Ansvarig svensk kommitté: TK 62  Elektrisk utrustning för medicinskt bruk

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60601-1-2, utg 3:2007
CENELEC Publikation: EN 60601-1-2:2007
IEC Publikation: IEC 60601-1-2:2007

Svensk titel:
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet - Del 1-2: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda - Tilläggsstandard för elektromagnetisk kompatibilitet

Engelsk titel:
Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Electromagnetic compatibility - Requirements and tests

Fastställelsedatum: 2007-09-24  |  Upphävandedatum: 2018-12-31
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 124
Används tillsammans med: SS-EN 60601-1, utg 2:2006.
Ersätter: SS-EN 60601-1-2, utg 2:2001 + A1:2006  |  Ersätts av: SS-EN 60601-1-2, utg 4:2015.

ICS: 11.040.01; 33.100.10; 33.100.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.