Ny svensk standard

Nedan finns en lista över ny svensk standard på det elektrotekniska området fastställd av SEK de senaste tre månaderna. Eftersom fastställelse normalt sker i mitten av månaden kan uppgifter saknas för innevarande månad.

Uppgifterna hämtas dynamiskt från SEKs databas.

Vill du att vi aviserar om ny fastställd och upphävd svensk standard? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

sortering: datum | beteckning | tk  
 
SEK Teknisk Rapport 50659, utg 1:2018
CLC/TR 50659:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Elektromagnetiska skärmningsegenskaper för längsgående kabelförläggningssystem
Electromagnetic characteristics of linear cable management systems (CMS)
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SEK TS 50459-1, utg 2:2018
CLC/TS 50459-1:2015
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Driver- Machine Interface - Part 1: General principles for the presentation of ERTMS/ETCS/GSM-R information
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SEK TS 50459-2, utg 2:2018
CLC/TS 50459-2:2015
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Driver-Machine Interface - Part 2: Ergonomic arrangements of GSM-R information
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SEK TS 50459-3, utg 2:2018
CLC/TS 50459-3:2016
Ansvarig svensk kommitté: TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Driver-Machine Interface - Part 3: Ergonomic arrangements of non ETCS information
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS 428 08 34, utg 3:2013/T1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Stickproppar och uttag för allmänbruk - Särskilda fordringar på stickproppar och uttag använda i Sverige
Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Particular requirements for plugs and socket-outlets used in Sweden
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 50173-1, utg 4:2018
EN 50173-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 1: Allmänna fordringar
Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 50173-2, utg 2:2018
EN 50173-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 2: Kontor
Information technology - Generic cabling systems - Part 2: Office spaces
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 50173-3, utg 2:2018
EN 50173-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 3: Industrier
Information technology - Generic cabling systems - Part 3: Industrial spaces
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 50173-4, utg 2:2018
EN 50173-4:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 4: Bostäder
Information technology - Generic cabling systems - Part 4: Homes
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 50173-5, utg 2:2018
EN 50173-5:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 5: Datahallar
Information technology - Generic cabling systems - Part 5: Data centre spaces
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 50173-6, utg 2:2018
EN 50173-6:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 6: Fastighetsfunktioner
Information technology - Generic cabling systems - Part 6: Distributed building services
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 50271, utg 3:2018
EN 50271:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
Elektriska apparater för detektering och mätning av syre eller brännbara eller giftiga gaser - Särskilda fordringar på digitala apparater och apparater med programvara
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen - Requirements and tests for apparatus using software and/or digital technologies
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 50631-1, utg 1:2018
EN 50631-1:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Hushållsapparaters anslutning till kommunikationsnätverk och elnät - Del 1: Allmänna fordringar, datamodeller och meddelanden
Household appliances network and grid connectivity - Part 1: General Requirements, Generic Data Modelling and Neutral Messages
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 50642, utg 1:2018
EN 50642:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Kabelförläggningssystem - Provning av halogeninnehåll
Cable management systems - Test method for content of halogens
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 50643, utg 1:2018
EN 50643:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Elektrisk och elektronisk utrustning för hem och kontor - Mätning av elförbrukning vid nätverksanslutet standbyläge för utrustning ansluten till ett nätverk
Electrical and electronic household and office equipment - Measurement of networked standby power consumption of edge equipment
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 60061-4, utg 1:1992/A16:2018
IEC 60061-4:1990/A16:2018 | EN 60061-4:1992/A16:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet - Del 4: Allmänna riktlinjer
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 4: Guidelines and general information
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 60068-2-10, utg 1:2005/A1:2018
IEC 60068-2-10:2005/A1:2018 | EN 60068-2-10:2005/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 104 Miljötålighet
Miljötålighetsprovning - Del 2-10: Provningsmetoder - J: Mögelbildning, med vägledning
Environmental testing - Part 2-10: Tests - Test J and guidance: Mould growth
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 60068-2-74, utg 1:2001/A1:2018
IEC 60068-2-74:1999/A1:2018 | EN 60068-2-74:1999/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 104 Miljötålighet
Miljötålighetsprovning - Del 2-74: Provningsmetoder - Xc: Vätskeprov
Environmental testing - Part 2-74: Tests - Test Xc: Fluid contamination
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 60081, utg 5:1998/A11:2018
EN 60081:1998/A11:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Lysrör för allmänna belysningsändamål
Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 60191-4, utg 2:2014/A1:2018
IEC 60191-4:2013/A1:2018 | EN 60191-4:2014/A1:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Mekaniska egenskaper - Del 4: Kodning och klassificering av olika typer av kapslingar
Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 4: Coding system and classification into forms of package outlines for semiconductor device packages
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 62439-2, utg 2:2018
IEC 62439-2:2016 | EN 62439-2:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Nät med hög driftsäkerhet - Del 2: Media Redundancy Protocol (MRP)
Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 2: Media Redundancy Protocol (MRP)
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 62802, utg 1:2018
IEC 62802:2017 | EN 62802:2017
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Mätning av halvvågsspänning och en chirp-parameter för optiska Mach-Zehndermodulatorer i system för radio över fiber
Measurement methods of a half-wavelength voltage and a chirp parameter for Mach-Zehnder optical modulators in high-frequency radio on fibre (RoF) systems
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 62863, utg 1:2018
IEC 62863:2017 | EN 62863:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Elektriska hushållsapparater - Funktionsprovning av hårklippare och hårtrimmare
Method of measuring performances of electric hair clippers or trimmers for household use
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN 63029, utg 1:2018
IEC 63029:2017 | EN 63029:2017
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Multimedia - E-publicering och e-böcker - Rastergrafikbaserade e-böcker
Audio, video multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-book technologies - Raster-graphics image-based e-books
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60068-3-5, utg 2:2018
IEC 60068-3-5:2018 | EN IEC 60068-3-5:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 104 Miljötålighet
Miljötålighetsprovning - Del 3-5: Bakgrundsinformation och vägledning - Bedömning av funktionsegenskaper hos värmekamrar
Environmental testing - Part 3-5: Supporting documentation and guidance - Confirmation of the performance of temperature chambers
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60068-3-6, utg 2:2018
IEC 60068-3-6:2018 | EN IEC 60068-3-6:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 104 Miljötålighet
Miljötålighetsprovning - Del 3-6: Bakgrundsinformation och vägledning - Bedömning av funktionsegenskaper hos värme- och fuktkamrar
Environmental testing - Part 3-6: Supporting documentation and guidance - Confirmation of the performance of temperature/humidity chambers
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60071-2, utg 2:2018
IEC 60071-2:2018 | EN IEC 60071-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 99 Högspänningsställverk
Isolationskoordination - Del 2: Tillämpningsanvisningar
Insulation co-ordination - Part 2: Application guidelines
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60079-0, utg 5:2018
IEC 60079-0:2017 | EN IEC 60079-0:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
Explosiv atmosfär - Del 0: Utrustning - Allmänna fordringar
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60191-1, utg 2:2018
IEC 60191-1:2018 | EN IEC 60191-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Mekaniska egenskaper - Del 1: Allmänna regler för konturritningar för diskreta komponenter
Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 1: General rules for the preparation of outline drawings of discrete devices
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60268-3, utg 3:2018
IEC 60268-3:2018 | EN IEC 60268-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Ljudanläggningar - Del 3: Ljudförstärkare
Sound system equipment - Part 3: Amplifiers
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60286-5, utg 3:2018
IEC 60286-5:2018 | EN IEC 60286-5:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 40 Passiva komponenter
Förpackning av elektronikkomponenter för automatisk hantering - Del 5: Komponentbrickor
Packaging of components for automatic handling - Part 5: Matrix trays
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60370, utg 1:2018
IEC 60370:2017 | EN IEC 60370:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 15/112 Isolermaterial och isolersystem
Provning av termisk hållfasthet av isolerhartser och lacker för impregneringsändamål - Metoder som använder elektriskt genombrott
Test procedure for thermal endurance of insulating resins and varnishes for impregnation purposes - Electric breakdown methods
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60721-2-7, utg 1:2018
IEC 60721-2-7:2018 | EN IEC 60721-2-7:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 104 Miljötålighet
Miljöklassificering - Del 2-7: Miljöförhållanden i naturen - Fauna och flora
Classification of environmental conditions - Part 2-7: Environmental conditions appearing in nature - Fauna and flora
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60721-3-1, utg 2:2018
IEC 60721-3-1:2018 | EN IEC 60721-3-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 104 Miljötålighet
Miljöklassificering - Del 3-1: Grupper av miljöfaktorer och deras strängheter - Lagring
Classification of environmental conditions - Part 3-1: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Storage
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 60749-13, utg 2:2018
IEC 60749-13:2018 | EN IEC 60749-13:2018
Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet 
Halvledarkomponenter - Mekaniska och klimatiska provningsmetoder - Del 13: Saltdimma
Semiconductor devices - Mechanical and climatic test method - Part 13: Salt atmosphere
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 61010-2-201, utg 2:2018
IEC 61010-2-201:2017 | EN IEC 61010-2-201:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - Säkerhet - Del 2-201: Särskilda fordringar på styr- och reglerutrustning
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-201: Particular requirements for control equipment
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 61347-2-14, utg 1:2018
IEC 61347-2-14:2018 | EN IEC 61347-2-14:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Belysningsmateriel - Drivdon för ljuskällor - Säkerhet - Del 2-14: Särskilda fordringar på drivdon för induktionslampor
Lamp controlgear - Part 2-14: Particular requirements for DC and/or AC supplied electronic controlgear for fluorescent induction lamps
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 61804-2, utg 3:2018
IEC 61804-2:2018 | EN IEC 61804-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Funktionsblock (FB) - Del 2: Specifikation av funktionsblock
Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 2: Specification of FB concept
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62386-207, utg 2:2018
IEC 62386-207:2018 | EN IEC 62386-207:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer (DALI) - Del 207: Särskilda fordringar på drivdon för lysdiodmoduler (apparater av typ 6)
Digital addressable lighting interface - Part 207: Particular requirements for control gear - LED modules (device type 6)
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62386-217, utg 1:2018
IEC 62386-217:2018 | EN IEC 62386-217:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer (DALI) - Del 217: Särskilda fordringar på drivdon - Överhettningsskydd för drivdon (apparater av typ 16)
Digital addressable lighting interface - Part 217: Particular requirements for control gear - Thermal gear protection (device type 16)
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62386-218, utg 1:2018
IEC 62386-218:2018 | EN IEC 62386-218:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer (DALI) - Del 218: Särskilda fordringar på drivdon - Val av dimmerkurva (apparater av typ 17)
Digital addressable lighting interface - Part 218: Particular requirements for control gear - Dimming curve selection (device type 17)
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62386-222, utg 1:2018
IEC 62386-222:2018 | EN IEC 62386-222:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer (DALI) - Del 222: Särskilda fordringar på drivdon - Överhettningsskydd för ljuskällor (apparater av typ 21)
Digital addressable lighting interface - Part 222: Particular requirements for control gear - Thermal lamp protection (device type 21)
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62386-224, utg 1:2018
IEC 62386-224:2018 | EN IEC 62386-224:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer (DALI) - Del 224: Särskilda fordringar på drivdon - Icke-utbytbar ljuskälla (apparater av typ 23)
Digital addressable lighting interface - Part 224: Particular requirements for control gear - Non-replaceable light source (device type 23)
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62386-332, utg 1:2018
IEC 62386-332:2017 | EN IEC 62386-332:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer (DALI) - Del 332: Särskilda fordringar på ingångsenheter - Återkoppling
Digital addressable lighting interface - Part 332: Particular requirements - Input devices - Feedback
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62386-333, utg 1:2018
IEC 62386-333:2018 | EN IEC 62386-333:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
Digitalt adresserbart gränssnitt för ljusarmaturer (DALI) - Del 333: Särskilda fordringar på styrdon - Manuell inställning (funktionstyp 33)
Digital addressable lighting interface - Part 333: Particular requirements for control devices - Manual configuration (feature type 33)
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62576, utg 2:2018
IEC 62576:2018 | EN IEC 62576:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 69 Elbilsdrift
Dubbelskiktkondensatorer för hybridfordon - Provning av elektriska egenskaper
Electric double-layer capacitors for use in hybrid electric vehicles - Test methods for electrical characteristics
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62613-1, utg 1:2018
IEC 62613-1:2011 | EN IEC 62613-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Anslutningsdon för landanslutning med högspänning (HVSC) för fartyg - Del 1: Allmänna fordringar
Plugs, socket-outlets and ship couplers for high-voltage shore connection systems (HVSC-Systems) - Part 1: General requirements
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62613-2, utg 1:2018
IEC 62613-2:2016 | EN IEC 62613-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 23 Installationsmateriel
Anslutningsdon för landanslutning med högspänning (HVSC) för fartyg - Del 2: Fordringar på dimensionell oförväxelbarhet för anslutningsdon för olika typer av fartyg
Plugs, socket-outlets and ship couplers for high-voltage shore connection systems (HVSC-systems) - Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for accessories to be used by various types of ships
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62631-3-11, utg 1:2018
IEC 62631-3-11:2018 | EN IEC 62631-3-11:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 15/112 Isolermaterial och isolersystem
Fasta isolermaterial - Dielektriska och resistiva egenskaper - Del 3-11: Bestämning av resistiva egenskaper (likströmsmetoder) - Volymresistans och volymresistivitet - Metod för impregnerings- och täckmaterial
Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 3-11: Determination of resistive properties (DC Methods) - Volume resistance and volume resistivity - Method for impregnation and coating materials
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62677-3-101, utg 1:2018
IEC 62677-3-101:2018 | EN IEC 62677-3-101:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 15/112 Isolermaterial och isolersystem
Värmekrympande gjutna former för låg- och mellanspänningstillämpningar - Del 3: Materialspecifikationer - Blad 101: Värmekrympande former av polyolefin, för lågspänningstillämpningar
Heat-shrinkable low and medium voltage moulded shapes - Part 3: Specification for individual materials - Sheet 101: Heat-shrinkable, polyolefin moulded shapes for low voltage applications
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62677-3-102, utg 1:2018
IEC 62677-3-102:2018 | EN IEC 62677-3-102:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 15/112 Isolermaterial och isolersystem
Värmekrympande gjutna former för låg- och mellanspänningstillämpningar - Del 3: Materialspecifikationer - Blad 102: Värmekrympande former av polyolefin, krypströmshämmande, för mellanspänningstillämpningar
Heat-shrinkable low and medium voltage moulded shapes - Part 3: Specification for individual materials - Sheet 102: Heat-shrinkable, polyolefin, anti-tracking moulded shapes for medium voltage applications
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62680-1-2, utg 3:2018
IEC 62680-1-2:2018 | EN IEC 62680-1-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Gränssnitt för seriebuss för datakommunikation (USB) - Del 1-2: Gemensamma komponenter - Specifikation för strömförsörjning (USB PD)
Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62684, utg 2:2018
IEC 62684:2018 | EN IEC 62684:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 100 Multimedia
Anslutning av yttre strömförsörjningsenheter (EPS) till mobiltelefoner med möjlighet till datakommunikation - Specifikationer för interoperabilitet
Interoperability specifications of common external power supply (EPS) for use with data-enabled mobile telephones
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62714-1, utg 2:2018
IEC 62714-1:2018 | EN IEC 62714-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Dataformat för utbyte av konfigurationsdata för industriella automationssystem (AutomationML) - Del 1: Arkitektur och allmänna fordringar
Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation markup language - Part 1: Architecture and general requirements
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62820-3-1, utg 1:2018
IEC 62820-3-1:2017 | EN IEC 62820-3-1:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Kommunikationsanläggningar i byggnader - Del 3-1: Tillämpningsanvisningar - Allmänt
Building intercom systems - Part 3-1: Application guidelines - General
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62820-3-2, utg 1:2018
IEC 62820-3-2:2018 | EN IEC 62820-3-2:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 79 Larmsystem
Kommunikationsanläggningar i byggnader - Del 3-2: Tillämpningsanvisningar - System med höjd säkerhet (ASBIS)
Building intercom systems - Part 3-2: Application guidelines - Advanced security building intercom systems (ASBIS)
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 
SS-EN IEC 62828-3, utg 1:2018
IEC 62828-3:2018 | EN IEC 62828-3:2018
Ansvarig svensk kommitté: TK 65 Industriell processtyrning
Industriell processtyrning - Referensförhållanden och metoder vid provning av mätgivare - Del 3: Särskilda metoder för temperatur
Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 3: Specific procedures for temperature transmitters
Fastställelsedatum: 2018-09-12
Läs mer
 

 

 

 

 

 

Ny fastställd och
upphävd standard

 

september 2018

juni 2018

maj 2018

april 2018

mars 2018

februari 2018

 

 

Här kan du köpa standarder:

SEK Shop
 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.