Ansvarig svensk kommitté: TK 29  Elektroakustik

Överföringsform: Ikraftsättning/Offentliggörande  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61094-5, utg 1:2002
CENELEC Publikation: EN 61094-5:2001
IEC Publikation: IEC 61094-5:2001

Svensk titel:
Elektroakustik - Mätmikrofoner - Del 5: Metoder för jämförande tryckkalibrering av standardiserade mikrofoner

Engelsk titel:
Measurement microphones - Part 5: Methods for pressure calibration of working standard microphones by comparison

Fastställelsedatum: 2002-06-19  |  Upphävandedatum: 2019-07-04
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 0
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61094-5, utg 2:2016.

ICS: 17.140.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Något svenskt dokument finns inte, utan läsaren hänvisas till motsvarande IEC-standard, där det tekniska innehållet finns.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.