Standarder på remiss

Denna lista innehåller förslag till internationell och europeisk standard som är ute för röstning och kommentering och som med stor sannolikhet senare även kommer att bli svensk standard. Listan innehåller även, i förekommande fall, förslag utan internationell eller europeisk bakgrund. Uppgifterna hämtas från SEKs databas.

Remisser (CDV) finns publikt tillgängliga under sin remisstid. Då kan de kostnadsfritt läsas på www.iec.ch/comment efter registrering för Public Commenting alternativt beställas från SEK Svensk Elstandard per mejl, se nedan. Är remisstiden utgången betyder det att förslaget inte längre är publikt tillgängligt, utan endast tillgängliga för dem som är aktiva inom standardiseringen för detta område och registrerade ledamöter i bl a SEKs Tekniska kommittéer och/eller i IECs arbetsgrupper.

Är du intresserad att aktivt delta i standardiseringen, se hur du går tillväga här.

Förslagen kan beställas kostnadsfritt från SEK på remisser@elstandard.se. Antalet kostnadsfria remisser är begränsat till tre. Vid beställning av fler än tre remisser och för utskick av pappersexemplar tas en avgift om 300 kr/remiss ut. Svar på remiss skickas till remisser@elstandard.se.

Ladda ner denna lista som excel-fil.

2018-11-19

87/699(F)/CDV
prEN IEC 61828:2018
Ultrasonics - Focusing transducers - Definitions and measurement methods for the transmitted fields

2018-11-19

45A/1219(F)/CDV

Nuclear power plants - Instrumentation and control systems - Cybersecurity requirements

2018-11-19

55/1703/CDV
EN 60317-23:2014/prA1:2018
Specifications for particular types of winding wires - Part 23: Solderable polyesterimide enamelled round copper wire, class 180

2018-11-19

1/2365/CDV

International Electrotechnical Vocabulary - Part 826: Electrical installations

2018-11-19


prEN 50104
Elektriska apparater för detektering och mätning av syrgas - Prestandafordringar och provningsmetoder
Electrical apparatus for the detection and measurement of oxygen - Performance requirements and test methods

2018-11-19


prEN 50194-2:2018
Electrical apparatus for the detection of combustible gases in domestic premises - Part 2: Electrical apparatus for continuous operation in a fixed installation in recreational vehicles and similar premises - Additional test methods and performance requirements

2018-11-19
SS 428 08 31, utg 4:201X


Lampanslutningsdon för allmänbruk
Lamp connectors for general use

2018-12-12

45A/1221/CDV

Nuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power systems important to safety - Categorization of functions and classification of systems

2018-12-12

107/342/CDV
prEN IEC 62668-2:2018
Process management for avionics - Counterfeit prevention - Part 2: Managing electronic components from non-franchised sources

2018-12-12

20/1830/CDV

Environmental considerations specific to insulated electrical power and control cables

2018-12-12

116/381/CDV
EN 62841-3-4:2016/prA1:2018
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-4: Particular requirements for transportable bench grinders

2018-12-12

15/859/CDV
prEN IEC 60684-3-280:2018
Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 280: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, anti-tracking

2018-12-12

15/860/CDV
prEN IEC 60684-3-283:2018
Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 283: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving for bus-bar insulation

2018-12-12

15/857/CDV
prEN IEC 60684-3-214:2018
Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 214: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, not flame retarded, thick and medium wall

2018-12-12

59L/161/CDV
prEN IEC 60704-2-8:2018
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-8: Particular requirements for electric shavers and clippers or trimmers

2018-12-12

59F/359/CDV
prEN IEC 62885-9:2018
Surface cleaning appliances - Part 9: Floor treatment machines with or without traction drive, for commercial use - Methods of measuring the performance

2018-12-12

116/383/CDV
prEN IEC 62841-3-9:2018
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-9: Particular requirements for transportable mitre saws

2018-12-12

59F/358/CDV
prEN IEC 60704-2-17:2018
Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-17: Particular requirements for dry cleaning robots

2018-12-12

15/858/CDV
prEN IEC 60684-3-247:2018
Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 247: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, dual wall, not flame retarded, thick and medium wall

2018-12-12

116/385(F)/CDV
prEN IEC 62841-4-3:2018
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-3: Particular requirements for pedestrian controlled walk-behind lawnmowers

2018-12-12

65E/622/CDV
prEN IEC 62769-103-1:2018
Field device integration (FDI) - Part 103-1: Profiles - PROFIBUS

2018-12-12

57/2033/CDV
prEN IEC 62351-6:2018
Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 6: Security for IEC 61850

2018-12-12

65E/624/CDV
prEN IEC 62769-109-1:2018
Field Devices Integration (FDI) - Part 109-1: Profiles - HART® and WirelessHART®

2018-12-12

65E/621/CDV
prEN IEC 62769-101-2:2018
Field Device Integration (FDI) - Part 101-2: Profiles - Foundation Fieldbus HSE

2018-12-12

9/2447/CDV
prEN IEC 60077-3:2018
Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 3: Rules for DC circuit-breakers

2018-12-12

57/2035/CDV
EN 61850-7-1:2011/prA1:2018
Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-1: Basic communication structure - Principles and models

2018-12-12

9/2449/CDV
prEN IEC 60077-5:2018
Railway applications - Electrotechnical equipment for rolling stock - Part 5: Electrotechnical components - Rules for HV fuses

2018-12-12

65E/620/CDV
prEN IEC 62769-101-1:2018
Field Device Integration (FDI) - Part 101-1: Profiles - Foundation Fieldbus H1

2018-12-12

9/2448/CDV
prEN IEC 60077-4:2018
Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 4: Electrotechnical components - Rules for AC circuit-breakers

2018-12-12

65E/623/CDV
prEN IEC 62769-103-4:2018
Field device integration (FDI) - Part 103-4: Profiles - PROFINET

2018-12-12


prEN 50131-13
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 13: Security Pyrotechnic Obscuration Devices

2018-12-12


prEN 50488:2018
Railway applications - Fixed Installations - Electrical protective measures for working on or near an overhead contact line system and/or its associated return circuit

2018-12-12


prEN 50291-2
Elektrisk utrustning för detektering av kolmonoxid i hemmiljö - Del 2: Fast installerad elektrisk utrustning för kontinuerlig drift för fast installation i fritidsfordon och liknande utrymmen inklusive fritidsbåtar - Ytterligare provningsmetoder och prestandafordringar
Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 2: Electrical apparatus for continuous operation in a fixed installation in recreational vehicles and similar premises including recreational craft - Additional test met

2018-12-17

32A/340/CDV
EN 60644:2009/prA1:2018
Specification for high-voltage fuse-links for motor circuit applications

2018-12-17

47/2508/CDV

Semiconductor devices - Semiconductor devices for energy harvesting and generation - Part 6 - Test and evaluation methods for vertical contact mode triboelectric energy harvesting devices

2018-12-17

37B/171/CDV
prEN 61643-341:2018
Components for low-voltage surge protection - Part 341: Performance requirements and test circuits for thyristor surge suppressors (TSS)

2018-12-17

62A/1288/CDV
EN 62366-1:2015/prA1:2018
Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices

2018-12-17

100/3143/CDV
prEN IEC 62942:2018
File format for professional transfer and exchange of digital audio data (TA 6)

2018-12-17

82/1466/CDV
prEN IEC 62788-5-1:2018
Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 5-1: Suggested test methods for use with edge seal materials

2018-12-17

82/1467/CDV
prEN IEC 62788-6-2:2018
Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 6-2: Moisture permeation testing with polymeric films

2018-12-17


prEN 50411-2-4:2018
Fiberorganiserare och kapslingar för användning i fiberoptiska kommunikationssystem - Produktspecifikationer - Del 2-4: Täta optoskarvboxar med kabelanslutningarna underifrån, Typ 1, för kategori S & A
Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 2-4: Sealed dome fibre splice closures Type 1, for category S & A

2018-12-17


prEN 50411-3-3:2018
Fiberorganiserare och kapslingar för användning i fiberoptiska kommunikationssystem - Produktspecifikationer - Del 3-3: Skydd för svetsskarvar på singelmodfibrer
Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 3-3: Singlemode optical fibre fusion splice protectors

2018-12-24

80/899/CDV

Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) - Part 16: Ship earth stations operating in mobilesatellite systems recognized for use in the GMDSS - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results

2018-12-24

32A/341/CDV
prEN IEC 60282-1:2018
High-voltage fuses - Part 1: Current-limiting fuses

2018-12-24

55/1715/CDV
prEN IEC 60317-27-3:2018
Specifications for particular types of winding wires - Part 27-3: Paper tape covered rectangular copper wire

2018-12-24

48B/2688/CDV
prEN IEC 60512-11-1:2018
Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing procedures and measuring methods - Part 11: Climatic tests - Section 1: Test 11a - Climatic sequence

2018-12-24


prEN IEC 60670-1
Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 1: General requirements

2018-12-24


prEN IEC 60670-1:2018/prA11:2018
Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 1: General requirements

2018-12-24


FprEN 50551-1:2018
Optokablar - Simplex- och duplexkablar för användning i sladdar - Del 1: Förlaga till detaljspecifikation samt minimifordringar
Simplex and duplex cables to be used for cords - Part 1: Blank Detail Specification and minimum requirements

2019-01-01

32A/342/CDV
prEN IEC 60282-4:2018
Additional testing requirements for high-voltage expulsion fuses utilizing polymeric insulators

2019-01-01

100/3147/CDV
prEN IEC 63033-3:2018
Car multimedia systems and equipment - Drive monitoring system - Part 3 : Measurement methods (TA 17)

2019-01-01


HD 60364-7-702:2010/prAA:2018
Low-voltage electrical installations - Part 7-702: Requirements for special installations or locations - Swimming pools and fountains

2019-01-07

57/2043/CDV
prEN IEC 61968-1:2018
Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 1: Interface architecture and general recommendations

2019-01-07

JTC1-SC25/2827/CDV

Information technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 2: Planning and installation

2019-01-07


EN 61995-1:2008/prAA:2018
Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes - Part 1: General requirements

2019-01-07


EN 60335-1:2012/prAC:2018
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements

2019-01-07


prEN 50083-2-4
Cable networks for television signals, sound signals and interactive service - Part 2-4: LTE (4G) Interference Mitigation Filters operating in the 700 MHz and 800 MHz bands

2019-01-07


prEN 50697
Information technology - Measurement of end-to-end (E2E) links

2019-01-14

110/1034/CDV

Eyewear Display - Part 20-20: Fundamental measurement methods - Image quality

2019-01-14

80/903/CDV

Global maritime distress and safety system (GMDSS) - Part 4: Inmarsat-C ship earth station and Inmarsat enhanced group call (EGC) equipment - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results

2019-01-14

110/1031/CDV

Eyewear display - Part 20-10: Fundamental measurement methods - Optical properties

2019-01-14

80/904/CDV

Global maritime distress and safety system (GMDSS) - Part 6: Narrowband direct-printing telegraph equipment for the reception of navigational and meterological warnings and urgent information to ships (NAVTEX)

2019-01-14

110/1033/CDV

Eyewear display - Part 22-10: Specific measurement methods for AR type - Optical properties

2019-01-14


EN 50632-2-6:2015/prA1:2018
Electric motor-operated electric tools - Dust measurement procedure - Part 2-6: Particular requirements for hammers

2019-01-14


EN 62841-3-4:2016/prA1/prAA
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-4: Particular requirements for transportable bench grinders

2019-01-14


prEN IEC 62841-3-9:2018/prAA
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-9: Particular requirements for transportable mitre saws

 

Kommentera direkt!

Remisser från IEC (CDV-dokument) kan du läsa och kommentera direkt på webben. Du behöver dock registrera dig (eller använda ditt IEC-lösenord).

Kommenteringsverktyget hittar du på
http://www.iec.ch/comment/

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.