustning avseende begränsningar av exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz - 300 GHz)
Product standard for assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 55025, utg 3:2017/AC1:2017
CISPR 25:2016/C1:2017 | EN 55025:2017/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Motorfordon, motorbåtar och förbränningsmotordrivna anordningar - Radiostörningar - Gränsvärden och mätmetoder avseende störningar på radiomottagare i motorfordon, motorbåtar eller på förbränningsmotordrivna anordningar
Vehicles, boats, and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 60154-4, utg 1:2017
IEC 60154-4:2017 | EN 60154-4:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Flänsar för vågledare - Del 4: Flänsar för cirkulära vågledare
Flanges for waveguides - Part 4: Relevant specifications for flanges for circular waveguides
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 60749-28, utg 1:2017
IEC 60749-28:2017 | EN 60749-28:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Mekaniska och klimatiska provningsmetoder - Del 28: Känslighet för elektrostatiska urladdningar (ESD) - ”Charged device model” (CDM) - Komponentnivå
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 28: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing - Charged device model (CDM) - device level
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 61000-2-2, utg 1:2003/A1:2017
IEC 61000-2-2:2002/A1:2017 | EN 61000-2-2:2002/A1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 2-2: Miljöförhållanden - Kompatibilitetsnivåer för lågfrekventa ledningsbundna störningar och signalnivåer på elnät
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-2: Environment - Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 61000-4-39, utg 1:2017
IEC 61000-4-39:2017 | EN 61000-4-39:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4-39: Mät- och provningsmetoder - Utstrålade fält i närområdet - Immunitetsprovning
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-39: Testing and measurement techniques - Radiated fields in close proximity - Immunity test
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 61169-11, utg 1:2017
IEC 61169-11:2017 | EN 61169-11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Anslutningsdon för högfrekvens - Del 11: Gruppspecifikation för koaxialdon med skruvfattning och 9,5 mm innerdiameter på ytterledaren, 50 ohm (typ 4,1-9,5)
Radio-frequency connectors - Part 11: Sectional specification for RF coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 9,5 mm with threaded coupling - Characteristic impedance 50 O (type 4,1-9,5)
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 61184, utg 4:2017
IEC 61184:2017 | EN 61184:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Bajonettlamphållare - Säkerhet - Allmänna fordringar och provning
Bayonet lampholders
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 62256, utg 2:2017
IEC 62256:2017 | EN 62256:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 4 Vattenturbiner
Vattenturbiner, magasineringspumpar och pumpturbiner - Upprustning och prestandaförbättring
Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Rehabilitation and performance improvement
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 62689-2, utg 1:2017
IEC 62689-2:2016 | EN 62689-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 38 Mättransformatorer
Sensorer och detektorer för ström och spänning för felindikeringsändamål - Del 2: Systemaspekter
Current and voltage sensors or detectors, to be used for fault passage indication purposes - Part 2: System aspects
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 62745, utg 1:2017
IEC 62745:2017 | EN 62745:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 44 Elutrustning för maskiner
Maskinsäkerhet - Fordringar på trådlösa styrsystem
Safety of machinery - Requirements for cableless control systems of machinery
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 62838, utg 1:2016/AC1:2017
IEC 62838:2015/C1:2017 | EN 62838:2016/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Halvintegrerade lysdiodlampor (LED) för allmänna belysningsändamål för spänning ej överstigande 50 V AC eller 120 V DC - Säkerhetsfordringar
LEDsi lamps for general lighting services with supply voltages not exceeding 50 V a.c. r.m.s. or 120 V ripple free d.c. - Safety specifications
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 62841-2-10, utg 1:2017
IEC 62841-2-10:2017 | EN 62841-2-10:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner - Säkerhet - Del 2-10: Särskilda fordringar på handhållna omrörare
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-10: Particular requirements for hand-held mixers
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 62841-3-13, utg 1:2017
IEC 62841-3-13:2017 | EN 62841-3-13:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
Handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner - Säkerhet - Del 3-13: Särskilda fordringar på transportabla borrmaskiner
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-13: Particular requirements for transportable drills
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SS-EN 62924, utg 1:2017
IEC 62924:2017 | EN 62924:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Fasta installationer - Stationära energilagringssystem för banmatningssystem med likspänning
Railway applications - Fixed installations - Stationary energy storage system for DC traction systems
Fastställelsedatum: 2017-12-20
Läs mer
 
SEK TS 50238-2, utg 2:2017
CLC/TS 50238-2:2015
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägsanläggningar - Kompatibilitet mellan rälsfordon och fordonsdetekterande system - Del 2: Kompatibilitet med spårledningar
Railway applications - Compatibility between rolling stock and train detection systems - Part 2: Compatibility with track circuits
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SEK TS 50238-3, utg 1:2017
CLC/TS 50238-3:2013
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägsanläggningar - Kompatibilitet mellan rälsfordon och fordonsdetekterande system - Del 3: Kompatibilitet med axelräknare
Railway applications - Compatibility between rolling stock and train detection systems - Part 3: Compatibility with axle counters
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 50134-7, utg 2:2017
EN 50134-7:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Larmsystem - Trygghetslarm - Del 7: Tillämpningsanvisningar
Alarm systems - Social alarm systems - Part 7: Application guidelines
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 50155, utg 4:2017
EN 50155:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Elektronisk utrustning för rälsfordon
Railway applications - Rolling stock - Electronic equipment
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 50289-1-17, utg 1:2017
EN 50289-1-17:2015
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Tele- och datakablar - Provning - Del 1-17: Elektrisk provning - Överhörning mellan kablar ExNEXT och ExFEXT
Communication cables - Specifications for test methods - Part 1- 17: Electrical test methods - Exogenous Crosstalk ExNEXT and ExFEXT
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 50289-1-9, utg 2:2017
EN 50289-1-9:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Tele- och datakablar - Provning - Del 1-9: Elektrisk provning - Obalansdämpning (TCL och TCTL)
Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-9: Electrical test methods - Unbalance attenuation (transverse conversion loss TCL transverse conversion transfer loss TCTL)
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 50625-2-3, utg 1:2017
EN 50625-2-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Insamling, logistik och behandling av skrotad elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) - Del 2-3: Fordringar på behandling av temperaturväxlare och liknande som innehåller flyktiga fluorkarboner eller flyktiga kolväten
Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 2-3: Treatment requirements for temperature exchange equipment and other WEEE containing VFC and/or VHC
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 50657, utg 1:2017
EN 50657:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Tillämpningar för rullande materiel - Programvaror på rullande materiel
Railway applications - Rolling stock applications - Software on Board Rolling Stock
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 50667, utg 1:2017
EN 50667:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Fastighetsnät för informationsöverföring - Automatiserade registreringssystem - Fordringar, informationsutväxling och användningsområden
Information technology - Automated infrastructure management (AIM) systems - Requirements, data exchange and applications
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 60034-18-42, utg 1:2017
IEC 60034-18-42:2017 | EN 60034-18-42:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 2 Elektriska maskiner
Roterande elektriska maskiner - Del 18-42: Elektriska isolersystem motståndskraftiga mot partiella (elektriska) urladdningar (Typ II), i motorer för omriktardrift - Provning för bedömning
Rotating electrical machines - Part 18-42: Partial discharge resistant electrical insulation systems (Type II) used in rotating electrical machines fed from voltage converters - Qualification tests
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 60335-1, utg 5:2012/A13:2017
EN 60335-1:2012/A13:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 61169-58, utg 1:2017/AC1:2017
IEC 61169-58:2016/C1:2017 | EN 61169-58:2016/AC:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Anslutningsdon för högfrekvens - Del 58: Gruppspecifikation för självpassande koaxialdon, 50 ohm (typ SBMA)
Radio-frequency connectors - Part 58: Sectional specification for RF coaxial connectors with blind-mate coupling - Characteristic impedance 50 O (type SBMA)
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 61215-1-3, utg 1:2017
IEC 61215-1-3:2016 | EN 61215-1-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellsanläggningar - Konstruktionsvalidering och typgodkännande av solcellsmoduler - Del 1-3: Särskilda fordringar för provning av moduler med tunnfilmsceller av amorft kisel
Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-3: Special requirements for testing of thin-film amorphous silicon based photovoltaic (PV) modules
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 61724-1, utg 1:2017
IEC 61724-1:2017 | EN 61724-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solcellssystem - Prestanda - Del 1: Övervakning
Photovoltaic system performance - Part 1: Monitoring
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 61951-1, utg 4:2017
IEC 61951-1:2017 | EN 61951-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 21 Laddningsbara batterier
Laddningsbara celler och batterier med alkalisk eller annan icke syrabaserad elektrolyt - Laddningsbara slutna celler och batterier för bärbara tillämpningar - Del 1: Nickel-kadmium
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Secondary sealed cells and batteries for portable applications - Part 1: Nickel-cadmium
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 61951-2, utg 4:2017
IEC 61951-2:2017 | EN 61951-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 21 Laddningsbara batterier
Laddningsbara celler och batterier med alkalisk eller annan icke syrabaserad elektrolyt - Laddningsbara slutna celler och batterier för bärbara tillämpningar - Del 2: Nickel-metallhydrid
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Secondary sealed cells and batteries for portable applications - Part 2: Nickel-metal hydride
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 61960-3, utg 1:2017
IEC 61960-3:2017 | EN 61960-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 21 Laddningsbara batterier
Laddningsbara celler och batterier med alkalisk eller annan icke syrabaserad elektrolyt - Laddningsbara litiumceller och litiumbatterier för bärbara tillämpningar - Del 3: Prismatiska och cylindriska celler
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Secondary lithium cells and batteries for portable applications - Part 3: Prismatic and cylindrical lithium secondary cells and batteries made from them
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 62056-7-3, utg 1:2017
IEC 62056-7-3:2017 | EN 62056-7-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 7-3: Trådbunden och trådlös kommunikationsprofil M-Bus för lokala nät och grannskapsnätverk
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 7-3: Wired and wireless M-Bus communication profiles for local and neighbourhood networks
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 62056-8-6, utg 1:2017
IEC 62056-8-6:2017 | EN 62056-8-6:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - DLMS/COSEM-familjen - Del 8-6: PLC ISO/IEC 12139-1 kommunikationsprofil för hög datahastighet för grannskapsnätverk
Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-6: High speed PLC ISO/IEC 12139-1 profile for neighbourhood networks
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 62321-7-2, utg 1:2017
IEC 62321-7-2:2017 | EN 62321-7-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Bestämning av vissa ämnen i elektriska och elektroniska produkter - Del 7-2: Sexvärt krom i polymerer och elektronik med kolorimetrisk metod
Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 7-2: Determination of hexavalent chromium (Cr(VI)) in polymers and electronics by the colorimetric method
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 62321-8, utg 1:2017
IEC 62321-8:2017 | EN 62321-8:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Bestämning av vissa ämnen i elektriska och elektroniska produkter - Del 8: Ftalater i polymerer genom gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS), gaskromatografi-masspektrometri med utrustning för pyrolys/termisk desorption (Py-TD-GC-MS)
Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 8: Phthalates in polymers by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), gas chromatography-mass spectrometry using a pyrolyzer/thermal desorption accessory (Py-TD-GC-MS)
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 62442-1, utg 1:2012/A11:2017
EN 62442-1:2011/A11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Driftdon för ljuskällor - Energiprestanda - Del 1: Förkopplingsdon för lysrör - Bestämning av tillförd effekt och verkningsgrad
Energy performance of lamp controlgear - Part 1: Controlgear for fluorescent lamps - Method of measurement to determine the total input power of controlgear circuits and the efficiency of the controlgear
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 62442-2, utg 1:2014/A11:2017
EN 62442-2:2014/A11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Start- och driftdon för ljuskällor - Energiprestanda - Del 2: Förkopplingsdon för andra urladdningslampor än lysrör - Bestämning av verkningsgrad
Energy performance of lamp controlgear - Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 62442-3, utg 1:2014/A11:2017
EN 62442-3:2014/A11:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Start- och driftdon för ljuskällor - Energiprestanda - Del 3: Driftdon för halogenlampor och lysdiodmoduler - Bestämning av verkningsgrad
Energy performance of lamp controlgear - Part 3: Controlgear for halogen lamps and LED modules - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 62569-1, utg 1:2017
IEC 62569-1:2017 | EN 62569-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 3 Dokumentation och grafiska symboler
Generisk specifikation av produktinformation baserat på egenskaper - Del 1: Principer och metoder
Generic specification of information on products by properties - Part 1: Principles and methods
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 62619, utg 1:2017
IEC 62619:2017 | EN 62619:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 21 Laddningsbara batterier
Laddningsbara celler och batterier med alkalisk eller annan icke syrabaserad elektrolyt - Säkerhetskrav på litiumceller och litiumbatterier för tillämpningar i industrin
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for secondary lithium cells and batteries for use in industrial applications
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 62670-3, utg 1:2017
IEC 62670-3:2017 | EN 62670-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solceller i koncentratorer - Funktionsprovning - Del 3: Prestandamätning och angivande av märkvärden
Photovoltaic concentrators (CPV) - Performance testing - Part 3: Performance measurements and power rating
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 62788-1-6, utg 1:2017
IEC 62788-1-6:2017 | EN 62788-1-6:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Mätmetoder för material använda i solcellsmoduler - Del 1-6: Inkapslingsmaterial - Provningsmetoder för bestämning av härdningsgraden i EVA
Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 1-6: Encapsulants - Test methods for determining the degree of cure in Ethylene-Vinyl Acetate
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 62920, utg 1:2017
IEC 62920:2017 | EN 62920:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Omriktare för solcellsanläggningar - EMC - Fordringar och provningsmetoder
Photovoltaic power generating systems - EMC requirements and test methods for power conversion equipment
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 62925, utg 1:2017
IEC 62925:2016 | EN 62925:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
Solceller i koncentratormoduler (CPV) - Provning med temperaturcykling för bestämning av förhöjd tålighet mot temperaturändring
Concentrator photovoltaic (CPV) modules - Thermal cycling test to differentiate increased thermal fatigue durability
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-EN 62952-3, utg 1:2017
IEC 62952-3:2017 | EN 62952-3:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Energikällor för anordningar för trådlös kommunikation - Del 3: Generisk adaptermodul för energiskörd
Power sources for a wireless communication device - Part 3: Generic energy harvesting adaptor module
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-101, utg 1:2017
IEC 60092-101:2002 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 101: Definitioner och allmänna fordringar
Electrical installations in ships - Part 101: Definitions and general requirements
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-201, utg 1:2017
IEC 60092-201:1994 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 201: Systemuppbyggnad - Allmänt
Electrical installations in ships - Part 201: System design - General
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-202, utg 1:2017
IEC 60092-202:2016 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 202: Systemuppbyggnad - Elektriskt skydd
Electrical installations in ships - Part 202: System design - Protection
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-301, utg 1:2017
IEC 60092-301:1980 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 301: Utrustning - Generatorer och motorer
Electrical installations in ships - Part 301: Equipment - Generators and motors
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-302, utg 1:2017
IEC 60092-302:1997 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 302: Utrustning - Kopplingsutrustningar för lågspänning
Electrical installations in ships - Part 302: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-303, utg 1:2017
IEC 60092-303:1980 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 303: Utrustning - Transformatorer för kraft och belysning
Electrical installations in ships - Part 303: Equipment - Transformers for power and lighting
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-304, utg 1:2017
IEC 60092-304:1980 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 304: Utrustning - Halvledarströmriktare
Electrical installations in ships - Part 304: Equipment - Semiconductor convertors
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-305, utg 1:2017
IEC 60092-305:1980 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 305: Utrustning - Laddningsbara batterier
Electrical installations in ships - Part 305: Equipment - Accumulator (storage) batteries
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-306, utg 1:2017
IEC 60092-306:2009 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 306: Utrustning - Belysningsarmaturer och tillbehör
Electrical installations in ships - Part 306: Equipment - Luminaires and lighting accessories
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-307, utg 1:2017
IEC 60092-307:1980 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 307: Utrustning - Utrustning för uppvärmning och matlagning
Electrical installations in ships - Part 307: Equipment - Heating and cooking appliances
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-350, utg 1:2017
IEC 60092-350:2014 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 350: Kraftkablar och styrkablar för användning i fartyg och offshore-enheter
Electrical installations in ships - Part 350: General construction and test methods of power, control and instrumentation cables for shipboard and offshore applications
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-352, utg 1:2017
IEC 60092-352:2005 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 352: Val och installation av elkablar
Electrical installations in ships - Part 352: Choice and installation of electrical cables
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-353, utg 1:2017
IEC 60092-353:2016 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 353: Kraftkablar med märkspänning 1 kV och 3 kV
Electrical installations in ships - Part 353: Power cables for rated voltages 1 kV and 3 kV
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-354, utg 1:2017
IEC 60092-354:2014 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 354: En- och treledarkablar med extruderad isolering med märkspänning 6 kV (Um = 7,2 kV) till 30 kV (Um = 36 kV)
Electrical installations in ships - Part 354: Single- and three-core power cables with extruded solid insulation for rated voltages 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-360, utg 1:2017
IEC 60092-360:2014 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 360: Material i isolering och mantlar för kraftkablar, styrkablar och tele- och datakablar för användning i fartyg och offshore-enheter
Electrical installations in ships - Part 360: Insulating and sheathing materials for shipboard and offshore units, power, control, instrumentation and telecommunication cables
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-376, utg 1:2017
IEC 60092-376:2017 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 376: Styrkablar 150/250 V (300 V)
Electrical installations in ships - Part 376: Cables for control and instrumentation circuits 150/250 V (300 V)
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-401, utg 1:2017
IEC 60092-401:1980 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 401: Installation samt provning av färdig elinstallation
Electrical installations in ships - Part 401: Installation and test of completed installation
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-501, utg 1:2017
IEC 60092-501:2013 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 501: Särskilda fordringar - Installation och utrustning för elektrisk framdrivning
Electrical installations in ships - Part 501: Special features - Electric propulsion plant
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-502, utg 1:2017
IEC 60092-502:1999 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 502: Särskilda fordringar - Tankfartyg
Electrical installations in ships - Part 502: Tankers - Special features
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-503, utg 1:2017
IEC 60092-503:2007 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 503: Särskilda fordringar - AC-system med spänningar från 1 kV t o m 15 kV
Electrical installations in ships - Part 503: Special features - AC supply systems with voltages in the range of above 1 kV up to and including 15 kV
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-504, utg 1:2017
IEC 60092-504:2016 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 504: Instrumentering och styr- och reglersystem
Electrical installations in ships - Part 504: Automation, control and instrumentation
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-506, utg 1:2017
IEC 60092-506:2003 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 506: Särskilda fordringar - Fartyg som transporterar farligt gods eller gods och ämnen som endast är farliga som bulklast (MHB-ämnen)
Electrical installations in ships - Part 506: Special features - Ships carrying specific dangerous goods and materials hazardous only in bulk
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 
SS-IEC 60092-509, utg 1:2017
IEC 60092-509:2011 | 
Ansvarig svensk kommitté: TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Elinstallationer i fartyg - Del 509: Skötsel av elektriska installationer
Electrical installations in ships - Part 509: Operation of electrical installations
Fastställelsedatum: 2017-11-23
Läs mer
 

 

 

 

 

 

Ny fastställd och
upphävd standard

 

december 2017

november 2017

oktober 2017

september 2017

juni 2017

maj 2017

 

 

Här kan du köpa standarder:

SEK Shop
 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.