Ansvarig svensk kommitté: TK 9  Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SEK TS 50459-1, utg 1:2008
CENELEC Publikation: CLC/TS 50459-1:2005
IEC Publikation:

Svensk titel:

Engelsk titel:
Railway application - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Driver-Machine Interface - Part 1: Ergonomic principles for the presentation of ERTMS/ETCS/GSM-R information

Fastställelsedatum: 2008-01-21  |  Upphävandedatum: 2018-09-12
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 30
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SEK TS 50459-1, utg 2:2018.

ICS: 03.220.30; 13.180.00; 35.240.60  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.