Ansvarig svensk kommitté: TK 9  Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 62290-1, utg 1:2007
CENELEC Publikation: EN 62290-1:2006
IEC Publikation: IEC 62290-1:2006

Svensk titel:
Järnvägsanläggningar - System för ledning och styrning av spårbunden tätortstrafik (UGTMS) - Del 1: Grundläggande begrepp och principer

Engelsk titel:
Railway applications - Urban guided transport management and command/control systems - Part 1: System principles and fundamental concepts

Fastställelsedatum: 2007-10-22  |  Upphävandedatum: 2017-08-14
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 30
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62290-1, utg 2:2014.

ICS: 45.060.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.