Ansvarig svensk kommitté: TK 2  Elektriska maskiner

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60034-2-1, utg 1:2008
CENELEC Publikation: EN 60034-2-1:2007
IEC Publikation: IEC 60034-2-1:2007

Svensk titel:
Roterande elektriska maskiner - Del 2-1: Bestämning av förluster och verkningsgrad hos elektriska maskiner - Provningsmetoder (exklusive motorer för traktionsfordon)

Engelsk titel:
Rotating electrical machines - Part 2-1: Standard methods for determining losses and efficiency from tests (excluding machines for traction vehicles)

Fastställelsedatum: 2008-02-25  |  Upphävandedatum: 2017-08-01
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 76
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60034-2, Utg 1:1997 + A1:1997 + A2:1997  |  Ersätts av: SS-EN 60034-2-1, utg 2:2014.

ICS: 29.160.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.