Ansvarig svensk kommitté: TK 69  Elbilsdrift

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61851-21, utg 1:2002
CENELEC Publikation: EN 61851-21:2002
IEC Publikation: IEC 61851-21:2001

Svensk titel:
Elbilsdrift - Konduktiv laddning - Del 21: Fordringar på fordonet

Engelsk titel:
Electric vehicle conductive charging system - Part 21: Electric vehicle requirements for conductive connection to an a.c./d.c. Supply

Fastställelsedatum: 2002-04-18  |  Upphävandedatum: 2020-10-27
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 17
Används tillsammans med: SS-EN 61851-1, utg 1:2001.
Ersätter:   |  Ersätts av: Delvis av SS-EN 61851-21-1, utg 1:2018.

ICS: 43.120.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.