Ansvarig svensk kommitté: TK 64  Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock

Överföringsform: Översättning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS 437 10 02, utg 4:2004
CENELEC Publikation: HD 60364-7-710
IEC Publikation: IEC 60364-7-710:2002

Svensk titel:
Elinstallationer i byggnader - Avsnitt 710: Medicinska utrymmen

Engelsk titel:
Low-voltage electrical installations - Part 7-710: Requirements for special installations or locations - Medical locations

Fastställelsedatum: 2004-12-20  |  Upphävandedatum: 2018-05-10
Utgåva: 4  |  Antal sidor: 17
Används tillsammans med:
Ersätter: SS 437 10 02, utg 3:2004  |  Ersätts av: SS 436 40 00, utg 3:2017 (avsnitt 710)

ICS: 29.020.00; 91.140.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ingår i SEK Handbok 450, utg 1:2008.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.