Ansvarig svensk kommitté: TK 88  Säkerhet hos vindgeneratorer

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61400-25-2, utg 1:2007
CENELEC Publikation: EN 61400-25-2:2007
IEC Publikation: IEC 61400-25-2:2006

Svensk titel:
Vindkraftverk - Kommunikation för övervakning och styrning av vindkraftverk - Del 25-2: Informationsmodeller

Engelsk titel:
Wind turbines - Part 25-2: Communications for monitoring and control of wind power plants - Information models

Fastställelsedatum: 2007-12-17  |  Upphävandedatum: 2018-08-04
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 85
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61400-25-2, utg 2:2016.

ICS: 27.180.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Ändrad publiceringsform, tidigare ikraftsatt genom offentliggörande.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.