Ny svensk standard

Nedan finns en lista över ny svensk standard på det elektrotekniska området fastställd av SEK de senaste tre månaderna. Eftersom fastställelse normalt sker i mitten av månaden kan uppgifter saknas för innevarande månad.

Uppgifterna hämtas dynamiskt från SEKs databas.

Vill du att vi aviserar om ny fastställd och upphävd svensk standard? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

sortering: datum | beteckning | tk  
 
SEK TS 50134-9, utg 1:2018
CLC/TS 50134-9:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Larmsystem - Trygghetslarm - Del 9: IP-baserad kommunikation
Alarm systems - Social alarm systems - Part 9: IP Communications Protocol
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN 50174-1, utg 3:2018
EN 50174-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Fastighetsnät för informationsöverföring - Installation av kabelnät - Del 1: Planering och kvalitetssäkring
Information technology - Cabling installation - Part 1: Installation specification and quality assurance
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN 50174-2, utg 3:2018
EN 50174-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Fastighetsnät för informationsöverföring - Installation av kabelnät - Del 2: Planering och genomförande av installation inomhus
Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practices inside buildings
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN 50239, utg 2:2018
EN 50239:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - System för radiostyrning av drivfordon vid växling
Railway applications - Radio remote control system of traction vehicle for shunting application
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN 50463-2, utg 2:2018/AC1:2018
EN 50463-2:2017/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Energimätning i rälsfordon - Del 2: Energimätning
Railway application - Energy measurement on board trains - Part 2: Energy measuring
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN 60335-2-15, utg 7:2016/A11:2018
EN 60335-2-15:2016/A11:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-15: Särskilda fordringar på bruksföremål för uppvärmning av vätskor
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN 60335-2-28, utg 3:2003/A11:2018
EN 60335-2-28:2003/A11:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-28: Särskilda fordringar på symaskiner
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-28: Particular requirements for sewing machines
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN 60335-2-29, utg 4:2004/A11:2018
EN 60335-2-29:2004/A11:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-29: Särskilda fordringar på batteriladdare
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29: Particular requirements for battery chargers
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN 60335-2-55, utg 3:2003/A11:2018
EN 60335-2-55:2003/A11:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-55: Särskilda fordringar på utrustning för användning i akvarier och trädgårdsdammar
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-55: Particular requirements for electrical appliances for use with aquariums and garden ponds
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN 60335-2-59, utg 3:2003/A11:2018
EN 60335-2-59:2003/A11:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-59: Särskilda fordringar på insektsbekämpare
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-59: Particular requirements for insect killers
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN 60335-2-74, utg 2:2003/A11:2018
EN 60335-2-74:2003/A11:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-74: Särskilda fordringar på flyttbara doppvärmare
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-74: Particular requirements for portable immersion heaters
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN 60335-2-85, utg 2:2003/A11:2018
EN 60335-2-85:2003/A11:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-85: Särskilda fordringar på ångbehandlingsapparater för textilier
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-85: Particular requirements for fabric steamers
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN 60811-501, utg 1:2012/A1:2018
IEC 60811-501:2012/A1:2018 | EN 60811-501:2012/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Kablar - Provning av ickemetalliska material - Del 501: Provning för bestämning av isoler- och mantelmaterials mekaniska egenskaper
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 501: Mechanical tests - Tests for determining the mechanical properties of insulating and sheathing compounds
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN 61400-11, utg 3:2013/A1:2018
IEC 61400-11:2012/A1:2018 | EN 61400-11:2013/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 88 Säkerhet hos vindgeneratorer
Vindkraftverk - Del 11: Mätning av buller
Wind turbines - Part 11: Acoustic noise measurement techniques
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN 61466-2, utg 1:1999/A2:2018
IEC 61466-2:1998/A2:2018 | EN 61466-2:1998/A2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 36 Isolatorer
Isolatorer - Kedjeisolatorer av kompositmaterial för friledningar med systemspänning över 1000 V - Del 2: Mått och tekniska data
Composite string insulator units for overhead lines with a nominal voltage greater than 1 000 V - Part 2: Dimensional and electrical characteristics
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN 61788-22-1, utg 1:2018
IEC 61788-22-1:2017 | EN 61788-22-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Supraledning - Del 22-1: Supraledande elektroniska komponenter - Artspecifikation för sensorer och detektorer
Superconductivity - Part 22-1: Superconducting electronic devices - Generic specification for sensors and detectors
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN 62351-3, utg 1:2015/A1:2018
IEC 62351-3:2014/A1:2018 | EN 62351-3:2014/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Styrning av kraftsystem och tillhörande informationsutbyte - IT-säkerhet - Del 3: Specifikation av säkerhet i kommunikationsnät baserade på TCP/IP
Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 3: Communication network and system security - Profiles including TCP/IP
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 60332-3-10, utg 2:2018
IEC 60332-3-10:2018 | EN IEC 60332-3-10:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Del 3-10: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar - Provningsutrustning
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Apparatus
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 60332-3-21, utg 2:2018
IEC 60332-3-21:2018 | EN IEC 60332-3-21:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Del 3-21: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar - Kategori A F/R
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-21: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A F/R
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 60332-3-22, utg 2:2018
IEC 60332-3-22:2018 | EN IEC 60332-3-22:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Del 3-22: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar - Kategori A
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-22: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 60332-3-23, utg 2:2018
IEC 60332-3-23:2018 | EN IEC 60332-3-23:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Del 3-23: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar - Kategori B
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-23: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category B
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 60332-3-24, utg 2:2018
IEC 60332-3-24:2018 | EN IEC 60332-3-24:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Del 3-24: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar - Kategori C
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-24: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category C
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 60332-3-25, utg 2:2018
IEC 60332-3-25:2018 | EN IEC 60332-3-25:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 20 Kraftkablar och installationskablar
Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Del 3-25: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar - Kategori D
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-25: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 60375, utg 2:2018
IEC 60375:2018 | EN IEC 60375:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 25 Storheter och enheter
Storheter och enheter i elektrotekniken - Konventioner avseende elektriska kretsar
Conventions concerning electric circuits
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 60721-2-4, utg 1:2018
IEC 60721-2-4:2018 | EN IEC 60721-2-4:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 104 Miljötålighet
Miljöklassificering - Del 2-4: Miljöförhållanden i naturen - Solstrålning och temperatur
Classification of environmental conditions - Part 2-4: Environmental conditions appearing in nature - Solar radiation and temperature
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 60812, utg 2:2018
IEC 60812:2018 | EN IEC 60812:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 56 Tillförlitlighet
Tillförlitlighet - Feleffektanalys (FMEA och FMECA)
Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA)
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 60974-1, utg 5:2018
IEC 60974-1:2017 | EN IEC 60974-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 26 Elsvetsning
Bågsvetsutrustning - Del 1: Säkerhet hos svetsströmkällor för industriellt och liknande bruk
Arc welding equipment - Part 1: Welding power sources
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 61010-2-120, utg 1:2018
IEC 61010-2-120:2016 | EN IEC 61010-2-120:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 66 Säkerhet hos elektronisk mätutrustning
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - Säkerhet - Del 2-120: Särskilda fordringar avseende maskinsäkerhet
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-120: Particular safety requirements for machinery aspects of equipment
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 61162-450, utg 2:2018
IEC 61162-450:2018 | EN IEC 61162-450:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 80 Marin navigations- och radiokommunikationsutrustning
Marin navigerings- och kommunikationsutrustning - Digitala gränssnitt - Del 450: Flera sändare och flera mottagare - Ethernetbaserat nät
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 450: Multiple talkers and multiple listeners - Ethernet interconnection
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 61162-460, utg 2:2018
IEC 61162-460:2018 | EN IEC 61162-460:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 80 Marin navigations- och radiokommunikationsutrustning
Marin navigerings- och kommunikationsutrustning - Digitala gränssnitt - Del 460: Flera sändare och flera mottagare - Ethernetbaserat nät - Skydd och säkerhet
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 460: Multiple talkers and multiple listeners - Ethernet interconnection - Safety and security
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 61249-2-45, utg 1:2018
IEC 61249-2-45:2018 | EN IEC 61249-2-45:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Material för mönsterkort och annan förbindning - Del 2-45: Armerat basmaterial, belagt och obelagt - Halogenfritt kompositlaminat med epoxihartsimpregnerad glasmatta som stomme och epoxihartsimpregnerad glasväv som ytark, med termisk ledningsförmåga 1,0 W/(m•K) konduktivitet och brandtålighet specificerad i vertikalt läge, kopparbelagt för blyfri montering
Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 2-45: Reinforced base materials clad and unclad - Non-halogenated epoxide non-woven/woven E-glass reinforced laminate sheets of thermal conductivity 1.0W/(m•K) and defined flammability (vertical burning test), copper-clad for lead-free assembly
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 61249-2-46, utg 1:2018
IEC 61249-2-46:2018 | EN IEC 61249-2-46:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Material för mönsterkort och annan förbindning - Del 2-46: Armerat basmaterial, belagt och obelagt - Halogenfritt kompositlaminat med epoxihartsimpregnerad glasmatta som stomme och epoxihartsimpregnerad glasväv som ytark, med termisk ledningsförmåga 1,5 W/(m•K) konduktivitet och brandtålighet specificerad i vertikalt läge, kopparbelagt för blyfri montering
Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 2-46: Reinforced base materials clad and unclad - Non-halogenated epoxide non-woven/woven E-glass reinforced laminate sheets of thermal conductivity 1.5W/(m•K)and defined flammability (vertical burning test), copper-clad for lead-free assembly
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 61249-2-47, utg 1:2018
IEC 61249-2-47:2018 | EN IEC 61249-2-47:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Material för mönsterkort och annan förbindning - Del 2-47: Armerat basmaterial, belagt och obelagt - Halogenfritt kompositlaminat med epoxihartsimpregnerad glasmatta som stomme och epoxihartsimpregnerad glasväv som ytark, med termisk ledningsförmåga 2,0 W/(m•K) konduktivitet och brandtålighet specificerad i vertikalt läge, kopparbelagt för blyfri montering
Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 2-47: Reinforced base materials clad and unclad - Non-halogenated epoxide non-woven/woven E-glass reinforced laminate sheets of thermal conductivity 2,0 W/(m•K) and defined flammability (vertical burning test), copper-clad for lead-free assembly
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 61643-352, utg 1:2018
IEC 61643-352:2018 | EN IEC 61643-352:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 37A Överspänningsskydd för lågspänningsinstallationer
Överspänningsskydd för lågspänning - Del 352: Isolertransformator för överspänning för tele- och signalledningar (SIT)
Components for low-voltage surge protection - Part 352: Selection and application principles for telecommunications and signalling network surge isolation transformers (SITs)
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 62282-5-100, utg 1:2018
IEC 62282-5-100:2018 | EN IEC 62282-5-100:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 105 Bränsleceller
Bränsleceller - Del 5-100: Flyttbara system - Säkerhet
Fuel cell technologies - Part 5-100: Portable fuel cell power systems - Safety
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 62325-451-6, utg 2:2018
IEC 62325-451-6:2018 | EN IEC 62325-451-6:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Kommunikation på energimarknaden - Del 451-6: Offentliggörande av marknadsinformation, kontextuella modeller och samlingsmodeller för den europeiska marknaden
Framework for energy market communications - Part 451-6: Publication of information on market, contextual and assembly models for European-style markets
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 62435-4, utg 1:2018
IEC 62435-4:2018 | EN IEC 62435-4:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Elektronikkomponenter - Långtidslagring av halvledarkomponenter - Del 4: Lagring
Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 4: Storage
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 62442-1, utg 2:2018
IEC 62442-1:2018 | EN IEC 62442-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Drivdon för ljuskällor - Energiprestanda - Del 1: Förkopplingsdon för lysrör - Bestämning av tillförd effekt och verkningsgrad
Energy performance of lamp controlgear - Part 1: Controlgear for fluorescent lamps - Method of measurement to determine the total input power of controlgear circuits and the efficiency of the controlgear
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 62442-3, utg 2:2018
IEC 62442-3:2018 | EN IEC 62442-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Drivdon för ljuskällor - Energiprestanda - Del 3: Drivdon för halogenlampor och lysdiodmoduler - Bestämning av verkningsgrad
Energy performance of lamp controlgear - Part 3: Controlgear for halogen lamps and LED modules - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 62477-2, utg 1:2018
IEC 62477-2:2018 | EN IEC 62477-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Säkerhetsfordringar på utrustning och system med halvledarströmriktare - Del 2: Strömriktare från 1000 V AC eller 1500 V DC till 36 kV AC eller 54 kV DC
Safety requirements for power electronic converter systems and equipment - Part 2: Power electronic converters from 1 000 V AC or 1 500 V DC up to 36 kV AC or 54 kV DC
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 62631-2-1, utg 1:2018
IEC 62631-2-1:2018 | EN IEC 62631-2-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 15/112 Isolermaterial och isolersystem
Fasta isolermaterial - Dielektriska och resistiva egenskaper - Del 2-1: Permittivitetstal och förlustfaktor - Tekniska frekvenser (0,1 Hz - 10 MHz) - Växelströmsmetoder
Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 2-1: Relative permittivity and dissipation factor - Technical Frequencies (0,1 Hz - 10 MHz) - AC Methods
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 62822-1, utg 1:2018
IEC 62822-1:2016 | EN IEC 62822-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 26 Elsvetsning
Bedömning av utrustning för elsvetsning med avseende på begränsning av exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz - 300 GHz) - Del 1: Allmänt
Electric welding equipment - Assessment of restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz) - Part 1: Product family standard
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 62853, utg 1:2018
IEC 62853:2018 | EN IEC 62853:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 56 Tillförlitlighet
Tillförlitlighet i öppna system
Open systems dependability
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 62884-3, utg 1:2018
IEC 62884-3:2018 | EN IEC 62884-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Piezoelektriska, dielektriska och elektrostatiska oscillatorer - Mätning - Del 3: Provning av frekvensåldring
Measurement techniques of piezoelectric, dielectric and electrostatic oscillators - Part 3: Frequency aging test methods
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 62909-1, utg 1:2018
IEC 62909-1:2017 | EN IEC 62909-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 96 Småtransformatorer
Dubbelriktade nätanslutna strömförsörjningsenheter - Del 1: Allmänna fordringar
Bi-directional grid connected power converters - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 62928, utg 1:2018
IEC 62928:2017 | EN IEC 62928:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Järnvägstillämpningar - Rälsfordon - Litiumbatterier för fordonsdrift
Railway applications - Rolling stock - Onboard lithium-ion traction batteries
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 62969-1, utg 1:2018
IEC 62969-1:2017 | EN IEC 62969-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Halvledargränssnitt för bilar - Del 1: Allmänna fordringar på gränssnitt för matning av sensorer i bilar
Semiconductor devices - Semiconductor interface for automotive vehicles - Part 1: General requirements of power interface for automotive vehicle sensors
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 62969-2, utg 1:2018
IEC 62969-2:2018 | EN IEC 62969-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Halvledargränssnitt för bilar - Del 2: Utvärdering av verkningsgraden hos trådlös energiöverföring till sensorer i bilar med hjälp av resonans
Semiconductor devices - Semiconductor interfaces for automotive vehicles - Part 2: Efficiency evaluation methods of wireless power transmission using resonance for automotive vehicles sensors
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 62969-3, utg 1:2018
IEC 62969-3:2018 | EN IEC 62969-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Halvledargränssnitt för bilar - Del 3: Energiskörd ur stötar för sensorer i bilar
Semiconductor devices - Semiconductor interfaces for automotive vehicles - Part 3: Shock driven piezoelectric energy harvesting for automotive vehicle sensors
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 62969-4, utg 1:2018
IEC 62969-4:2018 | EN IEC 62969-4:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Halvledargränssnitt för bilar - Del 4: Utvärdering av datagränssnitt för sensorer i bilar
Semiconductor devices - Semiconductor interfaces for automotive vehicles - Part 4: Evaluation methods of data interface for automotive vehicle sensors
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 63041-1, utg 1:2018
IEC 63041-1:2017 | EN IEC 63041-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Piezoelektriska sensorer - Del 1: Artspecifikation
Piezoelectric sensors - Part 1: Generic specifications
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SS-EN IEC 63041-2, utg 1:2018
IEC 63041-2:2017 | EN IEC 63041-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Piezoelektriska sensorer - Del 2: Kemiska och biokemiska sensorer
Piezoelectric sensors - Part 2: Chemical and biochemical sensors
Fastställelsedatum: 2018-11-14
Läs mer
 
SEK Teknisk Rapport 50600-99-1, utg 2:2018
CLC/TR 50600-99-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 99-1: Vägledning för energihushållning
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SEK Teknisk Rapport 50600-99-2, utg 1:2018
CLC/TR 50600-99-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 99-2: Vägledning för miljömässig hållbarhet
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-2: Recommended practices for environmental sustainability
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SEK Teknisk Rapport 50600-99-3, utg 1:2018
CLC/TR 50600-99-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 99-3: Vägledning för tillämpning av standarderna i serien EN 50600
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-3: Guidance to the application of EN 50600 series
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN 50059, utg 2:2018
EN 50059:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
Handhållen elektrostatisk sprututrustning - Säkerhetsfordringar - Handhållen sprututrustning för ytbeläggning med icke antändbar vätska
Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Hand-held spraying equipment for non-ignitable coating materials
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN 50291-1, utg 2:2018
EN 50291-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
Gasdetektorer - Elektrisk utrustning för detektering av kolmonoxid i hemmiljö - Del 1: Provningsmetoder och prestandafordringar
Gas detectors - Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 1: Test methods and performance requirements
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN 50321-1, utg 1:2018/AC1:2018
EN 50321-1:2018/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 78 Säkerhet vid arbete - metoder, verktyg och materiel
Arbete med spänning - Del 1: Elektriskt isolerande fotbeklädnad
Live working - Footwear for electrical protection - Part 1: Insulating footwear and overboots
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN 60079-1, utg 3:2014/AC1:2018
IEC 60079-1:2014/C1:2018 | EN 60079-1:2014/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
Explosiv atmosfär - Del 1: Utrustning i utförande med explosionstät kapsling "d"
Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures "d"
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN 60079-18, utg 3:2015/AC1:2018
IEC 60079-18:2014/C1:2018 | EN 60079-18:2015/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
Explosiv atmosfär - Del 18: Utrustning i utförande med ingjutning "m"
Explosive atmospheres - Part 18: Equipment protection by encapsulation "m"
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN 60137, utg 4:2018/AC1:2018
IEC 60137:2017/C1:2018 | EN 60137:2017/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 36 Isolatorer
Isolatorer - Genomföringar för växelspänning över 1000 V
Insulated bushings for alternating voltages above 1000 V
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN 60205, utg 3:2017/AC1:2018
IEC 60205:2016/C1:2018 | EN 60205:2017/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Magnetiska komponenter och material - Beräkning av effektiva parametrar hos kärndetaljer
Calculation of the effective parameters of magnetic piece parts
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN 60317-56, utg 2:2018
IEC 60317-56:2017 | EN 60317-56:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 55 Lindningstråd
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 56: Rund lindningstråd av koppar, lödbar, lackerad med polyuretan utan isolationsfel (FIW), klass 180
Specifications for particular types of winding wires - Part 56: Solderable fully insulated (FIW) zero-defect polyurethane enamelled round copper wire, class 180
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN 60335-2-109, utg 1:2010/A1:2018
IEC 60335-2-109:2010/A1:2013 | EN 60335-2-109:2010/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-109: Särskilda fordringar på apparater för vattenbehandling med UV-strålning
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-109: Particular requirements for UV radiation water treatment appliances
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN 60335-2-109, utg 1:2010/A2:2018
IEC 60335-2-109:2010/A2:2016 | EN 60335-2-109:2010/A2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-109: Särskilda fordringar på apparater för vattenbehandling med UV-strålning
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-109: Particular requirements for UV radiation water treatment appliances
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN 60335-2-16, utg 3:2003/A11:2018
EN 60335-2-16:2003/A11:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-16: Särskilda fordringar på avfallskvarnar
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-16: Particular requirements for food waste disposers
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN 60335-2-4, utg 5:2010/A11:2018
EN 60335-2-4:2010/A11:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-4: Särskilda fordringar på centrifuger
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-4: Particular requirements for spin extractors
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN 60404-2, utg 1:1998/A1:2008/AC1:2018
IEC 60404-2:1996/A1:2008/C1:2018 | EN 60404-2:1998/A1:2008/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 68 Ledande magnetiska material
Magnetiska material - Del 2: Mätning av magnetiska, elektriska och fysikaliska egenskaper hos elektroplåt
Magnetic materials - Part 2: Methods of measurement of the magnetic properties of electrical steel strip and sheet by means of an Epstein frame
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN 60507, utg 2:2014/AC1:2018
IEC 60507:2013/C1:2018 | EN 60507:2014/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 36 Isolatorer
Isolatorer - Isolatorer av keramiskt material eller glas för växelspänning över 1000 V - Provning vid artificiell nedsmutsning
Artificial pollution tests on high-voltage ceramic and glass insulators to be used on a.c. systems
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN 60939-3, utg 1:2016/AC1:2018
IEC 60939-3:2015/C2:2018 | EN 60939-3:2015/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Passiva avstörningsfilter - Del 3: Filter för vilka provning avseende säkerhet är lämplig
Passive filter units for electromagnetic interference suppression - Part 3: Passive filter units for which safety tests are appropriate
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN 61760-4, utg 1:2015/A1:2018
IEC 61760-4:2015/A1:2018 | EN 61760-4:2015/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Ytmonteringsteknik - Del 4: Klassning, förpackning, märkning och hantering av fuktkänsliga komponenter
Surface mounting technology - Part 4: Classification, packaging, labelling and handling of moisture sensitive devices
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN 62153-4-7, utg 2:2016/A1:2018
IEC 62153-4-7:2015/A1:2018 | EN 62153-4-7:2016/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
Metalliska kommunikationskablar - Provning - Del 4-7: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Överföringsimpedans och skärmnings- eller kopplingsdämpning - Metod med koncentriska rör
Metallic communication cable test methods - Part 4-7: Electromagnetic compatibility (EMC) - Test method for measuring of transfer impedance ZT and screening attenuation as or coupling attenuation ac of connectors and assemblies up to and above 3 GHz - Triaxial tube in tube method
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN 62386-101, utg 2:2015/A1:2018
IEC 62386-101:2014/A1:2018 | EN 62386-101:2014/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer (DALI) - Del 101: Allmänna fordringar på systemkomponenter
Digital addressable lighting interface - Part 101: General requirements - System components
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN 62586-2, utg 2:2018/AC1:2018
IEC 62586-2:2017/C1:2018 | EN 62586-2:2017/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 85 Elektrisk mätutrustning
Mätning av elkvalitet i elnät - Del 2: Funktionsprovning och fordringar beträffande osäkerhet
Power quality measurement in power supply systems - Part 2: Functional tests and uncertainty requirements
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN 62676-3, utg 1:2015/AC1:2018
EN 62676-3:2015/AC:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Larmsystem - Utrustning och system för TV-övervakning (CCTV) - Del 3: Analoga och digitala videogränssnitt
Video surveillance systems for use in security applications - Part 3: Analog and digital video interfaces
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN 62751-1, utg 1:2015/A1:2018
IEC 62751-1:2014/A1:2018 | EN 62751-1:2014/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 22F Kraftelektronik för överföring och distribution av elenergi
Effektförluster i ventiler för spänningsstyva strömriktare för HVDC-system - Del 1: Allmänna fordringar
Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN IEC 60068-2-5, utg 3:2018
IEC 60068-2-5:2018 | EN IEC 60068-2-5:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 104 Miljötålighet
Miljötålighetsprovning - Del 2-5: Provningsmetoder - S: Simulerad solstrålning vid marknivå och vägledning för solstrålningsprovning och vittring
Environmental testing - Part 2-5: Tests - Test S: Simulated solar radiation at ground level and guidance for solar radiation testing and weathering
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN IEC 60238, utg 6:2018/A1:2018
IEC 60238:2016/A1:2017 | EN IEC 60238:2018/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Lamphållare med edisongänga - Säkerhet - Allmänna fordringar och provning
Edison screw lampholders
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN IEC 60317-73, utg 1:2018
IEC 60317-73:2018 | EN IEC 60317-73:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 55 Lindningstråd
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 73: Rektangulär lindningstråd av aluminium, lackerad med polyesterimid och polyamidimid, klass 200
Specifications for particular types of winding wires - Part 73: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled rectangular aluminium wire, class 200
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN IEC 60317-74, utg 1:2018
IEC 60317-74:2018 | EN IEC 60317-74:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 55 Lindningstråd
Lindningstråd och lindningsband - Specifikationer - Del 74: Rektangulär lindningstråd av aluminium, lackerad med polyesterimid, klass 180
Specifications for particular types of winding wires - Part 74: Polyesterimide enamelled rectangular aluminium wire, class 180
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN IEC 60404-6, utg 2:2018
IEC 60404-6:2018 | EN IEC 60404-6:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 68 Ledande magnetiska material
Magnetiska material - Del 6: Mätning av de magnetiska egenskaperna hos mjukmagnetiska metalliska material och pulvermaterial vid frekvenser i området 20 Hz till 100 kHz med användande av ringprov
Magnetic materials - Part 6: Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically soft metallic and powder materials at frequencies in the range 20 Hz to 100 kHz by the use of ring specimens
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN IEC 60721-3-2, utg 2:2018
IEC 60721-3-2:2018 | EN IEC 60721-3-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 104 Miljötålighet
Miljöklassificering - Del 3-2: Grupper av miljöfaktorer och deras strängheter - Transport och hantering
Classification of environmental conditions - Part 3-2: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Transportation and handling
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN IEC 60900, utg 4:2018
IEC 60900:2018 | EN IEC 60900:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 78 Säkerhet vid arbete - metoder, verktyg och materiel
Utrustning för arbete under spänning - Handverktyg
Live working - Hand tools for use up to 1 000 V AC and 1 500 V DC
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN IEC 60974-9, utg 2:2018
IEC 60974-9:2018 | EN IEC 60974-9:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 26 Elsvetsning
Bågsvetsutrustning - Del 9: Installation och användning
Arc welding equipment - Part 9: Installation and use
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN IEC 61125, utg 2:2018
IEC 61125:2018 | EN IEC 61125:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 10 Isolervätskor och isolergaser
Isolervätskor - Metod för bestämning av oxidationsstabiliteten hos isolervätskor
Insulating liquids - Test methods for oxidation stability - Test method for evaluating the oxidation stability of insulating liquids in the delivered state
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN IEC 61204-3, utg 2:2018
IEC 61204-3:2016 | EN IEC 61204-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 96 Småtransformatorer
Switchade strömförsörjningsdon för lågspänning - Del 3: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Low-voltage switch mode power supplies - Part 3: Electromagnetic compatibility (EMC)
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN IEC 61290-4-3, utg 2:2018
IEC 61290-4-3:2018 | EN IEC 61290-4-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 86 Fiberoptik
Fiberoptiska förstärkare - Provningsmetoder - Del 4-3: Förstärkningsövergångsparametrar - Enkanals fiberoptiska förstärkare med styrning av uteffekten
Optical amplifiers - Test methods - Part 4-3: Power transient parameters - Single channel optical amplifiers in output power control
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN IEC 61800-3, utg 3:2018
IEC 61800-3:2017 | EN IEC 61800-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 22 Strömriktare
Varvtalsstyrda elektriska drivsystem - Del 3: EMC-fordringar och speciella provningsmetoder
Adjustable speed electrical power drive systems - Part 3: EMC requirements and specific test methods
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN IEC 62040-2, utg 2:2018
IEC 62040-2:2016 | EN IEC 62040-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 108 Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning
Utrustning för avbrottsfri elförsörjning (UPS) - Del 2: EMC-fordringar
Uninterruptible power systems (UPS) - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN IEC 62228-1, utg 1:2018
IEC 62228-1:2018 | EN IEC 62228-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Integrerade kretsar - EMC-bedömning av sändar-mottagarkretsar - Del 1: Allmänt
Integrated circuits - EMC evaluation of transceivers - Part 1: General conditions and definitions
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN IEC 62443-4-1, utg 1:2018
IEC 62443-4-1:2018 | EN IEC 62443-4-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
IT-säkerhet i industriella automationssystem - Del 4-1: Säkerhetsfordringar under produktutvecklingens livscykel
Security for industrial automation and control systems - Part 4-1: Secure product development lifecycle requirements
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN IEC 62485-1, utg 1:2018
IEC 62485-1:2015 | EN IEC 62485-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 21 Laddningsbara batterier
Laddningsbara batterier och batterianläggningar - Säkerhet - Del 1: Allmänt
Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 1: General safety information
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN IEC 62667, utg 1:2018
IEC 62667:2017 | EN IEC 62667:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 62BC Utrustning för radiologi och diagnostisk bildgivning
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Medicinsk utrustning för strålterapi med lätta joner - Egenskaper och prestanda
Medical electrical equipment - Medical light ion beam equipment - Performance characteristics
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SS-EN IEC 63093-7, utg 1:2018
IEC 63093-7:2018 | EN IEC 63093-7:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Ferritkärnor - Mått och angivande av ytdefekter - Del 7: EER-kärnor
Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 7: EER-cores
Fastställelsedatum: 2018-10-17
Läs mer
 
SEK Teknisk Rapport 50659, utg 1:2018
CLC/TR 50659:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Elektromagnetiska skärmningsegenskaper för längsgående kabelförläggningssystem
Electromagnetic characteristics of linear cable management systems (CMS)
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SEK TS 50459-1, utg 2:2018
CLC/TS 50459-1:2015
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Driver- Machine Interface - Part 1: General principles for the presentation of ERTMS/ETCS/GSM-R information
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SEK TS 50459-2, utg 2:2018
CLC/TS 50459-2:2015
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Driver-Machine Interface - Part 2: Ergonomic arrangements of GSM-R information
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SEK TS 50459-3, utg 2:2018
CLC/TS 50459-3:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Driver-Machine Interface - Part 3: Ergonomic arrangements of non ETCS information
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS 428 08 34, utg 3:2013/T1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Stickproppar och uttag för allmänbruk - Särskilda fordringar på stickproppar och uttag använda i Sverige
Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Particular requirements for plugs and socket-outlets used in Sweden
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 50173-1, utg 4:2018
EN 50173-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 1: Allmänna fordringar
Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 50173-2, utg 2:2018
EN 50173-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 2: Kontor
Information technology - Generic cabling systems - Part 2: Office spaces
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 50173-3, utg 2:2018
EN 50173-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 3: Industrier
Information technology - Generic cabling systems - Part 3: Industrial spaces
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 50173-4, utg 2:2018
EN 50173-4:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 4: Bostäder
Information technology - Generic cabling systems - Part 4: Homes
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 50173-5, utg 2:2018
EN 50173-5:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 5: Datahallar
Information technology - Generic cabling systems - Part 5: Data centre spaces
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 50173-6, utg 2:2018
EN 50173-6:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 6: Fastighetsfunktioner
Information technology - Generic cabling systems - Part 6: Distributed building services
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 50271, utg 3:2018
EN 50271:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
Elektriska apparater för detektering och mätning av syre eller brännbara eller giftiga gaser - Särskilda fordringar på digitala apparater och apparater med programvara
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen - Requirements and tests for apparatus using software and/or digital technologies
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 50631-1, utg 1:2018
EN 50631-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Hushållsapparaters anslutning till kommunikationsnätverk och elnät - Del 1: Allmänna fordringar, datamodeller och meddelanden
Household appliances network and grid connectivity - Part 1: General Requirements, Generic Data Modelling and Neutral Messages
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 50642, utg 1:2018
EN 50642:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Kabelförläggningssystem - Provning av halogeninnehåll
Cable management systems - Test method for content of halogens
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 50643, utg 1:2018
EN 50643:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Elektrisk och elektronisk utrustning för hem och kontor - Mätning av elförbrukning vid nätverksanslutet standbyläge för utrustning ansluten till ett nätverk
Electrical and electronic household and office equipment - Measurement of networked standby power consumption of edge equipment
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 60061-4, utg 1:1992/A16:2018
IEC 60061-4:1990/A16:2018 | EN 60061-4:1992/A16:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet - Del 4: Allmänna riktlinjer
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 4: Guidelines and general information
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 60068-2-10, utg 1:2005/A1:2018
IEC 60068-2-10:2005/A1:2018 | EN 60068-2-10:2005/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 104 Miljötålighet
Miljötålighetsprovning - Del 2-10: Provningsmetoder - J: Mögelbildning, med vägledning
Environmental testing - Part 2-10: Tests - Test J and guidance: Mould growth
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 60068-2-74, utg 1:2001/A1:2018
IEC 60068-2-74:1999/A1:2018 | EN 60068-2-74:1999/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 104 Miljötålighet
Miljötålighetsprovning - Del 2-74: Provningsmetoder - Xc: Vätskeprov
Environmental testing - Part 2-74: Tests - Test Xc: Fluid contamination
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 60081, utg 5:1998/A11:2018
EN 60081:1998/A11:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lysrör för allmänna belysningsändamål
Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 60191-4, utg 2:2014/A1:2018
IEC 60191-4:2013/A1:2018 | EN 60191-4:2014/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Mekaniska egenskaper - Del 4: Kodning och klassificering av olika typer av kapslingar
Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 4: Coding system and classification into forms of package outlines for semiconductor device packages
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 62439-2, utg 2:2018
IEC 62439-2:2016 | EN 62439-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Nät med hög driftsäkerhet - Del 2: Media Redundancy Protocol (MRP)
Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 2: Media Redundancy Protocol (MRP)
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 62802, utg 1:2018
IEC 62802:2017 | EN 62802:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Mätning av halvvågsspänning och en chirp-parameter för optiska Mach-Zehndermodulatorer i system för radio över fiber
Measurement methods of a half-wavelength voltage and a chirp parameter for Mach-Zehnder optical modulators in high-frequency radio on fibre (RoF) systems
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 62863, utg 1:2018
IEC 62863:2017 | EN 62863:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater - Funktionsprovning av hårklippare och hårtrimmare
Method of measuring performances of electric hair clippers or trimmers for household use
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 63029, utg 1:2018
IEC 63029:2017 | EN 63029:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Multimedia - E-publicering och e-böcker - Rastergrafikbaserade e-böcker
Audio, video multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-book technologies - Raster-graphics image-based e-books
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60068-3-5, utg 2:2018
IEC 60068-3-5:2018 | EN IEC 60068-3-5:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 104 Miljötålighet
Miljötålighetsprovning - Del 3-5: Bakgrundsinformation och vägledning - Bedömning av funktionsegenskaper hos värmekamrar
Environmental testing - Part 3-5: Supporting documentation and guidance - Confirmation of the performance of temperature chambers
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60068-3-6, utg 2:2018
IEC 60068-3-6:2018 | EN IEC 60068-3-6:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 104 Miljötålighet
Miljötålighetsprovning - Del 3-6: Bakgrundsinformation och vägledning - Bedömning av funktionsegenskaper hos värme- och fuktkamrar
Environmental testing - Part 3-6: Supporting documentation and guidance - Confirmation of the performance of temperature/humidity chambers
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60071-2, utg 2:2018
IEC 60071-2:2018 | EN IEC 60071-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 99 Högspänningsställverk
Isolationskoordination - Del 2: Tillämpningsanvisningar
Insulation co-ordination - Part 2: Application guidelines
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60079-0, utg 5:2018
IEC 60079-0:2017 | EN IEC 60079-0:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
Explosiv atmosfär - Del 0: Utrustning - Allmänna fordringar
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60191-1, utg 2:2018
IEC 60191-1:2018 | EN IEC 60191-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Mekaniska egenskaper - Del 1: Allmänna regler för konturritningar för diskreta komponenter
Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 1: General rules for the preparation of outline drawings of discrete devices
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60268-3, utg 3:2018
IEC 60268-3:2018 | EN IEC 60268-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Ljudanläggningar - Del 3: Ljudförstärkare
Sound system equipment - Part 3: Amplifiers
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60286-5, utg 3:2018
IEC 60286-5:2018 | EN IEC 60286-5:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Förpackning av elektronikkomponenter för automatisk hantering - Del 5: Komponentbrickor
Packaging of components for automatic handling - Part 5: Matrix trays
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60370, utg 1:2018
IEC 60370:2017 | EN IEC 60370:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 15/112 Isolermaterial och isolersystem
Provning av termisk hållfasthet av isolerhartser och lacker för impregneringsändamål - Metoder som använder elektriskt genombrott
Test procedure for thermal endurance of insulating resins and varnishes for impregnation purposes - Electric breakdown methods
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60721-2-7, utg 1:2018
IEC 60721-2-7:2018 | EN IEC 60721-2-7:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 104 Miljötålighet
Miljöklassificering - Del 2-7: Miljöförhållanden i naturen - Fauna och flora
Classification of environmental conditions - Part 2-7: Environmental conditions appearing in nature - Fauna and flora
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60721-3-1, utg 2:2018
IEC 60721-3-1:2018 | EN IEC 60721-3-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 104 Miljötålighet
Miljöklassificering - Del 3-1: Grupper av miljöfaktorer och deras strängheter - Lagring
Classification of environmental conditions - Part 3-1: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Storage
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60749-13, utg 2:2018
IEC 60749-13:2018 | EN IEC 60749-13:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Mekaniska och klimatiska provningsmetoder - Del 13: Saltdimma
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test method - Part 13: Salt atmosphere
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 61010-2-201, utg 2:2018
IEC 61010-2-201:2017 | EN IEC 61010-2-201:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - Säkerhet - Del 2-201: Särskilda fordringar på styr- och reglerutrustning
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-201: Particular requirements for control equipment
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 61347-2-14, utg 1:2018
IEC 61347-2-14:2018 | EN IEC 61347-2-14:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Drivdon för ljuskällor - Säkerhet - Del 2-14: Särskilda fordringar på drivdon för induktionslampor
Lamp controlgear - Part 2-14: Particular requirements for DC and/or AC supplied electronic controlgear for fluorescent induction lamps
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 61804-2, utg 3:2018
IEC 61804-2:2018 | EN IEC 61804-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Funktionsblock (FB) - Del 2: Specifikation av funktionsblock
Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 2: Specification of FB concept
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62386-207, utg 2:2018
IEC 62386-207:2018 | EN IEC 62386-207:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer (DALI) - Del 207: Särskilda fordringar på drivdon för lysdiodmoduler (apparater av typ 6)
Digital addressable lighting interface - Part 207: Particular requirements for control gear - LED modules (device type 6)
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62386-217, utg 1:2018
IEC 62386-217:2018 | EN IEC 62386-217:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer (DALI) - Del 217: Särskilda fordringar på drivdon - Överhettningsskydd för drivdon (apparater av typ 16)
Digital addressable lighting interface - Part 217: Particular requirements for control gear - Thermal gear protection (device type 16)
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62386-218, utg 1:2018
IEC 62386-218:2018 | EN IEC 62386-218:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer (DALI) - Del 218: Särskilda fordringar på drivdon - Val av dimmerkurva (apparater av typ 17)
Digital addressable lighting interface - Part 218: Particular requirements for control gear - Dimming curve selection (device type 17)
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62386-222, utg 1:2018
IEC 62386-222:2018 | EN IEC 62386-222:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer (DALI) - Del 222: Särskilda fordringar på drivdon - Överhettningsskydd för ljuskällor (apparater av typ 21)
Digital addressable lighting interface - Part 222: Particular requirements for control gear - Thermal lamp protection (device type 21)
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62386-224, utg 1:2018
IEC 62386-224:2018 | EN IEC 62386-224:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer (DALI) - Del 224: Särskilda fordringar på drivdon - Icke-utbytbar ljuskälla (apparater av typ 23)
Digital addressable lighting interface - Part 224: Particular requirements for control gear - Non-replaceable light source (device type 23)
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62386-332, utg 1:2018
IEC 62386-332:2017 | EN IEC 62386-332:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer (DALI) - Del 332: Särskilda fordringar på ingångsenheter - Återkoppling
Digital addressable lighting interface - Part 332: Particular requirements - Input devices - Feedback
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62386-333, utg 1:2018
IEC 62386-333:2018 | EN IEC 62386-333:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer (DALI) - Del 333: Särskilda fordringar på styrdon - Manuell inställning (funktionstyp 33)
Digital addressable lighting interface - Part 333: Particular requirements for control devices - Manual configuration (feature type 33)
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62576, utg 2:2018
IEC 62576:2018 | EN IEC 62576:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 69 Elbilsdrift
Dubbelskiktkondensatorer för hybridfordon - Provning av elektriska egenskaper
Electric double-layer capacitors for use in hybrid electric vehicles - Test methods for electrical characteristics
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62613-1, utg 1:2018
IEC 62613-1:2011 | EN IEC 62613-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Anslutningsdon för landanslutning med högspänning (HVSC) för fartyg - Del 1: Allmänna fordringar
Plugs, socket-outlets and ship couplers for high-voltage shore connection systems (HVSC-Systems) - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62613-2, utg 1:2018
IEC 62613-2:2016 | EN IEC 62613-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Anslutningsdon för landanslutning med högspänning (HVSC) för fartyg - Del 2: Fordringar på dimensionell oförväxelbarhet för anslutningsdon för olika typer av fartyg
Plugs, socket-outlets and ship couplers for high-voltage shore connection systems (HVSC-systems) - Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for accessories to be used by various types of ships
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62631-3-11, utg 1:2018
IEC 62631-3-11:2018 | EN IEC 62631-3-11:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 15/112 Isolermaterial och isolersystem
Fasta isolermaterial - Dielektriska och resistiva egenskaper - Del 3-11: Bestämning av resistiva egenskaper (likströmsmetoder) - Volymresistans och volymresistivitet - Metod för impregnerings- och täckmaterial
Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 3-11: Determination of resistive properties (DC Methods) - Volume resistance and volume resistivity - Method for impregnation and coating materials
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62677-3-101, utg 1:2018
IEC 62677-3-101:2018 | EN IEC 62677-3-101:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 15/112 Isolermaterial och isolersystem
Värmekrympande gjutna former för låg- och mellanspänningstillämpningar - Del 3: Materialspecifikationer - Blad 101: Värmekrympande former av polyolefin, för lågspänningstillämpningar
Heat-shrinkable low and medium voltage moulded shapes - Part 3: Specification for individual materials - Sheet 101: Heat-shrinkable, polyolefin moulded shapes for low voltage applications
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62677-3-102, utg 1:2018
IEC 62677-3-102:2018 | EN IEC 62677-3-102:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 15/112 Isolermaterial och isolersystem
Värmekrympande gjutna former för låg- och mellanspänningstillämpningar - Del 3: Materialspecifikationer - Blad 102: Värmekrympande former av polyolefin, krypströmshämmande, för mellanspänningstillämpningar
Heat-shrinkable low and medium voltage moulded shapes - Part 3: Specification for individual materials - Sheet 102: Heat-shrinkable, polyolefin, anti-tracking moulded shapes for medium voltage applications
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62680-1-2, utg 3:2018
IEC 62680-1-2:2018 | EN IEC 62680-1-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Gränssnitt för seriebuss för datakommunikation (USB) - Del 1-2: Gemensamma komponenter - Specifikation för strömförsörjning (USB PD)
Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62684, utg 2:2018
IEC 62684:2018 | EN IEC 62684:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Anslutning av yttre strömförsörjningsenheter (EPS) till mobiltelefoner med möjlighet till datakommunikation - Specifikationer för interoperabilitet
Interoperability specifications of common external power supply (EPS) for use with data-enabled mobile telephones
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62714-1, utg 2:2018
IEC 62714-1:2018 | EN IEC 62714-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Dataformat för utbyte av konfigurationsdata för industriella automationssystem (AutomationML) - Del 1: Arkitektur och allmänna fordringar
Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation markup language - Part 1: Architecture and general requirements
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62820-3-1, utg 1:2018
IEC 62820-3-1:2017 | EN IEC 62820-3-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Kommunikationsanläggningar i byggnader - Del 3-1: Tillämpningsanvisningar - Allmänt
Building intercom systems - Part 3-1: Application guidelines - General
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62820-3-2, utg 1:2018
IEC 62820-3-2:2018 | EN IEC 62820-3-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Kommunikationsanläggningar i byggnader - Del 3-2: Tillämpningsanvisningar - System med höjd säkerhet (ASBIS)
Building intercom systems - Part 3-2: Application guidelines - Advanced security building intercom systems (ASBIS)
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62828-3, utg 1:2018
IEC 62828-3:2018 | EN IEC 62828-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Referensförhållanden och metoder vid provning av mätgivare - Del 3: Särskilda metoder för temperatur
Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 3: Specific procedures for temperature transmitters
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 

 

 

 

 

 

Ny fastställd och
upphävd standard

 

november 2018

oktober 2018

september 2018

juni 2018

maj 2018

april 2018

 

 

Här kan du köpa standarder:

SEK Shop
 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.