Standarder på remiss

Denna lista innehåller förslag till internationell och europeisk standard som är ute för röstning och kommentering och som med stor sannolikhet senare även kommer att bli svensk standard. Listan innehåller även, i förekommande fall, förslag utan internationell eller europeisk bakgrund. Uppgifterna hämtas från SEKs databas.

Remisser (CDV) finns publikt tillgängliga under sin remisstid. Då kan de kostnadsfritt läsas på www.iec.ch/comment efter registrering för Public Commenting alternativt beställas från SEK Svensk Elstandard per mejl, se nedan. Är remisstiden utgången betyder det att förslaget inte längre är publikt tillgängligt, utan endast tillgängliga för dem som är aktiva inom standardiseringen för detta område och registrerade ledamöter i bl a SEKs Tekniska kommittéer och/eller i IECs arbetsgrupper.

Är du intresserad att aktivt delta i standardiseringen, se hur du går tillväga här.

Förslagen kan beställas kostnadsfritt från SEK på remisser@elstandard.se. Antalet kostnadsfria remisser är begränsat till tre. Vid beställning av fler än tre remisser och för utskick av pappersexemplar tas en avgift om 300 kr/remiss ut. Svar på remiss skickas till remisser@elstandard.se.

Ladda ner denna lista som excel-fil.

2017-12-01

119/189/CDV

Printed electronics - Part 201: Materials - Substrates

2017-12-18

81/572/CDV
prEN 62305-4:2017
Protection against lightning - Part 4: Electrical and electronic systems within structures

2017-12-18

81/569/CDV
prEN 62305-1:2017
Protection against lightning - Part 1: General principles

2017-12-18

65C/897/CDV
EN 62657-2:2017/prA1:2017
Industrial communication networks - Wireless communication networks - Part 2: Coexistence management

2017-12-18

80/857/CDV
prEN 62923-2:2017
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Bridge alert management - Part 2: Alert and cluster identifiers and other additional features

2017-12-18

81/570/CDV
prEN 62305-2:2017
Protection against lightning - Part 2: Risk management

2017-12-18

64/2224/CDV
prHD 60364-7-722:2017
Low-voltage electrical installations - Part 7-722: Requirements for special installations or locations - Supplies for electric vehicles

2017-12-18

80/856/CDV
prEN 62923-1:2017
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Bridge alert management - Part 1: Operational and performance requirements, methods of testing and required test results

2017-12-18

81/57/CDV
prEN 62305-3:2017
Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life hazard

2017-12-18

47/2415(F)/CDV

Semiconductor devices - Flexible and stretchable semiconductor devices - Part 4: Fatigue evaluation for films and substrates for flexible semiconductor devices

2017-12-18

32C/539/CDV
EN 60691:2016/prA1:2017
Thermal-links - Requirements and application guide

2017-12-18

34A/2029/CDV
EN 62707-1:2014/prA1:2017
LED-binning - Part 1: General requirements and white colour grid

2017-12-18

CIS/B/688/CDV
EN 55011:2016/prA2:2017 {fragm2}
Amendment 2 Fragment 2 to CISPR 11 Ed. 6: Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement - Requirements for air-gap wireless power transfer (WPT)

2017-12-18

47D/897/CDV
EN 60191-4:2014/prA1:2017
Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 4: Coding system and classification into forms of package outlines for semiconductor device packages

2017-12-19

17C/670/CDV
prEN 62271-209:2017
High-voltage switchgear and controlgear - Part 209: Cable connections for gasinsulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV - Fluid-filled and extruded insulation cables - Fluid-filled and dry type cable-terminations

2017-12-19

40/2557(F)/CDV
prEN 61051-1:2017
Varistors for use in electronic equipment - Part 1: Generic specification

2017-12-19

76/580(F)/CDV
prEN 60601-2-22:2017
Medical electrical equipment - Part 2-22: Particular requirements for basic safety and essential performance of surgical, cosmetic, therapeutic and diagnostic laser equipment

2017-12-19

48D/649(F)/CDV
prEN 62966-1:2017
Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Aisle containment for IT cabinets - Part 1: Dimensions and mechanical requirements

2017-12-19

62D/1503A/CDV

Medical electrical equipment - Part 2-12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators

2017-12-19

62B/1068(F)/CDV
prEN 62464-1:2017
Magnetic resonance equipment for medical imaging - Part 1: Determination of essential image quality parameters

2017-12-19

42/356/CDV
prEN 61083-1:2017
Instruments and software used for measurements in high-voltage and high-current tests - Part 1: Requirements for hardware for impulse tests

2017-12-19

40/2556(F)/CDV
prEN 60286-5:2017
Packaging of components for automatic handling - Part 5: Matrix trays

2017-12-21

82/1327/CDV
prEN 61853-4:2017
Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating - Part 4: Standard reference climatic profilesPart 4: Standard reference climatic profiles (proposed IEC 61853-4)

2017-12-22

82/1326/CDV
prEN 61853-3:2017
Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating - Part 3: Energy rating of PV modules

2017-12-22

9/2316/CDV

Railway applications - Direct current signalling monostable relays - Part 2: Monostable relays of spring type

2017-12-22

110/902A/CDV

Organic light emitting diode (OLED) displays - Part 5-2: Mechanical endurance test methods

2017-12-22

34B/1926/CDV
EN60061-1:1993/prA58:2017 FRAG7
IEC 60061/FRAG75 ED3: Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps

2017-12-22

59L/148/CDV
prEN 62947-1:2017
Electrically operated spray toilet seats for household and similar use - Methods for measuring the performance - Part 1: General test methods of spray seats

2017-12-22

34B/1928/CDV
EN60061-2:1993/prA54:2017FRAG76
IEC 60061/FRAG76 ED3: Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Holders

2017-12-22

34B/1925/CDV
EN 60061-1:1993/prA58:2017
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps

2017-12-22

34B/1927/CDV
EN 60061-2:1993/prA54:2017
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders

2017-12-22

34B/1929/CDV
EN 60061-3:1993/prA55:2017
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges

2017-12-22

79/596(F)/CDV
prEN 62676-2-31:2017
IEC 62676-2-31 ED1: Video surveillance systems for use in security applications - Part 2-31: Video transmission protocols - IP interoperability implementation based on Web services - Live streaming and configuration

2017-12-22

48B/2591(F)/CDV
prEN 60512-99-002:2017
Connectors for electronic equipment - tests and measurements - Part 99-002: Endurance test schedules - Test 99b, Test schedule for unintended unmating under electrical load

2017-12-22

48B/2590(F)/CDV
prEN 60512-1:2017
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 1: General

2017-12-22

112/399/CDV
prEN 61857-32:2017
Elektriska isolersystem (EIS) - Procedurer för termisk utvärdering - Del 32: Flerfaktors-utvärdering med ökade faktorer under diagnostisk testning
Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation - Part 32: Multifactor evaluation with increased factors during diagnostic testing

2017-12-22

29/958/CDV
prEN 61265:2017
Electroacoustics - Instruments for measurement of aircraft noise - Performance requirements for systems to measure sound pressure levels in noise certification of aircraft

2017-12-22

112/398/CDV
prEN 60112:2017
Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials

2017-12-22

79/597(F)/CDV
prEN 62676-2-32:2017
Video surveillance systems for use in security applications - Part 2-32: Video transmission protocols - IP interoperability implementation based on Web services - Recording

2017-12-22

62C/700/CDV
prEN 60601-2-1:2017
Medical electrical equipment - Part 2-1: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electron accelerators in the range 1 MeV to 50 MeV

2017-12-22

100/2981/CDV
prEN 62680-1-4:2017
Universal Serial Bus interfaces for data and power - Part 1-4: Common Components - USB Type-C™ Authentication Specification

2017-12-26

59L/149/CDV
prEN 60879:2017
Comfort fans and regulators for household and similar purposes - Methods for measuring performance

2017-12-26

49/1248/CDV
prEN 62884-3:2017
Measurement techniques of piezoelectric, dieletric and electrostatic oscillators - Part 3: Frequency aging test methods

2017-12-26

48D/652/CDV
prEN 60297-3-110:2017
Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) Series - Part 110: residential racks and cabinets for smart houses

2017-12-26

18/1594/CDV

Electrical installations in ships - Part 302-2: Marine Power switchgear and controlgear assemblies

2017-12-26


HD 60364-7-709:2009/prAA:2017
Low-voltage electrical installations - Part 7-709: Requirements for special installations or locations - Harbours, marinas and similar locations - Special requirements for shore supply to ships

2017-12-26


HD 60364-4-42:2011/prAB:2017
Low-voltage electrical installations - Part 4-42: Protection for safety - Protection against thermal effects

2017-12-26


prEN 65700:2017
Bushings for DC application

2017-12-26


FprHD 60364-7-719
Elinstallationer för lågspänning - Del 7-719: Fordringar för särskilda slag av installationer eller utrymmen - Belysningsinstallationer för reklamskyltar vars märkspänning inte överstiger 1000 V och som är bestyckade med glödkatodlampor, lysrör (neonrör), induktiva urladdningslampor, lysdioder (LED) och/eller lysdiodsmoduler
Low-voltage installations - Part 7-719: Requirements for special installations or locations - Lighting installations for advertising signs with a rated output voltage not exceeding 1 000 V, which are illuminated by hot-cathode-fluorescent-lamps, luminous-discharge tubes (neon-tubes), inductive discharge lamps, light emitting diodes (LED) and/or LED modules

2018-01-02

49/1252/CDV
prEN 61837-2:2017
Surface mounted piezoelectric devices for frequency control and selection - Standard outlines and terminal lead connections - Part 2: Ceramic enclosures

2018-01-02

59F/329/CDV
prEN 62885-6:2017
IEC/ASTM 62885-6 ED1: Surface cleaning appliances - Part 6: Wet hard floor cleaning appliances for household or similar use - Methods for measuring the performance

2018-01-02

47/2427/CDV
prEN 62435-6:2017
Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 6: Packaged or Finished Devices

2018-01-02

48B/2595/CDV
prEN 60512-28-100:2017
Connectors for electrical and electronic equipment – Tests and measurements - Part 28-100: signal integrity tests up to 2000 mhz - Tests 28a to 28g

2018-01-02

112/406/CDV
prEN 62631-3-4:2017
Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 3-4: Determination of resistive properties (DC methods) - Volume resistance and volume resistivity at elevated temperatures

2018-01-02

47/2428/CDV

Semiconductor devices - Flexible and stretchable semiconductor devices - Part 6: Test method for sheet resistance of flexible conducting films

2018-01-08

82/1342/CDV
prEN 60904-3:2017
Photovoltaic devices - Part 3: Measurement principles for terrestrial photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data

2018-01-08

34/420/CDV
EN 62386-102:2014/prA1:2017
Digital addressable lighting interface - Part 102: General requirements - Control gear

2018-01-08

82/1344/CDV
prEN 62892:2017
IEC 62892 ED1: Test procedure for extended thermal cycling of PV modules

2018-01-08

34/418/CDV
EN 62386-101:2014/prA1:2017
Digital addressable lighting interface - Part 101: General requirements - System components

2018-01-08

47E/587/CDV

Semiconductor devices - Part 14-10: Semiconductor sensors - Performance evaluation methods for wearable glucose sensors

2018-01-08

47E/588/CDV

IEC 60747-18-1 ED1: Semiconductor devices - Part 18-1: Semiconductor bio sensors - Test method and data analysis for calibration of lens-free CMOS photonic array sensor

2018-01-08

101/547/CDV

ISO 20615 ED1: Fibre ropes - Electrostatic surface potential measuring method

2018-01-08

82/1343/CDV
prEN 60904-7:2017
Photovoltaic devices - Part 7: Computation of the spectral mismatch correction for measurements of photovoltaic devices

2018-01-08

62D/1532/CDV
prEN 80601-2-77:2017
Medical Electrical Equipment - Part 2-77: Particular requirements for the basic safety and essential performance of robotically assisted surgical equipment

2018-01-08

62D/1531/CDV
prEN 80601-2-78:2017
Medical Electrical Equipment - Part 2-78: Particular requirements for the basic safety and essential performance of medical robots for rehabilitation, assessment, compensation or alleviation

2018-01-08

101/542/CDV
prEN 61340-6-1:2017
Electrostatics - Part 6-1: Electrostatic control for healthcare - General requirements for facilities

2018-01-08

34/422/CDV
EN 62386-103:2014/prA1:2017
Digital addressable lighting interface - Part 103: General requirements - Control devices

2018-01-08
SS 424 14 75, utg 7:201X


Kablar - Provning av egenskaper vid brand
Cables - Testing of fire characteristics

2018-01-15

105/663/CDV
prEN 62282-3-100:2017
Fuel cell technologies - Part 3-100: Stationary fuel cell power systems - Safety

2018-01-15

57/1922/CDV
EN 61850-4:2011/prA1:2017
Communication networks and systems for power utility automation - Part 4: System and project management

2018-01-15

10/1030/CDV
prEN 62961:2017
Insulating liquids - Test methods for the determination of interfacial tension of insulating liquids - Determination with the ring method

2018-01-15

77A/980/CDV
EN 61000-2-2:2002/prA2:2017
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-2: Environment - Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems

2018-01-15

57/1921/CDV
61968-4
Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 4: Interfaces for records and asset management

2018-01-15


prEN 50436-4
Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 4: Connectors for the electrical connection between the alcohol interlock and the vehicle

2018-01-15


prEN 50499:2017
Tillvägagångssätt för bedömning av arbetstagares exponering för elektromagnetiska fält
Procedure for the assessment of the exposure of workers to electromagnetic fields

2018-01-15


prEN 50064:2017
High-voltage switchgear and controlgear - Gas-filled wrought aluminium and aluminium alloy enclosures

2018-01-15


prEN 50068:2017
High-voltage switchgear and controlgear - Gas-filled wrought steel enclosures

2018-01-15


prEN 50069:2017
High-voltage switchgear and controlgear - Gas-filled welded composite enclosures of cast and wrought aluminium alloys

2018-01-15


EN 50160:2010/prA2:2017
Spänningens egenskaper i elnät för allmän distribution
Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks

2018-01-15


EN 50160:2010/prA3:2017
Spänningens egenskaper i elnät för allmän distribution
Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks

2018-01-15


prEN 50367:2017
Järnvägsanläggningar - Strömavtagningssystem - Tekniska villkor för samspel mellan strömavtagare och kontaktledning (för att uppnå fri tillgång)
Railway applications - Current collection systems - Technical criteria for the interaction between pantograph and overhead line (to achieve free access)

 

Kommentera direkt!

Remisser från IEC (CDV-dokument) kan du läsa och kommentera direkt på webben. Du behöver dock registrera dig (eller använda ditt IEC-lösenord).

Kommenteringsverktyget hittar du på
http://www.iec.ch/comment/

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.