Ansvarig svensk kommitté: TK 31  Elmateriel för explosiv atmosfär

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60079-26, utg 2:2007
CENELEC Publikation: EN 60079-26:2007
IEC Publikation: IEC 60079-26:2006

Svensk titel:
Explosiv atmosfär - Del 26: Utrustning med skyddsnivå (EPL) Ga

Engelsk titel:
Explosive atmospheres - Part 26: Equipment with equipment protection level (EPL) Ga

Fastställelsedatum: 2007-08-13  |  Upphävandedatum: 2017-12-02
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 24
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60079-26, Utg 1:2005  |  Ersätts av: SS-EN 60079-26, utg 3:2015.

ICS: 29.260.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.