Standarder på remiss

Denna lista innehåller förslag till internationell och europeisk standard som är ute för röstning och kommentering och som med stor sannolikhet senare även kommer att bli svensk standard. Listan innehåller även, i förekommande fall, förslag utan internationell eller europeisk bakgrund. Uppgifterna hämtas från SEKs databas.

Remisser (CDV) finns publikt tillgängliga under sin remisstid. Då kan de kostnadsfritt läsas på www.iec.ch/comment efter registrering för Public Commenting alternativt beställas från SEK Svensk Elstandard per mejl, se nedan. Är remisstiden utgången betyder det att förslaget inte längre är publikt tillgängligt, utan endast tillgängliga för dem som är aktiva inom standardiseringen för detta område och registrerade ledamöter i bl a SEKs Tekniska kommittéer och/eller i IECs arbetsgrupper.

Är du intresserad att aktivt delta i standardiseringen, se hur du går tillväga här.

Förslagen kan beställas kostnadsfritt från SEK på remisser@elstandard.se. Antalet kostnadsfria remisser är begränsat till tre. Vid beställning av fler än tre remisser och för utskick av pappersexemplar tas en avgift om 300 kr/remiss ut. Svar på remiss skickas till remisser@elstandard.se.

Ladda ner denna lista som excel-fil.

2018-03-26

46C/1093/CDV

Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 11: Symmetrical single pair cables with transmission characteristics up to 600 MHz - horizontal floor wiring - Sectional specification

2018-03-26

1/2354/CDV

International Electrotechnical Vocabulary - Part 485: Fuel cell technologies

2018-03-26

107/320/CDV
prEN 62239-1:2018
Process management for avionics - Management plan - Part 1: Preparation and maintenance of an electronic components management plan

2018-03-26

116/359/CDV
prEN 62841-3-7:2018
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-7: Particular requirements for transportable wall saws

2018-03-26

48B/2619/CDV
prEN 61076-3-124:2018
Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 3-124: Rectangular connectors - Detail specification for 10way, shielded, free and fixed rectangular connectors for I/O and data transmission capability with frequencies up to 500 MHz

2018-03-26

40/2579/CDV
prEN 60384-21:2018
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 21: Sectional specification: Fixed surface mount multilayer capacitors of ceramic dielectric, Class 1

2018-03-26

45B/886/CDV

Radiation protection instrumentation - Installed radiation portal monitors (RPMs) for the detection of illicit trafficking of radioactive and nuclear materials

2018-03-26

45/842/CDV

Nuclear instrumentation - Data format for list-mode digital data acquisition used in radiation detection and measurement

2018-03-26

32B/673/CDV
EN 60269-6:2011/prA1:2018
Low-voltage fuses - Part 6: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of solar photovoltaic energy systems

2018-03-26

61/5589/CDV

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-116: Particular requirements for furniture with electrically motorized parts

2018-03-26

47/2448/CDV
prEN 63150-1:2018
Semiconductor devices - Measurement and evaluation methods of kinetic energy harvesting devices under practical vibration environment - Part 1: Arbitrary and random mechanical vibrations

2018-03-26

40/2580/CDV
prEN 60384-22:2018
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 22: Sectional specification - Fixed surface mount multilayer capacitors of ceramic dielectric, Class 2

2018-04-02

91/1489/CDV
prEN 61188-6-4:2018
Printed boards and printed board assemblies - Design and use - Part 6-4: Generic requirements for dimensional drawings of SMD from viewpoint of land pattern design

2018-04-02

47D/899/CDV

IEC 60191-2/FRAG72 ED1: Proposed new package outline - P-UMP-Ax

2018-04-02

69/550/CDV

Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 1: General information and use-case definition

2018-04-02

85/620/CDV
prEN 60051-9:2018
Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 9: Recommended test methods

2018-04-02

86A/1845/CDV
prEN 60793-1-32:2018
Optical fibres - Part 1-32: Measurement methods and test procedures - Coating strippability

2018-04-02

86A/1846/CDV
prEN 60793-2-50:2018
Optical fibres - Part 2-50: Product specifications - Sectional specification for class B single-mode fibres

2018-04-02

86A/1847(F)/CDV
prEN 60793-1-31:2018
Optical fibres - Part 1-31: Measurement methods and test procedures - Tensile strength

2018-04-02


prEN 50367:2017
Järnvägsanläggningar - Strömavtagningssystem - Tekniska villkor för samspel mellan strömavtagare och kontaktledning (för att uppnå fri tillgång)
Railway applications - Current collection systems - Technical criteria for the interaction between pantograph and overhead line (to achieve free access)

2018-04-09

JTC1-SC25/1/CDV

ISO/IEC 15067-3-3 ED1: Information technology - Home Electronic System (HES) application model - Part 3-3: Model of distributed energy management agent (EMA) for demand response energy management

2018-04-09

51/1214/CDV
prEN 63093-11:2018
IEC 63093-11 ED1: Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 11: EC-cores for use in power supply applications

2018-04-09

86A/1849(F)/CDV
prEN 60793-1-40:2018
Optical fibres - Part 1-40: Attenuation measurement methods

2018-04-09

45A/1179/CDV

Nuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power systems - Requirements for static uninterruptible DC and AC power supply systems

2018-04-09

86C/1501/CDV
prEN 62149-10:2018
Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 10: RoF (radio over fiber) transceivers for mobile fronthaul

2018-04-09

51/1212/CDV
prEN 63093-5:2018
IEC 63093-5 ED1: Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 5: EP-cores and associated parts for use in inductors and transformers

2018-04-09

22F/480/CDV
prEN 60633:2018
Terminology for high-voltage direct current (HVDC) transmission

2018-04-09

59M/94/CDV
EN 60704-2-14:2013/prA1:2018
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-14: Particular requirements for refrigerators, frozen-food storage cabinets and food freezers

2018-04-09

22F/481/CDV
EN 62747:2014/prA1:2018
Terminology for voltage-sourced converters (VSC) for high-voltage direct current (HVDC) systems

2018-04-09

51/1215/CDV
prEN 63093-6:2018
Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 6: ETD-cores for use in power supplies

2018-04-09

51/1213/CDV
prEN 63093-8:2018
Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 8: E-cores

2018-04-09

22F/479/CDV
EN 62751-2:2014/prA1:2018
Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 2: Modular multilevel converters

2018-04-09


prEN 60704-3:2018/prAA:2018
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 3: Procedure for determining and verifying declared noise emission values

2018-04-09

100/3027/CDV
prEN 63006:2018
Wireless Power Transfer (WPT) Glossary of Terms (TA 15)

2018-04-16

23E/1045/CDV
prEN 63052:2018
Power frequency overvoltage protective devices for household and similar applications (POP)

2018-04-16

JTC1-SC25/2/CDV

ISO/IEC 15067-3-3 ED1: Information technology - Home Electronic System (HES) application model - Part 3-3: Model of distributed energy management agent (EMA) for demand response energy management

2018-04-16

85/635/CDV
prEN 61557-7:2018
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 7: Phase sequence

2018-04-16

17C/675/CDV
prEN 62271-214:2018
High-voltage switchgear and controlgear - Part 214: Internal arc classification for metal enclosed pole-mounted switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV

2018-04-16

CIS/B/697/CDV
EN 55011:2016/prA2:2018 (fragm3)
Amendment 2 Fragment 3 to CISPR 11 Ed. 6: Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement - Requirements for air-gap wireless power transfer (WPT)

2018-04-16

3/1353/CDV

Preparation of instructions for use - Structuring, content and presentation - Part 1: General principles and detailed requirements

2018-04-16

85/633/CDV
prEN 61557-5:2018
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 5: Resistance to earth

2018-04-16

80/875/CDV
prEN 63135:2018
Maritime navigation and radio communication equipment and systems - Automatic Identification Systems (AIS) - SAR Airborne equipment - Operational and performance requirements, methods of test and required test results

2018-04-16

118/91/CDV

Systems interface between customer energy management system and the power management system - Part 10-1: Open automated demand response

2018-04-16

85/631/CDV
prEN 61557-3:2018
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 3: Loop impedance

2018-04-16

85/634/CDV
prEN 61557-6:2018
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 6: Effectiveness of residual current devices (RCD) in TT, TN and IT systems

2018-04-16

45A/1180/CDV

Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Electrical equipment condition monitoring methods - Part 6: Insulation resistance

2018-04-16

59F/340/CDV
prEN 62885-5:2018
Surface cleaning appliances - Part 5: High pressure cleaners and steam cleaners - Methods of measuring the performance

2018-04-16

9/2360/CDV

Railway applications - Fixed installations - DC surge arresters and voltage limiting devices - Part 2: Voltage limiting devices

2018-04-16

85/630/CDV
prEN 61557-2:2018
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 2: Insulation resistance

2018-04-16

23E/1046/CDV

Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 3: Circuit-breakers for d.c. operation

2018-04-16

62A/1235/CDV
prEN 62304:2018
Health software - Software life cycle processes

2018-04-16

22E/193/CDV
prEN 62909-2:2018
Bi-directional grid connected power converter - Part 2 interface of GCPC and distributed energy resources and additional requirements to Part 1

2018-04-16

110/940/CDV

Laser display and devices - Part 5-1: Measurement of optical performance for laser front projection

2018-04-16

85/632/CDV
prEN 61557-4:2018
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding

2018-04-16

85/629/CDV
prEN 61557-1:2018
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 1: General requirements

2018-04-16


prHD 629-1-S3
Test requirements for accessories for use on power cables of rated voltage from 3,6/6(7,2) kV up to 20,8/36(42) kV - Part 1: Accessories for cables with extruded insulation

2018-04-16

100/3029/CDV
prEN 63033-2:2018
Car multimedia systems and equipment - Drive monitor system - Part 2: Camera interfaces and recording methods

2018-04-23

110/942/CDV

Electronic displays - Part 2-1: Measurements of optical characteristics - Fundamental measurements

2018-05-07

46/672/CDV

SPECIFICATION FOR THE TESTING OF BALANCED AND COAXIAL INFORMATION TECHNOLOGY CABLING Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801-1 and related standards

2018-05-07

45A/1181/CDV

Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Management of ageing of sensors and transmitters - Part 2: Temperature sensors

2018-05-07

18/1603/CDV

Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 5: Mobile units

2018-05-07

18/1605/CDV

Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 7: Hazardous areas

2018-05-07

47A/1042/CDV
prEN 62433-1:2018
EMC IC modelling - Part 1: General modelling framework

2018-05-07

18/1604/CDV

Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 6: Installation

2018-05-07

18/1600/CDV

Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 2: System design

2018-05-07

46/675/CDV

TESTING OF BALANCED COMMUNICATION CABLING IN ACCORDANCE WITH ISO/IEC 11801 AND COAXIAL INFORMATION TECHNOLOGY CABLING – TESTING OF BALANCED COMMUNICATION CABLING IN ACCORDANCE WITH ISO/IEC 11801 AND COAXIAL INFORMATION TECHNOLOGY CABLING - Part 1-1: Additional requirements for the measurement of Transverse Conversion Loss and Equal Level Transverse Conversion Transfer Loss Part 1-1: Additional requirements for the measurement of Transverse Conversion Loss and Equal Level Transverse Conversion Transfer Loss

2018-05-07

18/1601/CDV

Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 3: Equipment

2018-05-07

55/1636A/CDV
prEN 60317-8:2018
Specifications for particular types of winding wires - Part 0-8: General requirements - Polyester Glass fibre wound, resin or varnish impregnated or not impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire

2018-05-07

62B/1074/CDV
EN 60601-2-43:2010/prA2:2018
Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular requirements for basic safety and essential performance of X-ray equipment for interventional procedures

2018-05-07

46/676/CDV

International Electrotechnical Vocabulary - Part 726: Transmission lines and waveguides

2018-05-07

18/1602/CDV

Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 4: Cables

2018-05-07

18/1599/CDV

Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 1: General requirements and conditions

2018-05-07


prEN 50689
Safety of laser products - Particular Requirements for Consumer Laser Products

2018-05-14

65/690/CDV
prEN 62443-3-2:2018
Security for industrial automation and control systems - Part 3-2: Security risk assessment and system design

2018-05-14

46F/403/CDV
prEN 61169-61:2018
Radio-frequency connectors - Part 61: Sectional specification for RF coaxial connectors with 9.5mm inner diameter of outer conductor with quick lock coupling series Q4.1-9.5

2018-05-14

46F/405/CDV
prEN 63138-1:2018
Multi-radio frequency channel connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and measuring methods

2018-05-14

47E/595/CDV

Semiconductor devices - Discrete devices - Part 5-5: Optoelectronic devices - Photocouplers

2018-05-14

46F/404/CDV
prEN 63137-1:2018
Standard test radio-frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and test methods

2018-05-15
SS 437 01 02, utg 2:201X


Elinstallationer för lågspänning - Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer
Low-voltage electrical installations - Guidelines for connection, location, metering and erection of electrical and telecommunication installations

 

Kommentera direkt!

Remisser från IEC (CDV-dokument) kan du läsa och kommentera direkt på webben. Du behöver dock registrera dig (eller använda ditt IEC-lösenord).

Kommenteringsverktyget hittar du på
http://www.iec.ch/comment/

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.