Standarder på remiss

Denna lista innehåller förslag till internationell och europeisk standard som är ute för röstning och kommentering och som med stor sannolikhet senare även kommer att bli svensk standard. Listan innehåller även, i förekommande fall, förslag utan internationell eller europeisk bakgrund. Uppgifterna hämtas från SEKs databas.

Remisser (CDV) finns publikt tillgängliga under sin remisstid. Då kan de kostnadsfritt läsas på www.iec.ch/comment efter registrering för Public Commenting alternativt beställas från SEK Svensk Elstandard per mejl, se nedan. Är remisstiden utgången betyder det att förslaget inte längre är publikt tillgängligt, utan endast tillgängliga för dem som är aktiva inom standardiseringen för detta område och registrerade ledamöter i bl a SEKs Tekniska kommittéer och/eller i IECs arbetsgrupper.

Är du intresserad att aktivt delta i standardiseringen, se hur du går tillväga här.

Förslagen kan beställas kostnadsfritt från SEK på remisser@elstandard.se. Antalet kostnadsfria remisser är begränsat till tre. Vid beställning av fler än tre remisser och för utskick av pappersexemplar tas en avgift om 300 kr/remiss ut. Svar på remiss skickas till remisser@elstandard.se.

Ladda ner denna lista som excel-fil.

2018-01-30

62B/1070/CDV
prEN 61223-3-5:2017
Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Part 3-5: Acceptance tests and and Constancy tests - Imaging performance of computed tomography X-ray equipment

2018-01-30

59C/223/CDV
EN 60675:1995/prA2:2017
Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring performance

2018-01-30

100/2992/CDV
prEN 60268-4:2017
Sound system equipment - Part 4: Microphones

2018-01-30

48B/2599/CDV
prEN 61076-2-114:2017
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 2-114: Circular connectors - Detail specification for data and power connectors with M8 screw-locking

2018-01-30

23G/392/CDV
EN 60320-1:2015/prA1:2017
Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 1: General requirements

2018-01-30

110/917/CDV

Electronic paper display - Part 2: Essential ratings and characteristics

2018-01-30

48B/2605/CDV
EN 61076-1:2006/prA1:2017
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 1: Generic specification

2018-01-30

21/939/CDV
prEN 62660-1:2017
Laddningsbara batterier - Litium-jonceller för elfordon - Del 1: Provning av prestanda
Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles - Part 1: Performance testing

2018-01-30

48B/2604/CDV
EN 60603-7:2009/prA2:2017
Connectors for electronic equipment - Part 7: Detail specification for 8-way, unshielded, free and fixed connectors

2018-01-30

CIS/D/440/CDV
prEN 55012:2017
Vehicles, boats and devices with internal combustion engines or traction batteries - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers

2018-01-30

21/938/CDV
prEN 62660-2:2017
Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles - Part 2: Reliability and abuse testing

2018-01-30

56/1757(F)/CDV
prEN 31010:2017
Risk management - Risk assessment techniques

2018-01-30

CIS/D/439/CDV
prEN 55036:2017
Electric and hybrid road vehicles - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of off board receivers below 30 MHz

2018-01-30

23G/391/CDV
EN 60320-3:2014/prA1:2017
Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 3: Standard sheets and gauges

2018-01-30


FprEN 50173-1
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 1: Allmänna fordringar
Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General requirements

2018-01-30


FprEN 50173-2
Information technology - Generic cabling systems - Part 2: Office spaces

2018-01-30


FprEN 50173-3
Information technology - Generic cabling systems - Part 3: Industrial spaces

2018-01-30


FprEN 50173-4
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 4: Bostäder
Information technology - Generic cabling systems - Part 4: Homes

2018-01-30


FprEN 50173-5
Information technology - Generic cabling systems - Part 5: Data centre spaces

2018-01-30


FprEN 50173-6
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 6: Fastighetsfunktioner
Information technology - Generic cabling systems - Part 6: Distributed building services

2018-01-30


prEN 60969:2017
Self-ballasted compact fluorescent lamps for general lighting services - Performance requirements

2018-02-05

66/642/CDV
61010-2-051:2017
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-051: Particular requirements for laboratory equipment for mixing and stirring

2018-02-05

64/2239/CDV

IEC 60364-5-53/AMD3/FRAG1 ED3: Amendment 3 (f1) - Low-Voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Isolation, switching and control

2018-02-05

64/2241/CDV

IEC 60364-5-53/AMD3/FRAG3 ED3: Amendment 3 (f3) - Low-Voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipments - Isolation, switching and control

2018-02-05

66/644/CDV
prEN 61010-2-101:2017
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-101: Safety requirements for in vitro diagnostic (IVD) medical equipment

2018-02-05

59F/333/CDV

Surface cleaning appliances - Part 2: Dry vacuum cleaners for household and similar use - Methods for measuring the performance

2018-02-05

64/2240A/CDV

IEC 60364-5-53/AMD3/FRAG2 ED3: Amendment 3 (f2) - Low-Voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Isolation, switching and control

2018-02-05

64/2242/CDV

IEC 60364-5-53/AMD3/FRAG4 ED3: Amendment 3 (f4) - Low-voltage electrical installation - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Isolation, switching and control - Clause 532: Devices and precautions for protection against thermal effects

2018-02-05

34A/2039/CDV
EN 62717:2017/prA2:2017
LED modules for general lighting - Performance requirements

2018-02-05

9/2327/CDV

Railway applications - Rolling stock - Protective provisions against electrical hazards

2018-02-05

46C/1089/CDV

Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Assessment of the conductor heating in bundled cables due to the deployment of power transmission based on IEEE 802.3 PoE-regime

2018-02-05

23K/30/CDV
prEN 62962:2017
Particular requirements for load-shedding equipment (LSE)

2018-02-05

110/922/CDV

Liquid crystal display devices - Part 30-5: Optical measuring methods of transmissive transparent LCD display panels

2018-02-05

66/643/CDV
prEN 61010-2-061:2017
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-061: Particular requirements for laboratory atomic spectrometers with thermal atomization and ionization

2018-02-05


EN 62423:2012/prAA:2017
Jordfelsbrytare av typ F och B med eller utan inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande
Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses

2018-02-05


prEN 50679
Household and similar electrical appliances with a radio communication interface and/or a radio determination interface - Safety

2018-02-05


EN 60335-2-30:2009/prAC:2017
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-30: Särskilda fordringar på rumsuppvärmningsapparater
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-30: Particular requirements for room heaters

2018-02-05


prEN 62305-1:2017/prAA:2017
Protection against lightning - Part 1: General principles

2018-02-05


FprEN 62613-1:2017
Plugs, socket-outlets and ship couplers for high-voltage shore connection systems (HVSC-Systems) - Part 1: General requirements

2018-02-05


FprEN 62613-2:2017
Plugs, socket-outlets and ship couplers for high-voltage shore connection systems (HVSC-systems) - Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for accessories to be used by various types of ships

2018-02-14


EN 62560:2012/prAA:2017
Belysningsmateriel - Lysdiodlampor (LED) för allmänna belysningsändamål för spänning överstigande 50 V - Säkerhet
Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V - Safety specifications

2018-02-14


FprEN 62485-1:2017
Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 1 : General safety information

2018-02-14


FprEN 62485-2:2017
Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 2: Stationary batteries

2018-02-14


FprEN 62485-4:2017
Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 4: Valve-regulated lead-acid batteries for use in portable appliances

2018-02-19

47A/1035/CDV
prEN 63011-1:2017
Integrated circuits - Three dimensional integrated circuits - Part 1: General conditions and definitions

2018-02-19

61/5565/CDV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-31: Particular requirements for range hoods and other cooking fume extractors

2018-02-19

61/5560/CDV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines

2018-02-19

62B/1072/CDV
prEN 62985:2017
Methods for calculating Size Specific Dose Estimate (SSDE) on Computed Tomography

2018-02-19

61/5562/CDV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances

2018-02-19

61/5568/CDV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances

2018-02-19

61/5555/CDV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-7: Particular requirements for washing machines

2018-02-19

61/5563/CDV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters

2018-02-19

61/5559/CDV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-11: Particular requirements for tumble dryers

2018-02-19

47A/1036/CDV
prEN 63011-2:2017
Integrated circuits - Three dimensional integrated circuits - Part 2: Alignment of stacked dies having fine pitch interconnect

2018-02-19

121A/176/CDV
prEN 60947-7-4:2017
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 7-4: Ancillary equipment - PCB terminal blocks for copper conductors

2018-02-19

61/5569/CDV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care

2018-02-19

61/5556/CDV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances

2018-02-19

61/5566/CDV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam

2018-02-19

82/1360/CDV
prEN 62788-1-7:2017
Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules – Part 1-7: Test procedure for the optical durability of transparent polymeric PV packaging materials

2018-02-19

65B/1103/CDV
prEN 60746-4:2017
Expression of performance of electrochemical analyzers - Part 4: Dissolved oxygen in water measured by membrane covered amperometric sensors

2018-02-19

61/5567/CDV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines

2018-02-19

61/5561/CDV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids

2018-02-19

119/193/CDV

Printed electronics - Part 202-5: Materials - Conductive ink - Mechanical bending test of a printed conductive layer on substrate

2018-02-19

61/5564/CDV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29: Particular requirements for battery chargers

2018-02-19

57/1936/CDV
prEN 62325-503:2018
Framework for energy market communications - Part 503: Market data exchanges guidelines for the IEC 62325-351 profile

2018-02-28

61/5573/CDV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-96: Particular requirements for flexible sheet heating elements for room heating

2018-02-28

21/946/CDV

Lead-acid starter batteries - Part 1: General requirements and methods of test

2018-02-28

21/945/CDV
prEN 62932-2-2:2017
Flow Battery Systems for Stationary applications - Part 2-2 Safety requirements

2018-02-28

61/5575/CDV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-51: Particular requirements for stationary circulation pumps for heating and service water installations

2018-02-28

65E/573/CDV
prEN 62769-100:2017
Field device integration (FDI) - Part 100: Profiles - Generic protocols

2018-02-28

21/944/CDV
prEN 62932-2-1:2017
Flow Battery Energy System for Stationary applications–Part 2-1: Performance general requirements and test methods

2018-02-28

65B/1108/CDV
prEN 61131-10:2017
XML Exchange Formats for Programs according to IEC 61131-3

2018-02-28

61/5576/CDV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin exposure to optical radiation

2018-02-28

61/5574/CDV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances

2018-02-28

21/943/CDV
prEN 62932-1:2017
Flow battery systems for stationary applications - Part 1: Terminology

2018-02-28

91/1471/CDV
prEN 61189-2-630:2017
Test methods for electrical materials, printed board and other interconnection structures and assemblies - Part 2-630: Test methods for base materials for rigid printed boards - Moisture Absorption after pressure vessel conditioning

2018-02-28

121A/177/CDV
EN 60947-2:2017/prA1:2017
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers

2018-03-09

59/675/CDV
prEN 60704-3:2018
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 3: Procedure for determining and verifying declared noise emission values

2018-03-09

34/466/CDV
prEN 62386-220:2018
Digital addressable lighting interface - Part 220: Particular requirements for control gear - Centrally Supplied DC Emergency Operation (device type 19)

2018-03-09

65E/574/CDV
prEN 62769-115-2:2018
FIELD DEVICE INTEGRATION (FDI) - PART 115-2: Profiles - Modbus-RTU

2018-03-09

86B/4109(F)/CDV
prEN 60869-1:2018
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic passive power control devices - Part 1: Generic specification

2018-03-09

47A/1037/CDV
prEN 61967-1:2018
Integrated circuits - Measurement of electromagnetic emissions - Part 1: General conditions and definitions

2018-03-09

2/1886(F)/CDV
EN 60034-18-41:2014/prA1:2018
Rotating electrical machines - Part 18-41: Partial discharge free electrical insulation systems (Type I) used in rotating electrical machines fed from voltage converters - Qualification and quality control tests

2018-03-09

91/1481/CDV
prEN 61191-1:2018
Printed board assemblies - Part 1: Generic specification - Requirements for soldered electrical and electronic assemblies using surface mount and related assembly technologies

2018-03-16

100/3011/CDV
prEN 62680-1-3:2018
Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB Type-CTM Cable and Connector Specification

2018-03-19

47F/301/CDV

Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 32: Test method for the nonliear vibration of the MEMS resonators

2018-03-19

47/2445/CDV

Semiconductor devices - Semiconductor devices for energy harvesting and generation - Part 4: Test and evaluation methods for flexible piezoelectric energy harvesting devices

2018-03-19

26/638/CDV
prEN 60974-2:2018
Arc welding equipment - Part 2: Liquid cooling systems

2018-03-19

47/2439/CDV

Semiconductor devices - Flexible and stretchable semiconductor devices - Part 7: Test method for characterizing the barrier performance of thin film encapsulation for flexible organic semiconductor

2018-03-19

95/375(F)/CDV
prEN 60255-181:2018
Measuring relays and protection equipment - Part 181: Functional requirements for frequency protection

2018-03-19

40/2574/CDV
prEN 6038-17:2018
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 17: Sectional specification: Fixed metallized polypropylene film dielectric a.c. and pulse capacitors

2018-03-19

26/640/CDV
prEN 60974-5:2018
Arc welding equipment - Part 5: Wire feeders

2018-03-19

26/639/CDV
prEN 60974-3:2018
Arc welding equipment - Part 3: Arc striking and stabilizing devices

2018-03-19

40/2575/CDV
prEN 60286-3:2018
Packaging of components for automatic handling - Part 3: Packaging of surface mount components on continuous tapes

2018-03-19

26/641/CDV
prEN 60974-7:2018
Arc welding equipment - Part 7: Torches

2018-03-19

66/652/CDV
prEN 61010-2-081:2018
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-081: Particular requirements for automatic and semi-automatic laboratory equipment for analysis and other purposes

2018-03-19

105/677/CDV

Fuel cell technologies - Part 6-400: Micro fuel cell power systems - Power and data interchangeability

2018-03-19

31/1358/CDV
prEN 60079-31:2018
Explosive atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure "t"

2018-03-19

21/952/CDV

Secondary batteries : Marking symbols for identification of their chemistry

2018-03-19

86C/1493/CDV
prEN 62148-21:2018
Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 21: Design guide of electrical interface of PIC packages using Silicon Fine-pitch Ball Grid Array (S-FBGA) and Silicon Fine-pitch Land Grid Array (S-FLGA)

2018-03-19

72/1114/CDV

Automatic electrical controls - Part 2-14: Particular requirements for electric actuators

2018-03-19

26/642/CDV
prEN 60974-14:2018
Arc welding equipment - Part 14: Calibration, validation and consistency testing

2018-03-19


prEN 50591
Järnvägstillämpningar - Specificering och verifiering av rullande materiels energiförbrukning
Specification and verification of energy consumption for railway rolling stock

2018-03-19


prEN 50413
Standard för mätning och beräkning av exponering för elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (0 Hz - 300 GHz)
Basic standard on measurement and calculation procedures for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)

2018-03-19


EN 62368-1:2014/prAB:2018
IT- och multimedia-utrustning - Del 1: Säkerhet
Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements

2018-03-26

46C/1093/CDV

Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 11: Symmetrical single pair cables with transmission characteristics up to 600 MHz - horizontal floor wiring - Sectional specification

2018-03-26

1/2354/CDV

International Electrotechnical Vocabulary - Part 485: Fuel cell technologies

2018-03-26

107/320/CDV
prEN 62239-1:2018
Process management for avionics - Management plan - Part 1: Preparation and maintenance of an electronic components management plan

2018-03-26

116/359/CDV
prEN 62841-3-7:2018
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-7: Particular requirements for transportable wall saws

2018-03-26

48B/2619/CDV
prEN 61076-3-124:2018
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 3-124: Rectangular connectors - Detail specification for 10way, shielded, free and fixed rectangular connectors for I/O and data transmission capability with frequencies up to 500 MHz

2018-03-26

40/2579/CDV
prEN 60384-21:2018
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 21: Sectional specification: Fixed surface mount multilayer capacitors of ceramic dielectric, Class 1

2018-03-26

45B/886/CDV

Radiation protection instrumentation - Installed radiation portal monitors (RPMs) for the detection of illicit trafficking of radioactive and nuclear materials

2018-03-26

45/842/CDV

Nuclear instrumentation - Data format for list-mode digital data acquisition used in radiation detection and measurement

2018-03-26

32B/673/CDV
EN 60269-6:2011/prA1:2018
Low-voltage fuses - Part 6: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of solar photovoltaic energy systems

2018-03-26

61/5589/CDV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-116: Particular requirements for furniture with electrically motorized parts

2018-03-26

47/2448/CDV
prEN 63150-1:2018
Semiconductor devices - Measurement and evaluation methods of kinetic energy harvesting devices under practical vibration environment - Part 1: Arbitrary and random mechanical vibrations

2018-03-26

40/2580/CDV
prEN 60384-22:2018
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 22: Sectional specification - Fixed surface mount multilayer capacitors of ceramic dielectric, Class 2

 

Kommentera direkt!

Remisser från IEC (CDV-dokument) kan du läsa och kommentera direkt på webben. Du behöver dock registrera dig (eller använda ditt IEC-lösenord).

Kommenteringsverktyget hittar du på
http://www.iec.ch/comment/

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.