Ansvarig svensk kommitté: TK 215  Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50173-5, utg 1:2007
CENELEC Publikation: EN 50173-5:2007
IEC Publikation:

Svensk titel:
Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 5: Datahallar

Engelsk titel:
Information technology - Generic cabling systems - Part 5: Data centres

Fastställelsedatum: 2007-11-19  |  Upphävandedatum: 2021-03-19
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 34
Används tillsammans med: SS-EN 50173-1, utg 2:2007.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 50173-5, utg 2:2018.

ICS: 33.040.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Sv, en termer i bilaga.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.