Ansvarig svensk kommitté: TK 13  Elmätare och utrustning för belastningsstyrning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62056-47, utg 1:2008
CENELEC Publikation: EN 62056-47:2007
IEC Publikation: IEC 62056-47:2006

Svensk titel:
Elmätare - Datakommunikation för avläsning av elmätare och för styrning av tariff och belastning - Del 47: COSEM transportskikt för IPv4-nät

Engelsk titel:
Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control - Part 47: COSEM transport layers for IPv4 networks

Fastställelsedatum: 2008-02-25  |  Upphävandedatum: 2019-12-09
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 40
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62056-4-7, utg 1:2017.

ICS: 91.140.50; 35.100.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.