Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC  Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62271-3, utg 1:2006
CENELEC Publikation: EN 62271-3:2006
IEC Publikation: IEC 62271-3:2006

Svensk titel:
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Del 3: Digitala gränssnitt baserade på IEC 61850

Engelsk titel:
High-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Digital interfaces based on IEC 61850

Fastställelsedatum: 2006-12-18  |  Upphävandedatum: 2018-04-14
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 49
Används tillsammans med: Samtliga delar av SS-EN 61850 och SS-EN 62271.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62271-3, utg 2:2015.

ICS: 29.130.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.