Ansvarig svensk kommitté: TK 46  Tele- och datakablar med tillbehör

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62153-4-7, utg 1:2007
CENELEC Publikation: EN 62153-4-7:2006
IEC Publikation: IEC 62153-4-7:2006

Svensk titel:
Metalliska kommunikationskablar - Provning - Del 4-7: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Överföringsimpedans och skärmnings- eller kopplingsdämpning - Metod med koncentriska rör

Engelsk titel:
Metallic communication cable test methods - Part 4-7: Electromagnetic compatibility (EMC) - Test method for measuring impedance and the screening - or the coupling attenuation - Tube in tube method

Fastställelsedatum: 2007-12-17  |  Upphävandedatum: 2019-01-13
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62153-4-7, utg 2:2016.

ICS: 33.120.10; 33.100.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.